Recension: Lundaprelater i vapenparad

Carl-Axel Rydholm gör en anmälan av ett vykort.

Lunds domkyrka har med början 1996 ett intressant och färgglatt vykort med de kända vapnen för stiftets alla ärkebiskopar och biskopar saluförts. Vykortet är tecknat av vår medlem fil.dr Jan Raneke, Lomma. Det kan köpas i Lunds domkyrka. Pris: 10 kronor.

Lund blev biskopssäte 1060. Forskningen vet inte vilka vapen de tidigaste biskoparna förde. På vykortet representeras dessa av kyrkans banér, ett gyllene kors i rött, om de levat före år 1200. År 1103 upphöjdes Lunds stift till Nordens ärkestift. De kraftfulla kyrkoledarna Ascer, Eskil och Absalon blev de första ärkebiskoparna, jämbördiga med konungen i makt. Det gula korset i rött fält är förlagan till Skånes flagga.

Biskoparnas vapen

Av dessa är Absalons släkts vapen känt, dock ej till tinkturerna. Efterträdaren till honom, ärkebiskop Andreas Sunesen, är den förste vars vapens färger och metaller är kända. Då har 1200-talet tagit sin början.

Vapenräckan upptar sammanlagt fem danska biskopar och trettio danska ärkebiskopar (den förste var både biskop och ärkebiskop i Lund), innan ärkestiftet avskaffades 1536 i samband med reformationen. Superintendenter uppehöll sedan stiftsförvaltningen i hundra år. Dessa finns ej med i vapenföljden.

Lund hann få en dansk biskop 1638, Peder Winstrup, innan Sverige i freden i Roskilde tilldelades Skåne. Biskopen var en samarbetsman och fortsatte sitt ämbete till sin död 1679. Därefter har följt sammanlagt 23 svenska biskopar varav 16 fört känt vapen. Mellan åren 1925 till 1970 var kyrkoheraldiken inte i ropet. Då finns den största luckan i vapenföljden. Fyra biskopar valde att inte meddela något vapen.

För de ärkebiskopar och biskopar efter 1200-talet som det ej gått att finna vapen har konstnären låtit insätta en korssköld i rött med gult kors på det okända vapnets plats.

Ämbetsvapnet

Genom åren har svenska biskopsvapen utvecklats. Biskopens vapen och stiftets vapen förs nu vanligen i kvadrerad sköld. Stiftets vapen återfinns i första och tredje fältet, biskopens släktvapen i andra och fjärde. Har inte biskopen släktvapen, brukar han antaga ett sådant vid ämbetstillträdet.

Lunds stift för som vapen ett balkvis ställt svart halster med ringskaft uppåt i gyllene sköld.

Biskopsvapnet krönes med en mitra och lägges över en kräkla. En ärkebiskops vapen läggs över en kräkla som krysslägges med en korsstav. Som ett minne av sin forna storhetstid fortsätter Lunds stift att göra detsamma även som svenskt biskopsstift.

 

Carl-Axel Rydholm