Medaljörer 2020

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2020 års förtjänstmedaljer till Kaare Seeberg Sidselrud  för sina teoretiska insatser, Kenneth Wulcan för sin storartade insats som aktiv revisor och till Riddarhuset för att de är Riddarhuset.
Överlämnadet av medaljen kom att ske utspritt på grund av pandemin.

 

 

54. Riddarhuset

Överlämnad vid stämman i Uppsala 2022.

55. Kaare Seeberg Sidselrud

Motivering

Överlämnad vid årsmötet i Malmö 2021.

56. Kenneth Wulcan

 

Överlämnad personligen i hemmet.