Svenska biskopars vapen

Svenska biskopsvapen i modern tid

Biskopsvapen inom svenska kyrkan under 1900-talet och framåt.

 

Inleder som sig bör med ärkebiskoparna.

Anton Nicklas Sundberg (1818-1900) biskop av Karlstad 1864-70 och därefter ärkebiskop till sin död 2 februari 1900.

Vapen: i blått en uppskjutande kräkla av guld.

Timbrering: mitra.

Valspråk: saknas.

Johan August Ekman (1845-1913) biskop av Västerås 1898-1900, efterträdde Sundberg år 1900 och innehade ämbetet fram till sin död 30 november 1913.

Vapen: i blått initialerna JAE i guld.

Timbrering: mitra.

Valspråk: saknas

Lars Olof Jonathan ”Nathan” Söderblom (1866-1931) professor i Uppsala 1901-14, tillträdde som ärkebiskop 1914 och innehade ämbetet fram till sin död 12 juli 1931.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i guld ett rött kors, II. i blått en bild av Trönö kyrka uppskjutande från en genomgående mur allt av silver och III. i blått en ridande Sankt Göran av silver med mundering av guld och i skölden ett utböjt rött kors, dödande en på rygg liggande drake av guld.

Timbrering: mitra,  korstav och kräkla allt guld.

Valspråk:  saknas.

Not: släktvapnet kan också sammanställas i en sköldmed fält II som en ginstam över fält III.

Erling Eidem (1880-1972), professor i Lund 1927-31, ärkebiskop 1931-50 och överhovpredikant 1940-59.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i silver ett rött kors, II. i blått en ros på en törnstjälk allt av silver och III. i blått en lilja av silver.

Timbering: mitra, korsstav och kräkla.

Valspråk: Quasi morientes et ecce uiuimus = Såsom döende men vi leva.

Not: släkten Eidem för nu endast fält II. som vapen.

Yngve Trogny Brilioth (1891-1959) professor i Lund 1928-37, biskop av Växjö 1937-50 och ärkebiskop 1950-58.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i silver ett rött kors, II.i blått en kalk av silver, III. i blått en lagerkrans av silver.

Timbrering: mitra och kräkla.

Valspråk: saknas.

Not: släktvapnet kombinerar nu fält II och III i en sköld styckad i blått vari en kalk av silver och i silver vari en blå lagerkrans.

Gunnar Axel Engelbrekt Hultgren (1902-91) biskop av Visby 1947-50, biskop av Härnösand 1950-58 och ärkebiskop 1958-67.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i silver ett rött kors, II och III. i blått ett från en båt uppskjutande stadgat latinskt kors, allt av silver.

Timbrering: mitra och kräkla.

Valspråk: Charitas aedificat = Kärleken uppbygger.

Ruben Josefsson (1907-72) biskop av Härnösand 1958-67, ärkebiskop 1967-72.

Vapen: kvadrerat I och IV i rött ett kors av guld, II. och III. i guld en förenklad röd lutherros.

Timbrering: mitra, korsstav och kräkla.

Valspråk: saknas.

Olof Sundby (1917-96) biskop av Växjö 1970-72, ärkebiskop 1972-83.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i rött ett kors av guld, II. och III. i silver en röd St. Olofsyxa.

Timbrering: mitra, korsstav och kräkla.

Valspråk: Veritas liberavit nos = Sanningen gör oss fria.

Bertil Werkström (född 1928), biskop av Härnösand 1975-83 och ärkebiskop 1983-93.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i rött ett kors av guld II. i silver en lax över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke, allt rött, III. i silver ett genomgående rött fisknät.

Timbrering: mitra, korstav och kräkla.

Valspråk: Faciam vos hominium piscatores = Jag skall göra er till människofiskare.

Nils Gunnar Weman (född 1932) biskop av Luleå 1986-93, ärkebiskop 1993-97.

Vapen kvadrerat I. och IV. i rött ett kors av guld II. och III. i blått ett balkvis ställt vädurshorn avguld ovan åtföljt av en stjärna av silver.

Timbrering: mitra, korsstav och kräkla.

Valspråk: Till Gud är allting (Rom 11:36).

Not: som biskop av Luleå förde Weman detta stifts vapen i fält I. och IV. – i fält av silver ett blått kors, i första vinkeln åtföljt av två korslagda blå nycklar, den vänstra störtad. Timbreringen var då endast mitra och kräkla.

K.G. (Karl Gustav) Hammar (född 1943) biskop av Lund 1992-97 och ärkebiskop 1997-2006.

Vapen: kvadrerat I. och IV. i rött ett kors av guld, II. och III. i fält av silver en blå örn med gloria av guld uppväxande från en blå stam belagd med tre i bjälke ställda uppåtväxande vinbald av silver.

Timbrering: mitra, korsstav och kräkla.

Valspråk: Sanningen skall göra er fria.

Not: som biskop av Lund förde Hammar detta stifts vapen i fält I. och IV. – i fält av guld ett balkvis ställt, svart halster med ringskaft uppåt.

Anders Wejryd (född 1948), biskop av Växjö 1995-2006 och ärkebiskop från 2006.

Blasonering av vapen kommer senare