Bibliotek

Är du medlem så får du låna våra böcker. Tidigare kunde vi skicka dem, men de är nu deponerade hos Göteborgsregionens släktforskare på Erik Dahlbergsgatan 36 B och är tillgängliga där.

Vill du forska om heraldik så kan vårt bibliotek vara ett bra ställe att börja på. Vi har tack vare många generösa gåvor fått ihop ett välfyllt bibliotek inom heraldik och närbesläktade ämnen (se lista längst ned).

Ansvarig: Stefan Bede

Vill du skänka en bok? Prata med vår bibliotekarie. Donatorer i dagsläget:

 1. Magnus Bäckmark
 2. Carl-Axel Rydholm
 3. Tor Flensmarck
 4. Jesper Wasling
 5. Lennart Wasling
 6. Casimir Sparre Lindhe
 7. Marek Magnuski
 8. Carl-Fredrik Rehbander
 9. Martin Sunnqvist
 10. Leif Hellström
 11. Steven Ashley

Lista över böcker

Listan upptar bokens titel, författare samt donator. Biblioteket rymmer idag fler böcker och småskrifter.

 • A New Dictionary of Heraldry: Friar, Stephen - Lindhe
 • Addendum: Sundberg, Jacob W F - Flensmarck
 • Adelshovets heraldik: Wallin, Sigurd - Lindhe
 • Amiralitetskyrkans vapensköldar: Busch, Peter von; Konow, Jan von; Siöström, Gunnar - Lindhe
 • An Introduction to Heraldry: Oliver, Stefan - Lindhe
 • Antologin Kalmarunionen: Sundberg, Jacob W F - Flensmarck
 • Antologin Kalmarunionen - Flensmarck
 • Bergshammar-vapenboken 1: Raneke, Jan - Rehbander
 • Bergshammar-vapenboken 2: Raneke, Jan - Rehbander
 • ”Den bars främst i vårt led” En bok om fanor och standar: Jansson, Edvin [Red] mfl. - Lindhe
 • Den svenska adelns vapenbok: Dahlby, Fritiof; Raneke, Jan - Lindhe
 • Ex Libris Monogram och andra märken: Forsberg, Karl-Erik - Lindhe
 • Finsk heraldik i nutiden: Bartholdy, Nils G [Red] mfl. - Cary
 • Franska Exlibris från 1500-talet till 1815: Trönnberg, Gunnar - Rehbander
 • Genealogica & Heraldica: Bergroth, Tom C [Red] - Lindhe
 • Handbok i Kalligrafi: Hardy Wilson, Diana - Lindhe
 • Heraldiikka ja Historia: Järvi, Petteri; Segersven, Anders - CHF
 • Heraldik idag/Disciplina Heraldica Hodierna: Sparre Lindhe, Casimir - Lindhe
 • Heraldik – Källor, Symbolik, Användning: Neubecker, Ottfried - Rehbander
 • Heraldik – Källor, Symbolik, Användning: Neubecker, Ottfried - Lindhe
 • Heraldik – Läran om vapenmärken: Andersson, Per - Rehbander
 • Heraldiken i Sverige:  Bäckmark, Magnus; Wasling, Jesper - Wasling, J + Bäckmark
 • Heraldisk Spegel: Scheffer, Gunnar - Wasling, J
 • Heraldisk Spegel: Scheffer, Gunnar - Lindhe
 • Heraldiska vapen i Sverige: Andersson, Per - Rehbander
 • Heraldry, Customs, Rules and Styles: Volborth, Carl-Alexander von - Cary
 • Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 1772-1918:  Gajl, Tadeusz - Magnuski
 • Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden: Corswant-Naumburg, Inga von - C-Naumburg
 • Kalligrafiskolan: Gofffe, Gaynor; Ravenscroft, Anna - Lindhe
 • Kristna symboler: Doering, Oscar - Lindhe
 • Kungl. Svenska Riddarordnarna 1: Kleberg, H J S [Red] - Wasling, L
 • Kungl. Svenska Riddarordnarna 2: Kleberg, H J S [Red] - Wasling, L
 • Kungliga Serafimerorden 1748-1998: Nordenvall, Per - Löwenhielm
 • Latvian Lippu Ja Vaakuna: Laurla, Kari K - CHF
 • Mysterier och mysterieförbund: Briem, Efraim - Lindhe
