Styrelse och revisorer

Ledamöterna i vår förenings styrelse sitter alla på ett (1) år.
Ordföranden väljs av stämman medan de övriga konstituerar sig vid förstkommande styrelsemötet därefter.

Styrelsen 2022

Ordförande

Henric Åsklund
Södra Sandby/Lund
henric@heraldik.se
0703-81 60 35
Invald 1998

Ordföranden är föreningens  projektledare som håller koll på alla verksamheter.

Även redaktör för skriftserien.

Är ansvarig för heraldik syd, dvs det som händer i Malmö med omnejd.

Vice ordförande

Jesper Wasling
Borås
jesper@heraldik.se
0761-90 98 74
www.waslingmedia.se
Invald 1993

Vår vice ordförande har framför allt till uppgift att se över det praktiska i föreningen och vara vice projektledare.
Just nu ligger även ansvaret för lagret här, och samordningen av informationen som går ut från föreningen.
Är även ansvarig för heraldik väst, dvs det som händer i Göteborg med omnejd.Ansvarig för föreningens sociala medier.

Sekreterare

Sami Nahas
Solna
sami@heraldik.se
Invald 2015

Som sekreterare har man hand om protokoll och formalia på möten, en överblick över arkivet och föreningens korrespondens.
 

Kassör

Lennart Wasling
Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Vår kassör har huvudsakligen hand om föreningens ekonomi och medlemsregister.
Även försäljningen ligger här.

Ledamot

Elias Sonnek
Uppsala
elias@heraldik.se
Invald 2018

Redaktör för Vapenbilden.

Är även ansvarig för heraldik öst, dvs det som händer i Stockholm med omnejd.

Ledamot
& Redaktör Webb

Claus K Berntsen
Lund
claus@heraldik.se
Invald 2008

 

Ansvarig för det som står på hemsidan.

Ledamot
& Härold

Martin Trägen
Lund
tragen@heraldik.se
Invald 2011

Ansvarig för alla medlemmars vapensköldar och för vår matrikel.

Ledamot
& Grafisk form av  Vapenbilden + Skriftserien

Pontus Rosenqvist
Göteborg
rosenqvist@heraldik.se
Invald 2015

Skapar den färdiga produkten Vapenbilden och varje bok i skriftserien samt merparten av föreningens grafiska material liksom dess andra produkter.

Ledamot
& Kommunikationsansvarig

Stefan Bede
Göteborg
bede@heraldik.se
0705-52 18 65
Invald 1993

Kommunikationsansvarige är den som har hand om kontakterna med media för att där föra ut våra tankar kring heraldiken.

Är också tekniskt ansvarig för webben.

Lars Trägen

Suppleant

Lars Trägen
Lund
lars@heraldik.se
Invald 2020

Suppleant

Theodor Pramer
Stockholm
theodor@heraldik.se
Invald 2022

Revisorer 2022

 

Ordinarie

Ingemar Apelstig
Trollhättan
0520-709 94

Ordinarie

Kenneth Wulcan
Grästorp

Suppleant

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Valberedning

Sammankallande

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Ledamot

Marcus Karlsson
Sollentuna

Ledamot

Fredrik Höglund
Karlstad

Ledamot

Magnus Bäckmark
Stockholm