Så bär du ordnar och medaljer i Sverige

Så bär du ordnar och medaljer i Sverige

Här svarar Jonas Arnell på de vanligaste frågorna om ordnar och medaljer.

När använder jag miniatyrer och när har jag originalordnar och -medaljer?

Tumregeln är att originalordnar och originalmedaljer i princip endast bärs vid officiella statsceremonier. Annars används miniatyrerna. I inofficiella sammanhang kan dock ordnar och medaljer i vissa fall original bäras, ex. jubileer till minne av FN-operationer, sammankomster i militära kamratföreningar eller inom ordenssällskap.

Kan jag blanda miniatyrer och originalordnar och -medaljer att bäras på bröstet?

Nej. Man bär antingen miniatyrerna eller originalen. Inom ordenssällskapen förekommer det att man förlänar medaljer utan miniatyrer avsedda att bäras på bröstet. Om man förlänats en sådan och dessutom har förlänats andra officiella och halvofficiella ordnar och medaljer avsedda att bäras på bröstet, så bör alla dessa bäras i original.

Jag har medaljen, men var får jag tag på miniatyren?

Man får vända sig till organisationen som delade ut medaljen, de säljer miniatyrerna. För FN-medaljer kan man vända sig till Swedint:s personalenhet.

Jag har flera medaljer/miniatyrer, men de sitter inte ihop så snyggt?

Om man har fått flera medaljer och miniatyrer bör man låta montera dem så att de hänger ihop som enhet som är lätt att fästa på ett snyggt sätt. Det görs av ordensateljéer, till exempel Edmunds förlag och ordensateljé i Stockholm.

Till vilka kläder bär man ordnar och medaljer?

I Sverige bärs ordnar och medaljer till högtidsdräkt för civila, d.v.s. frack/aftonklänning eller folkdräkt. För uniformer och militära högtidsdräkter rekommenderar jag konsultationer med böckerna i litteraturlistan som kan köpas eller lånas på bibliotek.

Medaljer som utdelats av H M Konungen kan bäras som miniatyrer till smoking/smokingklänning och till civil kavaj (=kostym)/dräkt vid högtidliga tillfällen.

I vissa sammanhang kan ordnar och medaljer bäras inofficiellt till civil kavaj, ex. jubileer till minne av FN-operationer, sammankomster i militära kamratföreningar eller inom ordenssällskap. I en del andra länder (ex. forna öststater) kan ordnar och medaljer alltid bäras civil kavaj, då civil kavaj där har samma status som fracken.

Är det någon skillnad på officiella och halvofficiella ordnar och medaljer?

De officiella utmärkelserna kan alltid bäras, eftersom de är förlänade av offentliga statliga organ. De halvofficiella utmärkelserna (grupp J-L nedan) bör främst bäras i det sammanhang de förlänats.

Vilken inbördes ordning skall de bäras i?

Ordnar och medaljer finns i tre grundvärdigheter:

  • De som bärs i kedja över axlarna eller band över axeln,
  • de som bärs i band runt halsen,
  • de som bärs i band på bröstet.

Dessa kan sedan delas upp i undergrupper. Inom varje grupp placeras i utmärkelserna i fallande ordning: järn, guld, silver och brons. Om man inom en grupp har två utmärkelser av samma valör (ex. guld) placerar man den äldre (”finare”) orden eller medaljen på den plats som har högst rang. Om vi fortsätter nedåt i rang och placering kommer efter de svenska utmärkelserna i tur och ordning internationella utmärkelser (ex. FN). Därefter nordiska utmärkelser på samma sätt, ordnade i land alfabetiskt enligt landsnamnen på franska (diplomatspråket). Slutligen utländska utmärkelser, också där i ordning enligt ländernas franska namn alfabetiskt.

I samband med statsbesök bär man landets dekorationer främst för att visa det besökande/besökta landet respekt; då kan man se konung Carl XVI Gustaf bära andra dekorationer, ex. andra sidenband än Serafimerordens som han normalt bär.

