Svensk-engelskt heraldiklexikon

Svensk-engelskt heraldiklexikon

[ a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä | ö ]

A

adelnobility
adlas (allm)be raised to the nobility
adlas till friherre , grevebe made a baron , count
adlig ätt nr Xnoble family No.X
adopteraadopt
adopterasbe adopted
ana, anorancestor(s)
anfader, anmoderancestor
antaga (t ex namn)adopt, take (a name)
antavlaancestry, pedigree, genealogy(undvik),antecessor predecessor
arvinheritance
arv(e)gods (jord, sak)hereditary estate, heirloom
arvingeheir, heiress

B

barn u.ä. (”oäkta”)illegitimate child, c.born out of wedlock
barnlöschildless
bebo (gård, hus)live on, live in
begravning (inkl ceremoni)funeral
begravningsplatsgraveyard, cemetery, burial-ground
biskopbishop
borgarvapenburgher arms
bröstarvingedirect heir
bära någons namnbear someone’s name

C, D

domkapitelcathedral chapter
domkyrkoförsamlingcathedral parish
dö ut (släktgren)die out
dödsboestate <of a deceased person>
döpa (namnge)christen, name
döpa (relig.ceremoni)baptized (fått namn: christened, named)

E

efternamnsurname, last name

F

faddersponsor, godfather, godmother
faderskappaternity
familjfamily
familjenamnfamily name
farbroruncle, father’s brother
farfargrandfather, father’s father
farmorgrandmother, father’s mother
fasteraunt, father’s sister
fosterbarnfoster-child
fosterfar -mor -bror etcfoster-father -mother -brother etc
friherre, -innabaron, baroness / / Viscount (en tvistefråga)
friherrlig ätt nr Xbaronial family No.X
frimurarefreemason
frimurarordenthe Masonic Order
frälsetax-exempt
frälsehemman, -gårdtax-exempt farm
frälsejordtax-exempt land
frändekinsman, relative
fränkakinswoman, relative
fröken (beteckn.)damsel, maid
fröken (titel efter c:a 1850)miss
fädernegårdfamily farm, hereditary farm
född utom äktenskapborn out of wedlock
födelseförsamlingnative parish
födelseregisterregister of births (UK), birth record
födelsestadnative town, native city
förmyndare (för)guardian (of)
förmånstagarebeneficiary
förnamnfirst name, Christian name, given name
församlingparish
församlingsbokparish register, parochial register
föräldrahem (hennes, hans)(her, his) parents’ home
föräldralös (som är)orphan
föräldralös, blibe orphaned

G

generationgeneration
gille (skrå)guild
god man (dödsbo)executor
gods (lant-)estate
godsägareestate owner, landowner
gravgrave
gravkorchapel
gravstengravestone
gravsätta, -sattinter, interred
greve, -innacount, countess
grevlig ätt nr Xcount’s family No.X (?)
gudfar, gudmorsponsor, godfather, godmother

H

halvbror, halvsysterhalf-brother, half-sister
halvsyskonhalf-brother(s) and/or half-sister(s)
hemmansägarefreeholder
herrgård (byggnad)mansion
herrgård (egendom)estate
bildhuggaresculptor
hovjunkarecourtier
hovkanslercourt chancellor
hovpredikantchaplain to the court
häradjudicial district
härkomst(land, etnisk) origin
härkomst (släkt)ancestry

I J

jordfästningfuneral service

K

kadettcadet (armén), midshipman (flottan)
kammarherrechamberlain
kammarråd (1720)privy councillor
kapten (allm)captain
kommendör (av orden)Knight Commander
komministerassistant vicar
kommunmunicipality, township (US)
krigsråd (1700)war councillor
kungsgårdcrown-demesne, crown’s estate
kurfursteprince
kyrkobokparish register
kyrkogård (begravn)cemetery, graveyard
kyrkogård (platsen runt kyrka)churchyard
kyrkoherdevicar

