Recension: En ny vapenbok för försvaret

Carl-Axel Rydholm recenserar Heraldiska vapen för försvarsmaktens staber, förband, centrum och skolor m.m.” (1997), utgiven av Försvarsmakten.

Försvarsmakten har sänt ut ett tjänstemeddelande om ”Heraldiska vapen för försvarsmaktens staber, förband, centrum och skolor m.m.” TFG-nr-950009, och meddelandet har blivit en fyllig vapenbok över försvarets heraldik (48 sidor).

Ett heraldiskt meddelandet som fastställer reglerna för försvarets heraldik har lämnat pressarna. Det gäller från 1995-07-01 och ger klara och allmänt vedertagna regler för heraldiken och dess användning.
I bilaga 1 visas heraldiska vapen för 149 enheter i bild och med blasonering. Nio enheter saknar ännu fastställda vapen. Anmärkas skall att inga vapen för marinens fartyg finns med i sammanställningen.
Bilaga 2 i vapenboken visar de två kungliga kronor som skall användas. Dels fullständig kunglig krona och dels förenklad (stiliserad) kunglig krona.
Bilaga 3 upptar fastställda valspråk vid Försvarsmakten.

Olika vapenslag
Som väntat domineras vapenparaden i häftet av trekronorsvapnet och vår svenska landskaps-, läns- och kommunheraldik – i denna användning alltid med sköldar krönta med kunglig krona och ibland lagda över olika attribut, t.ex. ett svärd, korsade svärd, kanoner och vingar eller strålknippen m.m. som visar anknytning till olika vapenslag.
Olika tidsperioder
Vapnen har fastställts under olika tidsperioder och visar därför prov på olika heraldiska uppfattningar, som t.ex. Andra kustartilleribrigaden med Vaxholms kustartilleriregementes (KAB 2) vapen, där trekronorsvapnet omgivits med bastioner, kanonkulepyramider och strålknippen. Lite risigt i jämförelse med t.ex. Fårösunds marinbrigad med Gotlands kustartilleriregementes (FMB) vapen, där Gotlands landskapsvapensköld är ”lagd över två korslagda kanoneldrör över en granat och vågor, allt av guld”. Övriga marinbrigader har samma inramning, men andra lokala vapen. Det är rent och snyggt. Men allt var kanske vackert för sin tid.

Givna mallar
Det har skapats serier av vapen, som följer givna mallar. Flygvapnet har i stort sett valt vapen för sina enheter med en blå ginstam i skölden, belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. Flygets vapen skapades under en i dessa sammanhang kort tidsperiod och blev uniforma. Om vapnet under ginstammen har t.ex. Skånes vapen, kan det lätt identifieras som vapen för Skånska flygflottiljen (F 10). En mycket vacker serie om fyra vapen är vapnen för helikopterdivisionerna och marinflygledningen. 11te helikopterdivisionens vapen beskrivs som ”I rött fält två korslagda kanoneldrör överlagda med ett ankare och uppburna av ett vingpar, allt i guld”. 12te helikopterdivisionen har samma bild på blått fält, och 13de helikopterdivisionen har guldfält med bilden i blått, Marinflygledningen (MFlygL) samma bild i svart på silverfält.

Bokstäver
När Hemvärnet fick sitt vapen för ett halvsekel sedan uppmärksammades det att bokstaven H fanns inne i skölden. Stränga heraldiker tyckte inte om bokstäver i heraldiska vapen. Vid genomläsningen av försvarets meddelande om sin heraldik finner man, att Artilleriets stridsskola (ArtSS) fått ett vapen med två S: ”I rött fält en lågande granat med bokstaven S på vardera sida, allt av guld.” Ett fantasilöst vapen med tanke på vilka möjligheter heraldiken har.

Tinkturer
En annan sak som uppmärksammas är tinkturerna i vapnet för bl.a. Arméns fallskärmsjägarkår (FJS): ”I fält av purpur en fallskärm med fem linor inom en lagerkrans, allt av guld.” Purpur är också sköldfärgen i vapnet för Arméns tekniska centrum (ATC): ”I fält av purpur ett kugghjul av guld”, och i vapnet för Arméns tekniska skola (ATS): ”I fält av purpur ett kugghjul av guld. Skölden omgiven av en öppen lagerkrans av guld.” Det är inte vanligt med purpur i svensk heraldik.
Försvarets internationella centrum (SWEDINT) har ett vapen, som står på gränsen till färgkollision: ”I blått fält skuggan av en blå jordglob med landmassor av guld; västra Afrika i centrum. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.”

Den utsända samlingen med försvarets vapen fyller ett behov som funnits även utanför försvaret bland heraldiker och andra med intresse för heraldik. Att kunna hämta upplysningar på ett ställe gör studiet av försvarets heraldik lättare.

Av Carl-Axel Rydholm