De olika grupperna av officiella och halvofficiella svenska utmärkelser är:

A – Kungl. Serafimerorden
B – Krigsdekorationer
C – Kungl. minnestecken
D – I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljer
E – De Kungl. riddarordnarna
F – Ordensmedaljer (tillhör numera E)
G – Av regeringen utdelade Kungl. medaljer
H – I hovprotokollet förlänade medaljer (av engångskaraktär)
I – Övriga officiella medaljer
J – Halvofficiell riddarorden
K – Halvofficiella medaljer (flertalet med Konungens bild och kungl. krona)
L – Övriga medaljer och förtjänsttecken, som inte har konungens bild och kungl. krona
* nedan anger att orden/medaljen inte utdelas längre. Ibland motsäger källorna varandra om inbördes placering, så den är inte helt definitiv.

1. Medaljer i kedja (utom Serafimermedaljen), Kommendör med stort kors av orden:

För herrar är sidenbandet brett, d.v.s. 100-110 mm brett och för damer är sidenbandet halvbrett, d.v.s. 55-60 mm brett. Alla svenska ordnar bärs över höger axel under frackrocken men över västen (för ett fåtal utländska ordnar över vänster axel mot höger höft). Bandet fästs nära axelns yttre del, så att det sitter stadigt och inte glider upp mot halsen. Ordenstecknet skall vila mot höften. Damer bär storkorsbandet fästat i klänningens högra axelband, som om möjligt bör vara något bredare. Ibland kan det vara lämpligt att anbringa kraschanen på bandet och fästa det i eller ovanför midjan.

Kraschanens trubbiga spännesnål fästs i på rockens påsydda tränsar. Högst fyra kraschaner bör bäras samtidigt på frackens vänstra sida. Om man har två placeras den av högre grad ovanför den andra. Om tre bärs placeras den högsta överst, och två på en undre rad. Fyra kraschaner placeras två och två. Ordningsföljden räknas uppifrån höger, från bäraren sett.

Kraschan till sidenbandet bärs alltid, om innehavaren har fler än 4 kraschaner och måste välja vilken som inte ska bäras.

Flera kedjor kan bäras, men man bär inte kedja och axelband samtidigt för en och samma orden. Oavsett antalet kedjor kan bara ett sidenband bäras över axeln. Ordenskedjor bärs så att de hänger ner lika mycket fram som bak. Medaljkedjor som är mindre vilar mot jackkragen och hänger ner över bröstet (över ev. ordenskedjor).

Då flera ordenskedjor bärs går rangen i fallande skala utifrån och in på bäraren. Det ger oss följande rangordning, grupptillhörighet efter förkortningen:

Riddare och Kommendör/Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (RoKavKMO/LoKavKMO) för svenskar, Riddare/Ledamot av Serafimerorden (RserafO/LSerafO) för utlänningar, A
Kommendör med stora korset av Svärdsorden (KmstkSO), E
Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden (KmstkNO), E
Kommendör med stora korset av Vasaorden (KmstkVO), E
H M Konungens medalj i guld av 12 storleken i kedja av guld (förgyllt silver) och briljanter (Kong:sGM12mkedjaobr), D
H M Konungens medalj i guld av 12 storleken i kedja av guld (förgyllt silver) (Kong:sGM12mkedja), D
Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 18 storleken med kedja (GMiq18mkedja), G
Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18 storleken med kedja (GMmf18mkedja), G

2. Ordnar och medaljer i band avsedda att bäras runt halsen:

För dessa är sidenbandet är halvbrett, d.v.s. 35-55 mm brett. Man bär ett till tre halstecken bredvid varandra där det finaste placeras med sitt band ytterst över de andras band, så att endast endast själva tecknet syns för övrig utmärkelse. Om två halstecken bärs placeras det finare till bärarens höger med band överst. Om tre tecken bärs placeras det finaste tecknet i mitten med bandet överst, det näst finaste tecknet till höger och det med lägst rang till vänster om det finaste.

Då flera halstecken bärs kan det vara knöligt att fästa 2-3 tecken i nacken på ett snyggt sätt. Då behåller man längden på det finaste tecknet som har sitt band ytterst och över de andras. Bandet för orden/medalj nr 2 och 3 rang kortas och fästs på det längre bandets insida.

Observera att kommendörstecken/större ordenstecken och större medaljer i halsband avsedda att bäras runt halsen skall vila omedelbart under halsdukens knut, inte på magen och inte heller ovanför varandra i rangordning, som en del svenskar tyvärr synts göra under ex. Nobelfestligheterna. Bandet läggs över halsdukens band och fästs i nacken så att ingen del av bandet eller dess fästanordning syns ovanför rockkragen. Kommendörer av andliga ståndet (präster) bär dock halstecken i ett längre band till sin kaftan.

