Styrelse och revisorer

Alla förtroendevalda i föreningen sitter alla på ett (1) år.
Ordföranden väljs av stämman. Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen 2023

Ordförande

Henric Åsklund
Södra Sandby/Lund
henric@heraldik.se
0703-81 60 35
Invald 1998

Vice ordförande

Jesper Wasling
Borås
jesper@heraldik.se
0761-90 98 74
Invald 1993

Vapen Wasling, briserat för Jesper, ritat Sunil Saigal.

Sekreterare

Theodor Pramer
Stockholm
theodor@heraldik.se
Invald 2022

Kassör

Lennart Wasling
Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Lars Trägen

Biträdande kassör

Lars Trägen
Lund
lars@heraldik.se
Invald 2020

Ledamot

Claus K Berntsen
Lund
claus@heraldik.se
Invald 2008

Ledamot

Pontus Rosenqvist
Göteborg
rosenqvist@heraldik.se
Invald 2015

Ledamot

Martin Trägen
Lund
tragen@heraldik.se
Invald 2011

Suppleant

Björn Fridén
Stockholm

Invald 2023

Suppleant

Jan Gyllenbok
Lomma
jan@heraldik.se
Invald 2023

Revisorer 2023

 

Ordinarie revisor

Ingemar Apelstig
Trollhättan
0520-709 94

Ordinarie revisor

Kenneth Wulcan
Grästorp

Revisorssuppleant

Martin Sunnqvist
Landskrona

Valberedning 2023

Sammankallande i valberedningen

Elias Sonnek
Uppsala
elias@heraldik.se
0706-15 49 82

 

Ledamot i valberedningen

Stefan Bede
Göteborg
bede@heraldik.se
0705-52 18 65

Ledamot i valberedningen

Fredrik Höglund
Karlstad

Ledamot i valberedningen

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se