Kontakta oss

Frågor om föreningen

Har du frågor om föreningen så kontakta vår ordförande Henric Åsklund eller vår sekreterare Sami Nahas eller vår kommunikationsansvarige Stefan Bede.
Stefan är den som du ska vända dig till om du är från media.

henric@heraldik.se 070-381 6035
sami@heraldik.se 0701-11 29 94
bede@heraldik.se 0705-52 18 65

Frågor om medlemskap och försäljning

Har du frågor om medlemskap eller om vår försäljning så ska du kontakta vår kassör Lennart Wasling.

lennart@heraldik.se

Har du frågor som rör heraldik och vapensköldar?

Har du frågor om heraldik kontakta vår heraldiskt sakkunnige Jesper Wasling eller härold Martin Trägen.

jesper@heraldik.se 0761-90 98 74 (www.waslingmedia.se)
tragen@heraldik.se 

 

Kontaktpersoner i enskilda frågor

Frågor om Kyrklig heraldik

Claus Berntsen, claus@heraldik.se

Frågor om Ordensheraldik (sällskapsordnar och annan föreningsheraldik)

Lars Trägen, lars@heraldik.se

Frågor om evenemang och medeltidsdagar

Henric Åsklund, henric@heraldik.se 070-381 6035