Damer bär stora ordenstecken/ stora medaljer i en stor rosett som fästs med en nål vid vänstra axeln på eller omedelbart under klänningens axelband. På grund av de stora tecknens storlek och tyngd är det opraktiskt att bära fler än två samtidigt; det finaste till bärarens höger.

Här följer rangordningen för de vanligaste halstecknen, grupptillhörighet efter förkortningen:

Riddare med stora korset av första klass av Svärdsorden (RmstkSO1kl), B
Riddare med stora korset av Svärdsorden (RmstSO), B
H M Konungens medalj i guld (förgyllt silver) av 12 storleken i Serafimerordens band (Kong:sGM12mserafb), D
*H M Konungens medalj i guld av 8 storleken i halsband (Kong:sGM8mhb), högblått band, D
Kommendör av första klassen av Svärdsorden (KSO1kl), E
Kommendör av första klassen av Nordstjärneorden (KNO1kl), E
Kommendör av första klassen av Vasaorden (KVO1kl), E
Kommendör av Svärdsorden (KSO), E
Kommendör av Nordstjärneorden (KNO), E
Kommendör av Vasaorden (KVO), E
Riddare av Carl XIII:s Orden (RCXIII:sO), E
Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 12:e storleken (GMiq12), G
Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 12:e storleken (GMmf12), G
Kungl. Krigsvetenskasakademiens stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken (KrVAGM), I
Kungl. Krigsvetenskasakademiens stora belöningsmedalj i silver av 15:e storleken (KrVASM), I
Rättsriddare av Johanniterorden (R-RJohO), J
Riddare av Johanniterorden (RJohO), J
Kungl. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i guld av ”1:a” (=11:e) storleken (PatrSstGM), K
Kungl. Sällskapet Pro Patrias större belöningsmedalj i guld av 11:e storleken (ProPstGM), K
Hushållningssällskapens stora belöningsmedaljer i guld, ett antal olika (XXXHushstGM), K
Kungl. Patriotiska sällskapets belöningsmedalj i silver av ”1:a” (=11:e) storleken (PatrSstSM), K
Kungl. Sällskapet Pro Patrias större belöningsmedalj i silver av 11:e storleken (ProPstSM), K
Hushållningssällskapens stora belöningsmedaljer i silver, ett antal olika (XXXXHushstSM), K
Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj i guld av 11:e storleken (PatrSEmGMhb), L
Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj i silver av 11:e storleken (PatrSEmSMhb), L

3. Ordnar och medaljer i band avsedda att bäras på bröstet samt Serafimermedaljen:

Serafimermedaljen bärs i kedja på bröstet. Övriga medaljer och riddartecken bärs i hängande i ett dubbelvikt sidenband som är smalt, d.v.s. 25-35 mm brett och max 45 mm långt. Bandet monteras på ett spänne eller nål och fästs på bröstet vänstra sida. Bandets övre raka del fäster man i höjd med bröstfickans övre del och intill vänstra frackslaget. Högst fyra ordnar/medaljer monteras på samma spänne, i rangordning från bärarens höger till vänster. Om fler än fyra ordnar/medaljer skall bäras samtidigt bör de ersättas med miniatyrer – även om jag sett en montering som innebar att utmärkelserna monterats omlott så att halva bandet syntes för alla utom översta/högra/finaste utmärkelsen. Miniatyrerna bärs på ett band fäst i knapphålet på vänstra rockslaget eller en tunn guldkedja. Även färre än fyra ordnar/medaljer kan bäras som miniatyrer.

Att för herrar fästa tecknen på en guldkedja görs så att banden tas bort och de monteras i omvänd rangordning från bärarens vänster till höger. Kedjans vänstra (finare) del fästs sedan i vänstra frackslagets knapphål och hänger snett nedåt åt höger i en båge. Den högra delen av kedjan fästs i det vänstra frackslagets högra innerdel.

Damer bär ordnar/medaljer som kommendörsgraderna, men rosetten är något mindre. Tre originalordnar/medaljer kan bäras samtidigt av praktiska skäl, om fler skall bäras förordas miniatyrer; rangordning från bärarens höger till vänster.

Jonas Arnell