Bli medlem

Svenska Heraldiska Föreningen vill att du ska dela glädjen i heraldik. Därför arbetar vi för att sprida kunskap om detta vårt ämne. Vill du vara en del av vår gemenskap är du hjärtligt välkommen.

När du blir medlem

Medlemskapet kostar 150 kr per år. För de pengarna får du fyra nummer av Vapenbilden,  inbjudningar till aktiviteter som seminarier, kongresser och föreläsningar i Svenska Heraldiska Föreningens regi med möjlighet att träffa andra heraldiker.
Du får även rabatt på våra böcker och till utvalda evenemang. Du får dessutom din vapensköld uppmålad i vår matrikel och du stödjer vårt heraldiska arbete. Läs mer längre ner.

Svenska Heraldiska Föreningen har idag nästan 700 medlemmar runt om i Sverige. På några håll har vi mer lokala aktiviteter, som i Lund/Malmö, Stockholm och Göteborg/Borås.
Svenska Heraldiska Föreningen har organisationsnummer 857209-0366

Medlemsavgift

  • Medlem 150 kr (Prenumeration=medlemskap)
  • Familjemedlem 50 kr
  • Utrikes boende 200 kr

När din betalning har registrerats får du som ny medlem ett välkomstbrev tillsammans med de nummer av vår tidskrift Vapenbilden som tidigare kommit under verksamhetsåret. Som medlem får du också möjlighet att köpa äldre nummer av Vapenbilden till ett förmånligt pris. Beställning görs direkt hos kassören.
Vi är särskilt stolta över att inte ha ändrat medlemsavgiften sedan 2001.

Så här betalar du

Det absolut lättaste sättet att betala är plusgiro eller bankgiro:

  • Plusgiro  22 27 90 – 8
  • Bankgiro  5142 – 9561

Man kan också betala i vår e-handel.

Om du bor utomlands:
Då är det lättast att betala via PayPal i vår e-handel.

Eller så kan du använda din bank
IBAN (PG) SE05 9500 0099 6042 0222 7908 (NDEASESS)
IBAN (BG) SE89 8000 0844 0015 4002 6869 (SWEDSESS)

Kontakta oss 

Har du frågor om ditt medlemskap ska du kontakta vår kassör Lennart Wasling. e-post: lennart@heraldik.se

GDPR

Vi tar den personliga integriteten på allvar. Därför har vi samlat information angående art. 6  och 13 dataskyddsförordningen (GDPR) i ett dokument. Du hittar informationen här.


Detta får du som medlem

Sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen.

Vapenbilden, Sveriges enda heraldiska skrift

För att lyckas med detta ger vi fyra gånger om året ut tidningen Vapenbilden.
Vår hemsida är vår andra resurs för att nå ut. Vårt mål är att alla intresserade här ska kunna få veta allt det som inte finns att hitta i andra böcker. För att få en hög kvalitet på artiklarna granskas både text och källor av redaktionen. Artiklarna i Vapenbilden är normalt längre och har en större grad av forskning bakom sig. Dessutom med bättre illustrationer.

Vill du bli publicerad

Om du har någon artikel om heraldik eller annat ämne som ligger oss nära så kan du få det publicerat på vår hemsida eller i Vapenbilden. Vi tar gärna emot artiklar men vi förbehåller oss rätten att skära i texten. Också bilder tar vi emot. Skicka in bidraget via E-post redaktionen: vapenbilden@heraldik.se

Tyvärr kan vi inte ge någon ekonomisk ersättning, men vi bjuder på utrymmet. Innehållet i artiklarna står författaren själv för, men redaktören tillåter sig en granskning av texten. Den som blir publicerad i Vapenbilden får också några nummer av det aktuella numret att dela ut till vänner och bekanta.

Gratis medverkan i vår vapenrulla

Vi vill att fler ska kunna känna att deras vapen är skyddat. Därför stödjer vi olika former av registrering av vapen. Eftersom det inte finns något lagskydd för borgerliga vapen är det viktigt att den som antar ett vapen också gör detta känt för andra som är intresserade av heraldik.

Därför publicerar vi vapenrullor. Rullorna är skilda åt för att läsaren lättare ska se var vapnet kommer ifrån och vem som står bakom publiceringen. Har du ett vapen är du välkommen att presentera det på vår sida. Vår medlemsvapenrulla hittar du här.
Sedan 2004 har vi fyllt på vår heraldiska databas KÄLLAN som nu innehåller tusentals ofrälse/borgerliga vapen.

Anmäl ditt vapen

Vill du att vi tar med ditt vapen i vår matrikel och i vår webbrulla? Anmäl det då till vår härold Martin Trägen. Om du inte har något vapen men funderar på att skaffa ett så kontakta gärna honom för tips och råd.

tragen@heraldik.se 

Rabatt på skriftserien och annat

Som medlem får du självklart en rejäl rabatt på det som vi säljer