Våra aktiva, en översikt

Att få ordning på alla aktiva är inte alltid så lätt. Folk kommer och går. Sidan är inte uppdaterad och sen har vi säkert fattat fel någonstans på vägen.
Ändå är detta ett försök att ge dig en lätt översikt över vår verksamhet och vilka som är med i våra olika sektioner (mer permanent verksamhet) och arbetsgrupper (projekt, arbeten som inte uppdateras löpande etc).

Vill du vara med i en grupp? Hör av dig. Vi säger inte nej till (nästan) någon.

Styrelsen

styrelsen@heraldik.se

 • Björn Fridén
 • Claus Berntsen
 • Jesper Wasling
 • Henric Åsklund
 • Jan Gyllenbok
 • Lars Trägen
 • Lennart Wasling
 • Martin Trägen
 • Pontus Rosenqvist
 • Theodor Pramer

Revisorer

 • Ordinarie Ingemar Apelstig
 • Ordinarie Kenneth Wulcan
 • Suppleant Martin Sunnqvist

Valberedning

 • Elias Sonnek
 • Martin Sunnqvist
 • Fredrik Höglund
 • Stefan Bede

Press och media

 • Kommunikationsansvarig Stefan Bede bede@heraldik.se
 • Henric Åsklund
 • Jesper Wasling

Arrangemang

 • Kontaktperson Henric Åsklund
 • Utflykt Mälardalen: Heraldiska samfundet
 • Utflykt Skåne:  Societas Heraldica Lundensis
 • Utflykt Västsverige: Göteborgs heraldiska sällskap eller Borås heraldiska sällskap

Försäljning

Vapenbilden

Hemsida och Sociala medier

Häroldskollegiet

 • Härold Martin Trägen
 • Persevant (tecknare) Kim Dohm-Hansen
 • Persevant (tecknare) Björn Fridén

Bibliotek

Skriftserien

Svenska Vapenkollegiet

 • Ordförande Martin Sunnqvist martin@heraldik.se
 • Claus Berntsen
 • Kim Dohm-Hansen
 • Göran Mörner
 • Björn Fridén
 • Martin Trägen
 • Jesper Wasling
 • Ronny Andersen
 • Wilhelm Brummer
 • Kaare Sidselrud

Källan

 • Kontaktperson Lars Trägen lars@heraldik.se
 • Marcus Karlsson
 • Mats Jonsson
 • Albin Hillberg
 • Christoffer Mattsson

Kyrkogrupp

Sällskapsordnar/ordenssällskap

Faleristik (ordnar och medaljer)

Vexillologi (flaggor)

Utbildning

Sockenheraldiska institutet