Föreningens vapen

Tolkning av Magnus Bäckmark.

Föreningens vapen antogs i samband med föreningens 25-årsjubileum 2001. Själva vapenskölden var ett förslag från Davor Zovko medan hjälmprydnaden tillkom efter en idé av Magnus Bäckmark.

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

2007 blev vapnet det första vapnet som registrerades i Svenskt Vapenregister. Vapnet är alltså registrerat som SV-1. Det har även publicerats i Skandinavisk vapenrulla.

Tolkning av Einar Nordvik

Tolkning av Carl-Anders Breitholtz

Tolkning av Ronny Andersen

Tolkning av Thomas Falk

Tolkning av Fredrik Falkenback

Tolkning av Davor Zovko

Tolkning av Ronny Andersen

Föreningens officiella logotyp eller varumärke