Kontakta oss

Om föreningen

Har du frågor om föreningen så kontakta vår ordförande Henric Åsklund eller vår sekreterare Sami Nahas eller vår kommunikationsansvarige Stefan Bede. Stefan är den som du ska vända dig till om du är från media.

henric@heraldik.se 070-381 6035
sami@heraldik.se 0701-11 29 94
bede@heraldik.se 0705-52 18 65

Om medlemskap och försäljning

Har du frågor om medlemskap eller om vår försäljning så ska du kontakta vår kassör Lennart Wasling.

lennart@heraldik.se

Om heraldik och vapensköldar

Har du frågor om heraldik kontakta vår heraldiskt sakkunnige/seniorrådgivare Jesper Wasling eller härold Martin Trägen.

jesper@heraldik.se 0761-90 98 74 (www.waslingmedia.se)
tragen@heraldik.se 

Om hemsidan

Har du frågor om den här hemsidan så kontakta vår webbredaktör Jesper Wasling (om innehållet) eller Webmaster Stefan Bede (om tekniska problem).

jesper@heraldik.se  0761-90 98 74
bede@heraldik.se 0705-52 18 65

Om annonsering

För annonsering kontakta Stefan Bede.
bede@heraldik.se 0705-52 18 65

Deadlines för annonsmanus till Vapenbilden 2019:  1 januari, 15 april, 1 augusti samt 1 november.