#0 Matriklar 2001 och framåt

Föreningen ger numera vartannat år ut en matrikel över samtliga medlemmar samt de vapen som fös av medlemmarna i föreningen. Skriften är den största vapenboken på svenska. den ges ut som en bilaga till Vapenbilden. Den första matrikeln gavs ut 2001.

Föreningens härold är ansvarig för matrikeln, som har alla kända medlemsvapen för de som är medlemmar det året matrikeln kommer ut och/eller året före.
de övriga som hjälper till med matrikeln kallas persevanter, såklart.
Tecknare avser de som tecknade nya vapen det aktuella året. Medlemsvapnen har genom åren tecknats av Ronnt Andersen, Andres Breitholtz, Magnus Bäckmark, Kim Dohm-Hansen och Björn Fridén.

Eftersom det är en matrikel med namn och adress så kommer vi självklart inte att publicera den på vår hemsida.

Matrikel 2021

Härold: Martin Trägen
Persevant: Kim Dohm-Hansen (tecknare)
Persevant: Björn Fridén (tecknare)

 

Matrikel 2019

Härold: Martin Trägen
Persevant: Kim Dohm-Hansen (tecknare)

Matrikel 2017

Härold: Martin Trägen
Persevant: Kim Dohm-Hansen (tecknare)
Persevant: Jesper Wasling (grafisk form)

 

Matrikel  2015

Härold: Martin Trägen
Persevant: Kim Dohm-Hansen (tecknare)
Persevant: Jesper Wasling (grafisk form)

Matrikel 2013

Härold: Joakim Pauli
Persevant: Ronny Andersen (tecknare)

Matrikel 2011

Härold:
Persevant:

Matrikel 2009

Härold:
Persevant:

 

Matrikel 2007

Härold: Jesper Wasling
Persevant: Jonas Arnell (utmärkelser)
Persevant: Ronny Andersen (tecknare)
Persevant. Thomas Falk (grafisk form)

Matrikel 2006

Härold: Stefan Bede
Persevant: Jonas Arnell (utmärkelser)
Persevant: Ronny Andersen (tecknare)
Persevant. Thomas Falk (grafisk form)

Matrikel 2005

Härold:
Persevant:

 

Matrikel 2004

Härold:
Persevant:

 

Matrikel 2003

Redaktör: Magnus Bäckmark

Matrikel 2002

Redaktör: Magnus Bäckmark

Matrikel 2001

Redaktör: Magnus Bäckmark