Recension: De heliga tecknens hemlighet

Komminister Frithiof Dahlby (1903–87) har lämnat flera viktiga bidrag till den svenska heraldiska litteraturen: Nu kommer hans ”De heliga tecknens hemlighet” i nytryck.

 

Dahlby ännu bredare

Frithiof Dahlby: De heliga tecknens hemlighet. Om symboler och attribut. Verbum, Stockholm, 8:e uppl. 1999.

Att hans bok om kristna symboler, med illustrationer av Curt Blixt, är oerhört användbar för en heraldiskt intresserad är knappast någon överraskning. Heraldiken har ju på många sätt gått hand i hand med övrigt kristet bildspråk allt sedan dess uppkomst under korstågstiden.

Dahlby förklarar korsformer och specifikt religiösa symboler som helgonattribut, Guds allseende öga, arm/hand ur moln, lammet, kalken, ormen på korset, pelikanen, duvan, men även många bilder som har en tydlig religiös tolkningspotential, till exempel triskele, lilja, enhörning, delfin och ankare, fågel Fenix, palmkvistar, skepp. Därtill attribut för alla olika dygder, till exempel den vakande tranan för vaksamheten och olivkvisten för endräkten, samt tal- och färgsymbolik.

Med denna upplaga, som är bearbetad och tillökad av Carl Henrik Martling, har den ursprungliga pockettjockleken svällt till en riktigt stadig uppslagsbokbredd.

 

Av Magnus Bäckmark