Bengt Olof Kälde

Bengt Olof Kälde 1936-2014

En av vår tids största heraldiska konstnärer har gått ur tiden. Bengt Olof Kälde var verksam både i Sverige och internationellt som kyrkokonstnär och heraldiker. Han har haft en monumental betydelse för Svenska kyrkans heraldik i modern tid och som vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden målade han mer än hundra serafimersköldar.

Bengt Olof beviljades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj 2003.