#1 Heraldik för nybörjare

Omslag till2012 års utgåva.

Häftet Heraldik för nybörjare kom till för att det saknades en enkel introduktion till heraldik på svenska. På sätt och vis är det efterföljer till Arvid Berghamns två skrifter ”Heraldiskt vademecum” och ”Heraldisk bilderbok”, men mer fokuserad på att visa hur du gör ett eget vapen.

På 48 sidor förklaras den viktigaste teorin för att förstå hur du gör ett släktvapen. Däremot saknas en rent konstnärlig handledning.

”Heraldik för Nybörjare” ligger även på vår hemsida och är grundhäftet till vår utbildning ”Heraldisk förskola”.

Boken kom 2005 och åter igen i nytryck 2012. Skillnaden mellan de två är marginell. Endast ett stavfel har rättats, och så byttes omslaget ut.

 

Heraldik för nybörjare

Utkom: 2005, 2012
ISBN: 91-975743-0-9
Redaktör: Jesper Wasling
Grafisk form: Jesper Wasling
Medförfattare: Stefan Bede, Marcus Karlsson, Martin Sunnqvist och Henric Åsklund
Illustratörer: Ronny Andersen, Thomas Falk, Bengt-Olof Kälde och Jan Raneke.

Köp boken här (specialpris för medlemmar)

 

Omslag till 2005 års utgåva.