Styrelse och revisorer

Ledamöterna i vår förenings styrelse sitter alla på ett (1) år.
Ordföranden väljs av stämman medan de övriga konstituerar sig vid förstkommande styrelsemötet därefter.

Styrelsen 2022

Ordförande

Henric Åsklund
Södra Sandby/Lund
henric@heraldik.se
0703-81 60 35
Invald 1998

Vice ordförande

Jesper Wasling
Borås
jesper@heraldik.se
0761-90 98 74
www.waslingmedia.se
Invald 1993

Sekreterare

Sami Nahas
Solna
sami@heraldik.se
Invald 2015

 

Kassör

Lennart Wasling
Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Ledamot

Elias Sonnek
Uppsala
elias@heraldik.se
Invald 2018

Ledamot
& Redaktör Webb

Claus K Berntsen
Lund
claus@heraldik.se
Invald 2008

 

Ledamot
& Härold

Martin Trägen
Lund
tragen@heraldik.se
Invald 2011

Ledamot
& Redaktör Vapenbilden + Skriftserien

Pontus Rosenqvist
Göteborg
rosenqvist@heraldik.se
Invald 2015

Ledamot
& Kommunikationsansvarig

Stefan Bede
Göteborg
bede@heraldik.se
0705-52 18 65
Invald 1993

Lars Trägen

Suppleant

Lars Trägen
Lund
lars@heraldik.se
Invald 2020

Suppleant

Theodor Pramer
Stockholm
theodor@heraldik.se
Invald 2022

Revisorer 2022

 

Ordinarie

Ingemar Apelstig
Trollhättan
0520-709 94

Ordinarie

Kenneth Wulcan
Grästorp

Suppleant

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Valberedning

Sammankallande

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Ledamot

Marcus Karlsson
Sollentuna

Ledamot

Fredrik Höglund
Karlstad

Ledamot

Magnus Bäckmark
Stockholm