Medaljörer 2024

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2024 års förtjänstmedaljer till Carl-Thomas von Christierson, Elisabeth Roads och Thomas Småberg för deras insatser för svensk heraldik.

 

63. Carl-Thomas von Christierson

Motivering

(kommer)

Överlämnad vid stämman i Lund 2024.

 

 


64. Elisabeth Roads

Motivering

(kommer)

Överlämnad vid stämman i Lund 2024.

 

 


65. Thomas Småberg

Historiker

Motivering

(kommer)

Överlämnad vid stämman i Lund 2024.