Medaljörer 2003

2. Nils Fredrik Beerståhl

Motivering
Nils Fredrik är en genealog som med imponerande forskning om äldre frälseätter gett oss en större förståelse för heraldiken under medeltiden, och påvisat samband som tidigare endast anats.

Överlämnad i hemmet 16 december 2003

3. Tor Flensmarck

Motivering
Tor har genom sitt idoga arbete med Skandinavisk vapenrulla och sin stora produktion av nya släktvapen visat att traditionen med borgerliga släktvapnen är levande och vital.

Överlämnad vid stämman i Göteborg 21 mars 2004

4. Bengt Olof Kälde

Motivering
Bengt Olof är landets främste heraldiska kyrko- och ordensmålare och har lyft den svenska heraldiska konsten till världsnivå.

Överlämnad på Riddarhuset 9 februari 2004

5. Clara Nevéus

Motivering
För sina insatser som statsheraldiker där Clara stått för kvalitet och lyhördhet samtidigt som hon bevarat traditionerna och även fört fram de offentliga vapnen till en större publik.

Överlämnad vid stämman i Göteborg 21 mars 2004

 

6. Lars C Stolt

Motivering
Lars har systematiskt verkat i en folkbildande anda för att höja kunskapen om heraldik, exlibriskonst och emblematik.

Överlämnad vid stämman i Göteborg 21 mars 2004