Recension: Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket.

Anmälan av Dag Hermfelts arbete om Arvid Berghman-samlingen vid Kungliga biblioteket.

Författare: Dag M Hermfelt
Titel: Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket. I Släktforskarnas årsbok 2001, Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm och Göteborg, s 95–122.
ISSN 0280-3984
ISBN 91-87676-28-1.

 

Berghmans samling en guldgruva

Sveriges förste moderne heraldiker Arvid Berghman (1897–1961) testamenterade sitt omfattande specialbibliotek i form av en stiftelse till Kungliga Biblioteket i Stockholm. Donationen innefattade även ett kapital, som garanterar kontinuerlig nyanskaffning av heraldisk litteratur och vård av samlingen.

Den så kallade Berghmankatalogen i Kungliga Bibliotekets katalogrum ger god vägledning in i samlingen, som är en guldgruva för den heraldiskt intresserade, men även för alla som vill finna eller bestämma ett visst vapen, svenskt eller utländskt.

 

Konsultera för värdehöjning
För till exempel den antikintresserade är det viktigt att kunna identifiera vapen på föremål. Ett föremåls affektionsvärde men i hög grad även dess ekonomiska värde höjs avsevärt om den ursprunglige ägaren kan identifieras.

Bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket Dag M Hermfelt presenterar samlingen – en kunskapskälla som alla heraldiskt intresserade bör känna till.

 

Av Jan Raneke
Ur Vapenbilden 52:2001