Recension: En historia om släkten Tham och Tamm

Stefan Bede recenserar ”Det började i Sachsen” (1998) av Claës Tamm.

Boken går att rekvirera från Släktföreningen Tham och Tamm.

 

En trevlig genealogisk detektivhistoria, som tar sikte på några centrala delar av släktens historia: ursprunget, de första generationerna, namnet och vapnet. Heter man Tham eller Tamm bör denna bok inte saknas i ens bibliotek. Och också andra släktforskare har stort intresse för densamma.
Även för heraldiskt intresserade kan denna bok ge en liten inblick i de efterforskningar och tankar som författaren och Jan von Konow, vilken bistått med det heraldiska sakkunnandet, redogör för när de går igenom det Thamska och Tammska vapnet med hästen som central bild.

Detektivhistoria – ja, det känns nästan lite Sherlock Holmes. Här får vi ta del av många års forskning, letande, brevskrivande och kringresande. Vi får följa arbetets utveckling, som broderar ut en historia om ett antal av ätteras anfäder, och då främst Volrath Tham d ä, från c:a 1570 till våra dagar.

 

f00bf0392e-Vapen1 familjehistoria ab843f528f-Vapen2 familjehistoria

 

 

 

 

 

 

Claës Tamm uttrycker i förordet en förhoppning om att boken skall mana till efterföljd till släktforskning med tyngdpunkt på de egna leden, och han ger hänvisning till litteratur om ätterna Tham och Tamm. Det tillvägagångssätt och den släkthistoria som författaren presenterar gör att den som inte idag bedriver släktforskning kan bli nog så hugad att plocka fram förstoringsglaset och ge sig ut för att leta spår…De passager i boken som beskriver de platser som författaren besökt, ger en levande bild av bl a Landsberg i Tyskland. En kort historisk tillbakablick över området och dess utveckling ger ytterligare perspektiv.

 

Av Nils Stefan Bede