L

lagmanchief district judge
landeri (byggn)manor-house
landeri (egendom)manor
landshövdinggovernor (of a province/county)
lantegendomfarm, estate (stor)
läns(lands)arkivprovincial record office
länsstyrelsecounty government, c. commission (US)

M

magistratborough administration, town administr.
markis (titel)marquis
markisinnamarchioness
matronymikonmatronymic
mågson-in-law, daughter’s husband

N

namnenamesake
naturaliseradnaturalized
naturlig son/dotternatural son/daughter
nordstjärneorden (riddare av)Order of the North Star (Knight of the)

O

odalbondeyeoman
ogift (kvinna)spinster, unmarried, single
ogift (man)bachelor, unmarried, single

P

pastoratchurch district (one or more parishes)
patron (på egendom)master, landowner
patronymikonpatronymic
privilegiebrevcharter
prästdräktclergyman’s dress
prästmanclergyman

Q, R

registerregister, book of records
riddare (av X-orden)knight (of the Order of X)
riksråd (1660)cabinet minister
RNOOrder of the North Star (Knight of the North Star)
RSOOrder of the Sword (knight of the Sword)
rulla (lista)list, roll
RVOOrder of Vasa (Knight of the Vasa)
rådhusrätttown court, magistrates’court

S

skattebondetaxed freeholder
skattehemman, -gård, -jordtaxed freehold
skild (leg.)divorced
skild persondivorcee
skrå (gille)guild
slottsfogde (1600-t)castle-steward
slottspredikantcastle preacher
släkt (en)family
släkt (vara med)be related to
släktforskninggenealogy, genealogical research
släktgrenbranch, line (of a family)
släktgårdfamily farm, hereditary farm
släktnamnfamily name
släktingrelative
släktledgeneration
släkttavla (ättlingar)table of descendants
sockenparish
sondottergranddaughter, son’s daughter
sonhustruson-in-law, son’s wife
sonsongrandson, son’s son
stad, mindre, störretown, city e.g. City of Göteborg
stadsfullmäktigetown/city council
stadsförsamlingtown parish
stadskomministertown vicar
stamgodsfamily estate
stift (kyrkl)diocese
stiftsjungfru”foundation damsel” (maiden pensioner)
styvbarn -son -dotterstepchild, stepson, stepdaughter
styvbror -systerstepbrother, stepsister
styvfar -mor -förälderstepfather, stepmother, step-parent
superintendent (kyrk 1600-tal.)bishop
svågerbrother-in-law
svägerskasister-in-law
svärdotterdaughter-in-law
svärdsorden (riddare av)Order of the Sword (Knight of the)
svärfarfather-in-law
svärmormother-in-law
svärsonson-in-law
syskonbrother(s) and/or sister(s)
sysslingsecond cousin
systerdotterniece, sister’s daughter
systersonnephew, sister’s son
säteriestate
säteri (byggnad)manor-house
säteri (gods)country seat, <family> manor

T

testamentewill, last will and testament
tillhöra (en släkt)belong to (a family)
tillnamnepithet, by-name, surname
tilltalsnamnused first name
tjäna (någon, i armén)serve (in the army)
tjänst (i t ex fransk)service (e g in French service)

U

ungkarlbachelor, unmarried, single
ungmö (gammal)old maid, spinster
ungmö (ung)maid
utdöd (släkt, släktgren)extinct, has died out
utomäktenskapligt barnIllegitimate child

V, Y

vapenkungking of arms
vapensköld, vapencoat of arms, achievment
vasaorden (riddare av)Order of Vasa (Knight of the)

Å, Ä, Ö

ålderman (i ett skrå)master (of a guild)
äktenskapmarriage
änkawidow
änkedrottningqueen dowager
änkehertiginnadowager duchess
änklingwidower
ärvd sakheirloom
ättfamily, dynasty (kungl)
ättlingdescendant

 

 

 

 

Allan Palmgren