 • Nordisk Heraldisk Terminologi: Raneke, Jan; Svenska nationalkommitén för genealogi och heraldik - Wasling, J
 • Ny Svensk Vapenbok: Nevéus, Clara; de Wærn, Bror Jacques - de Wærn
 • Ny Svensk Vapenbok: Nevéus, Clara; de Wærn, Bror Jacques - Lindhe
 • Ointroducerad Adel 2005: Wikström, Lars [Red] - Inköpt
 • PM rörande det förslag till vapensköld, som skall avlämnas vid reception i VIII graden - Lindhe
 • Riddarvapnen från Sonnenburg, Ett återfunnet krigsbyte: Bergroth, Tom; Warnstedt, Christoffer von; Lamm, Martin - Lindhe
 • Roser og løver på kors og skjold. Finsk design i dekorationer og riddervåbener: Bartholdy, Nils [Red] - Lindhe
 • Sankt Knuts Gille: Weibull, Lauritz - Lindhe
 • Skattkammaren - Rikets regalier och dyrbarheter: Landergren, Ulla [Red] - Lindhe
 • Skånelands Medeltid, Orter och Ätter, del B: Flensmarck, Tor - Flensmarck
 • Skånska mynt och deras mästare: Flensmarck, Tor - Lindhe
 • Släktvapenrätt: Sunnqvist, Martin - Sunnqvist
 • Sotilasheraldiikka. Liput, merkit ja tunnukset: Laurla, Kari K - Cary
 • Svensk heraldisk uppslagsbok: Dahlby, Frithiof - Lindhe
 • Svenska Exlibrisföreningens årsbok 1993-94: Berndal, Bo (red) - Lindhe
 • Svenska Frimurarevapen, IX Frimurareprovinsen, 2:a Ser - Wasling, L
 • Svenska Frimurarevapen, IX Frimurareprovinsen, 3:e Ser - Wasling, L
 • Svenska medeltida kungasigill 1: Fleetwood, Harald - Wasling, J
 • Svenska medeltida kungasigill 2: Fleetwood, Harald - Wasling, J
 • Svenska medeltidsvapen I: Raneke, Jan - Lindhe
 • Svenska medeltidsvapen II: Raneke, Jan - Lindhe
 • Svenska medeltidsvapen III: Raneke, Jan - Rehbander
 • Svenska medeltidsvapen IIII: Raneke, Jan - Lindhe
 • Svenska ordnar och medaljer: Löwenhielm, Fredrik - Lindhes
 • Sveriges Ridderskap och Adels kalender 1986 - Rehbander
 • Symboler - västerländska ideogram - Cary
 • De icke-ikoniska grafernas semiotik: Liungman, Carl G - Lindhe
 • Teach Yourself - Calligraphy: Lovett, Patricia - Lindhe
 • The Art of Heraldry: Volborth, Carl-Alexander von - Cary
 • The Coat of Arms nr 147 - Lindhe
 • The Complete Book of Heraldry: Slater, Stephen - Magnuski
 • The Illuminated Alphabet: Seligman, Patricia - Lindhe
 • The Observer’s Book of Heraldry: MacKinnon of Dunakin, Charles - Lindhe
 • Towarzystwa Genealogiczno Heraldycznego - Cary
 • Våra symboler - Lindhe
 • Ätten Thott under medeltiden: Thott, Åke - Rehbander
 • Östgötsk vapenbok: Andersson, Per - Lindhe
 • Medeltidens härold: Wasling, Jesper - SHF
 • Heraldik för nybörjare (2008): Wasling, Jesper [Red] - SHF
 • Heraldik för nybörjare (2014): Wasling, Jesper [Red] - SHF
 • Inledning til heraldiken: Uggla, Carl; Berlin, Jens Christian [Red] - SHF
 • Svenskt vapenregister (2018): Wasling, Jesper [Red]; Sunnqvist, Martin - SHF
 • Svensk adelsheraldik: Raneke, Jan - Hellström - hos S. Bede
 • Svenska medeltidsvapen I: Raneke, Jan - Hellström - hos S. Bede
 • Svenska medeltidsvapen II: Raneke, Jan - Hellström - hos S. Bede
 • Svenska medeltidsvapen III: Raneke, Jan - Hellström - hos S. Bede
 • Medieval Armorial Horse Furniture in Norfolk: Ashley, Steven - Ashley - hos. L och M Trägen
 • The Publications of The Harleian Society: Ashley, Steven - Ashley - hos. L och M Trägen