Svenska Vapenkollegiet

Kollegiet tillsätts av Svenska heraldiska föreningens styrelse, men en av ledamöterna utses av Heraldiska samfundet. Svenska heraldiska föreningens styrelse utser även en av ledamöterna till kollegiets ordförande.

De adjungerade ledamöterna har adjungerats av Svenska vapenkollegiet och kontrollerar vapenansökningarna särskilt utifrån ett danskt, finskt respektive norskt heraldiskt perspektiv.

Ledamöter av Svenska vapenkollegiet

Ordföranden Martin Sunnqvist, f. 1975, är bosatt i Landskrona och jur. dr. i rättshistoria. Kandidatuppsatsen handlade om släktvapenrätten i Sverige, England och Tyskland och Martin kan därmed sägas vara en av Sveriges främsta experter på vapenrätt.
Han är ordförande i Societas Heraldica Scandinavica samt ledamot av redaktionen för Skandinavisk Vapenrulla.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
Tilldelades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2022.
  Jesper Wasling, f. 1967, är bosatt i Borås. Med magisterexamen på temat härolder och med flera heraldiska böcker på meritlistan är han en av Sverige främsta experter på vapenhistoria och teoretisk heraldik.
Driver även bloggen waslingmedia.se
Invald i Svenska heraldiska föreningens styrelse 1993 och har där varit sekreterare och redaktör. Numera webbredaktör.
Tilldelades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2017.
Ledamot av vapenkollegiet 2009-
Claus K. Berntsen, är bosatt i Lund och verksam i styrelserna för såväl Svenska Heraldiska Föreningen som Societas Heraldica Scandinavica. Kandidatuppsatsen handlade om kyrkoheraldik och han är vår expert på just detta ämne.
Ledamot av vapenkollegiet 2014-
Kim Dohm-Hansen är bosatt i Helsingborg och jurist. Heraldisk konstnär och ansvarig för kollegiets vapenutföranden.
Tidigare ledamot av Svenska heraldiska föreningens styrelse.
Ledamot av vapenkollegiet 2015-
  Martin Trägen är bosatt i Lund och Svenska Heraldiska Föreningen härold och har som sådan ett särskilt ansvar för föreningens vapenrulla. Expert på 1900-talets släktvapen.
Ledamot av vapenkollegiet 2014-

Göran Mörner är bosatt i Stockholm och riddarhusgenealog och en av Sveriges främsta experter på adelsheraldik.
Ordförande i Heraldiska samfundet.
Ledamot av vapenkollegiet 2017-
Adjungerade ledamoten Ronny Andersen, f. 1979, är cand.mag. i historia och danska. Han är arkivarie och heraldisk konsulent vid det danska Rigsarkivet och kunglig vapenmålare i det danska ordenskapitlet. Han är också ledamot av Académie Internationale d’Héraldique.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
Adjungerade ledamoten Wilhelm Brummer, f. 1970, är fil.mag. i historia och heraldisk rådgivare, knuten till Mannerheim-museet och finska Riddarhuset. Han är associerad ledamot av Académie Internationale d’Héraldique.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
Adjungerade ledamoten Kaare Seeberg Sidselrud, f. 1963, är cand.mag. och rådgiver i norska Skatteetaten. Han är redaktör för Heraldisk Tidsskrift, ordförande i Norska heraldiska föreningen och ledamot av Académie Internationale d’Héraldique. Han är även Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland (FSAScot).
Ledamot av vapenkollegiet 2007-

Tidigare ledamöter

 

Eric Bylander, f. 1973, bosatt i Uppsala och kandidatuppsatsen handlade om svensk kommunvapenrätt. Även Förste Heraldiker i Svea provinsialloge.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2016.
Lars C. Stolt, f. 1932, bosatt i Stockholm och f.d. ordförande i Svenska Exlibrisföreningen.
Tilldelades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2003.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2011.
Clara Nevéus, f. 1934, d 2017, statsheraldiker och fil. dr i historia. Hon har tillsammans med B. J. de Wærn givit ut Ny svensk vapenbok och därutöver uppsatser huvudsakligen i heraldiska och sigillografiska ämnen.
Tilldelades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2003.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.
Jens Christian Berlin, f. 1971, bosatt i Alingsås. Han är medlem av webbredaktionen för Societas Heraldica Scandinavica och har fungerat som Svenska Vapenkollegiets redaktör.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.
Vladimir Sagerlund, f. 1942, bosatt i Stockholm, och f.d. heraldisk konstnär vid Riksarkivet. Han har i den egenskapen nytecknat samtliga svenska landskaps- och kommunvapen till Riksarkivets heraldiska register och ett stort antal vapen åt olika myndigheter. Han har även tecknat vapen och monogram åt medlemmar av kungahuset.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-2017