Medaljörer 2022

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2022 års förtjänstmedaljer till Leif Ericsson för hans konstnärliga insatser och till Kaj Janzon för sitt teoretiska arbete.

 

59. Leif Ericsson

 

Motivering

 

Överlämnad vid stämman i Uppsala 2022.

 

60. Kaj Janzon

 

Motivering

 

Överlämnad i hemmet 2022.