Styrelse och revisorer

Ledamöterna i vår förenings styrelse sittar alla på ett (1) år.
Ordföranden väljs av stämman medan de övriga konstituerar sig vid förstkommande styrelsemötet därefter.

Styrelsen 2020

Henric Åsklund

Ordförande

Henric Åsklund
Södra Sandby
henric@heraldik.se
0703-81 60 35
Invald 1998

Claus K Berntsen

Vice ordförande
& Redaktör skriftserien

Claus K Berntsen
Lund
claus@heraldik.se
Invald 2008

Sami Nahas

Sekreterare

Sami Nahas
Solna
sami@heraldik.se
Invald 2015

 Lennart Wasling

Kassör

Lennart Wasling
Borås
lennart@heraldik.se
Invald 2008

Elias Sonnek

Ledamot

Elias Sonnek
Uppsala
elias@heraldik.se
Invald 2018

Jesper Wasling

Ledamot
& Redaktör Webb

Jesper Wasling
Borås
jesper@heraldik.se
tel: 0761-90 98 74
www.waslingmedia.se
Invald 1993

 

Martin Trägen

Ledamot
& Härold

Martin Trägen
Lund
tragen@heraldik.se
Invald 2011

Pontus Rosenqvist

Ledamot
& Redaktör Vapenbilden

Pontus Rosenqvist
Göteborg
rosenqvist@heraldik.se
Invald 2015

Stefan Bede

Ledamot
& Kommunikationsansvarig

Stefan Bede
Göteborg
bede@heraldik.se
tel: 0705-52 18 65
Invald 1993

Suppleant

Lars Trägen
Lund
Invald 2020

Revisorer 2020

 Ingemar Apelstig

Ordinarie

Ingemar Apelstig
Trollhättan
tel: 0520-709 94

Ordinarie

Kenneth Wulcan
Grästorp
tel: 0514-242 21

Martin Sunnqvist

Suppleant

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Valberedning

Martin Sunnqvist

Sammankallande

Martin Sunnqvist
Landskrona
martin@heraldik.se

Marcus Karlsson

Ledamot

Marcus Karlsson
Sollentuna
marcus@heraldik.se

Ledamot

Fredrik Höglund
Grava