Styrelse och revisorer

Ledamöterna i vår förenings styrelse sittar alla på ett (1) år.
Ordföranden väljs av stämman medan de övriga konstituerar sig vid förstkommande styrelsemötet därefter.

Styrelsen 2022

Ordförande

Henric Åsklund
Södra Sandby
henric@heraldik.se
0703-81 60 35
Invald 1998

Vice ordförande

Jesper Wasling
Borås
jesper@heraldik.se
tel: 0761-90 98 74
www.waslingmedia.se
Invald 1993

Sami Nahas

Sekreterare

Sami Nahas
Solna
sami@heraldik.se
Invald 2015

 Lennart Wasling

Kassör

Lennart Wasling
Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Ledamot

Elias Sonnek
Uppsala
elias@heraldik.se
Invald 2018

Claus K Berntsen

Ledamot
& Redaktör Webb

Claus K Berntsen
Lund
claus@heraldik.se
Invald 2008

 

Ledamot
& Härold

Martin Trägen
Lund
tragen@heraldik.se
Invald 2011

Ledamot
& Redaktör Vapenbilden + Skriftserien

Pontus Rosenqvist
Göteborg
rosenqvist@heraldik.se
0708-20 40 92
Invald 2015

Ledamot
& Kommunikationsansvarig

Stefan Bede
Göteborg
bede@heraldik.se
tel: 0705-52 18 65
Invald 1993

Suppleant

Lars Trägen
Lund
lars@heraldik.se
Invald 2020

Suppleant

Theodor Pramer
Stockholm
theodor@heraldik.se
Invald 2022

Revisorer 2020

 Ingemar Apelstig

Ordinarie

Ingemar Apelstig
Trollhättan
tel: 0520-709 94

Ordinarie

Kenneth Wulcan
Grästorp
tel: 0514-242 21

Martin Sunnqvist

Suppleant

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Valberedning

Martin Sunnqvist

Sammankallande

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Marcus Karlsson

Ledamot

Marcus Karlsson
Sollentuna
marcus@heraldik.se

Ledamot

Fredrik Höglund
Grava

Ledamot

Magnus Bäckmark
Stockholm