Svensk-engelskt heraldiklexikon

Svensk-engelskt heraldiklexikon

[ a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä | ö ]

A

adel nobility
adlas (allm) be raised to the nobility
adlas till friherre , greve be made a baron , count
adlig ätt nr X noble family No.X
adoptera adopt
adopteras be adopted
ana, anor ancestor(s)
anfader, anmoder ancestor
antaga (t ex namn) adopt, take (a name)
antavla ancestry, pedigree, genealogy(undvik),antecessor predecessor
arv inheritance
arv(e)gods (jord, sak) hereditary estate, heirloom
arvinge heir, heiress

B

barn u.ä. (”oäkta”) illegitimate child, c.born out of wedlock
barnlös childless
bebo (gård, hus) live on, live in
begravning (inkl ceremoni) funeral
begravningsplats graveyard, cemetery, burial-ground
biskop bishop
borgarvapen burgher arms
bröstarvinge direct heir
bära någons namn bear someone’s name

C, D

domkapitel cathedral chapter
domkyrkoförsamling cathedral parish
dö ut (släktgren) die out
dödsbo estate <of a deceased person>
döpa (namnge) christen, name
döpa (relig.ceremoni) baptized (fått namn: christened, named)

E

efternamn surname, last name

F

fadder sponsor, godfather, godmother
faderskap paternity
familj family
familjenamn family name
farbror uncle, father’s brother
farfar grandfather, father’s father
farmor grandmother, father’s mother
faster aunt, father’s sister
fosterbarn foster-child
fosterfar -mor -bror etc foster-father -mother -brother etc
friherre, -inna baron, baroness / / Viscount (en tvistefråga)
friherrlig ätt nr X baronial family No.X
frimurare freemason
frimurarorden the Masonic Order
frälse tax-exempt
frälsehemman, -gård tax-exempt farm
frälsejord tax-exempt land
frände kinsman, relative
fränka kinswoman, relative
fröken (beteckn.) damsel, maid
fröken (titel efter c:a 1850) miss
fädernegård family farm, hereditary farm
född utom äktenskap born out of wedlock
födelseförsamling native parish
födelseregister register of births (UK), birth record
födelsestad native town, native city
förmyndare (för) guardian (of)
förmånstagare beneficiary
förnamn first name, Christian name, given name
församling parish
församlingsbok parish register, parochial register
föräldrahem (hennes, hans) (her, his) parents’ home
föräldralös (som är) orphan
föräldralös, bli be orphaned

G

generation generation
gille (skrå) guild
god man (dödsbo) executor
gods (lant-) estate
godsägare estate owner, landowner
grav grave
gravkor chapel
gravsten gravestone
gravsätta, -satt inter, interred
greve, -inna count, countess
grevlig ätt nr X count’s family No.X (?)
gudfar, gudmor sponsor, godfather, godmother

H

halvbror, halvsyster half-brother, half-sister
halvsyskon half-brother(s) and/or half-sister(s)
hemmansägare freeholder
herrgård (byggnad) mansion
herrgård (egendom) estate
bildhuggare sculptor
hovjunkare courtier
hovkansler court chancellor
hovpredikant chaplain to the court
härad judicial district
härkomst (land, etnisk) origin
härkomst (släkt) ancestry

I J

jordfästning funeral service

K

kadett cadet (armén), midshipman (flottan)
kammarherre chamberlain
kammarråd (1720) privy councillor
kapten (allm) captain
kommendör (av orden) Knight Commander
komminister assistant vicar
kommun municipality, township (US)
krigsråd (1700) war councillor
kungsgård crown-demesne, crown’s estate
kurfurste prince
kyrkobok parish register
kyrkogård (begravn) cemetery, graveyard
kyrkogård (platsen runt kyrka) churchyard
kyrkoherde vicar

L

lagman chief district judge
landeri (byggn) manor-house
landeri (egendom) manor
landshövding governor (of a province/county)
lantegendom farm, estate (stor)
läns(lands)arkiv provincial record office
länsstyrelse county government, c. commission (US)

M

magistrat borough administration, town administr.
markis (titel) marquis
markisinna marchioness
matronymikon matronymic
måg son-in-law, daughter’s husband

N

namne namesake
naturaliserad naturalized
naturlig son/dotter natural son/daughter
nordstjärneorden (riddare av) Order of the North Star (Knight of the)

O

odalbonde yeoman
ogift (kvinna) spinster, unmarried, single
ogift (man) bachelor, unmarried, single

P

pastorat church district (one or more parishes)
patron (på egendom) master, landowner
patronymikon patronymic
privilegiebrev charter
prästdräkt clergyman’s dress
prästman clergyman

Q, R

register register, book of records
riddare (av X-orden) knight (of the Order of X)
riksråd (1660) cabinet minister
RNO Order of the North Star (Knight of the North Star)
RSO Order of the Sword (knight of the Sword)
rulla (lista) list, roll
RVO Order of Vasa (Knight of the Vasa)
rådhusrätt town court, magistrates’court

S

skattebonde taxed freeholder
skattehemman, -gård, -jord taxed freehold
skild (leg.) divorced
skild person divorcee
skrå (gille) guild
slottsfogde (1600-t) castle-steward
slottspredikant castle preacher
släkt (en) family
släkt (vara med) be related to
släktforskning genealogy, genealogical research
släktgren branch, line (of a family)
släktgård family farm, hereditary farm
släktnamn family name
släkting relative
släktled generation
släkttavla (ättlingar) table of descendants
socken parish
sondotter granddaughter, son’s daughter
sonhustru son-in-law, son’s wife
sonson grandson, son’s son
stad, mindre, större town, city e.g. City of Göteborg
stadsfullmäktige town/city council
stadsförsamling town parish
stadskomminister town vicar
stamgods family estate
stift (kyrkl) diocese
stiftsjungfru ”foundation damsel” (maiden pensioner)
styvbarn -son -dotter stepchild, stepson, stepdaughter
styvbror -syster stepbrother, stepsister
styvfar -mor -förälder stepfather, stepmother, step-parent
superintendent (kyrk 1600-tal.) bishop
svåger brother-in-law
svägerska sister-in-law
svärdotter daughter-in-law
svärdsorden (riddare av) Order of the Sword (Knight of the)
svärfar father-in-law
svärmor mother-in-law
svärson son-in-law
syskon brother(s) and/or sister(s)
syssling second cousin
systerdotter niece, sister’s daughter
systerson nephew, sister’s son
säteri estate
säteri (byggnad) manor-house
säteri (gods) country seat, <family> manor

T

testamente will, last will and testament
tillhöra (en släkt) belong to (a family)
tillnamn epithet, by-name, surname
tilltalsnamn used first name
tjäna (någon, i armén) serve (in the army)
tjänst (i t ex fransk) service (e g in French service)

U

ungkarl bachelor, unmarried, single
ungmö (gammal) old maid, spinster
ungmö (ung) maid
utdöd (släkt, släktgren) extinct, has died out
utomäktenskapligt barn Illegitimate child

V, Y

vapenkung king of arms
vapensköld, vapen coat of arms, achievment
vasaorden (riddare av) Order of Vasa (Knight of the)

Å, Ä, Ö

ålderman (i ett skrå) master (of a guild)
äktenskap marriage
änka widow
änkedrottning queen dowager
änkehertiginna dowager duchess
änkling widower
ärvd sak heirloom
ätt family, dynasty (kungl)
ättling descendant

 

 

 

 

Allan Palmgren