Recension: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000

För första gången på ett drygt tiotal år uppmärksammas Riksarkivets heraldiska sektions arbete i den årliga årsboken Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000.

 

Heraldiken får plats i årsbok igen

Efter en kort sammanfattning av statsheraldikerns uppgift redovisas de fyra nya offentliga vapen som tillkom under 1999. Vapnen för Markstridsskolan i Skövde och Försvarsmaktens Rekryteringscentrum är beskrivna på annat håll i detta nummer.

Därtill publiceras vapnet för Försvarsmaktens Halmstadsskolor, som är ett samlingsbegrepp för flera olika specialutbildningar inom armén och flygvapnet med lokalisering till Halmstad. Det är Halmstads vapen, med skölden krönt av en kunglig krona och överlagd ett stolpvis ställt svärd av guld. Svärdet betecknar att det är en för hela Försvarsmakten gemensam enhet.

Slutligen omtalas också det nya vapnet för Redovisningsavdelning Bergslagen, också det en enhet inom Försvarsmakten. Sköld: I grönt fält en balkvis ställd bergsmanskäpp, ovan till vänster och nedan till höger åtföljd av ett järnmärke, allt av silver. Märkena syftar på det järnhanterande Bergslagen. Bergsmanskäppen var ett värdighetstecken för vissa bergsmän.

 

Av Magnus Bäckmark
Ur Vapenbilden nr 49:2001