Medaljörer 2004

 

7. Ingemar Apelstig

Motivering
Mångårig ordförande, föreningens stöttepelare och entusiasmerande ledare. Ingemar Apelstig är en portalfigur i svenskt heraldiskt föreningsliv.

Överlämnad vid stämman i Göteborg, 21 mars 2004


8. Alf Djerf

Motivering
För sina insatser i det tysta och sitt oförtrutna arbete med att förmedla heraldikens budskap till utomstående och inte minst för sina värdefulla bidrag tillsammans med vapendragaren Carl-Axel Rydholm.

Överlämnad i hemmet


9. Jan von Konow

Motivering
För sin gärning som statsheraldiker under vilken Jan verkat för heraldikens vetenskapliga sida.

Överlämnad i hemmet 1 november 2005


10. Bror Jacques de Waern

Motivering
För sina expressiva vapenteckningar och insatser för att utveckla den heraldiska exlibriskonsten

Överlämnad vid stämman i Göteborg, 21 mars 2004