Recension: Kalender över Ointroducerad Adels Förening 2000

Kalender över Ointroducerad Adels Förening 2000.

 

Ledande i vapenredovisning

Kalendern har samma redovisningsprincip som Adelskalendern vad gäller presensdelen, men utmärker sig som vanlig med utförligare ingresser och därtill vapenbeskrivningar och oskrafferade teckningar av ätternas fullständiga vapen, vilket Adelskalendern saknar hittills.

Nyinförda ätter i denna årgång är von Ajkay, Crapon de Caprona, von Grothusen, Halkiewicz, Kepinski, Osváth, de Rzewuski, Schönhoff (som skriver sig Karhila) och de ’Sigray.

Friherre Heinrich von Buddenbrock har svarat för en del nyritningar av vapnen, men i många fall används fortfarande de gamla i Britzes medeltidsschabloner utförda teckningarna. I de fall då ätternas ursprung inte är medeltida blir effekten högst anakronistisk.

Jan Raneke har tecknat vapnen von Elern, von Glehn och von Zweigbergk. Vapen von Weymarn förefaller vara kalkerat efter Raneke vad gäller hjälm och hjälmtäcke. Tyvärr saknas ännu angivelser om vilka tecknarna är i varje enskilt fall.

 

Av Magnus Bäckmark
Ur Vapenbilden 49:2001