Härolder och heraldiker

Här kommer vi att samla de artiklar som rör arbetet med vapen. Intervjuer med heraldiker och konstnärer, historiska överblickar och ceremonier kring vapenbruk hamnar i den här kategorin.