Vem är vem i heraldiken efter 1945

Urvalet är generöst. Huvudregeln är att hellre ta med några för många än tvärtom. Det har alltså inte alltid krävts mycket för att komma med på listan.

Orsaken är att vi vill visa upp att heraldiken skapas av många tillsammans, snarare än att några få bestämmer allt. Dessutom ser vi det hela som en form av belöning för dem som varit med och arbetat för heraldiken. Vi värderar konstnärer, teoretiker/forskare och aktiva föreningsmänniskor/tjänstemän lika högt.

I de fall uppgifterna inte är sammanförda ur offentliga källor som tryckt litteratur, Libris, Wikipedia eller andra publikationer är de meddelade av personerna själva.

Vi har inte gjort någon vetenskaplig genomgång eller gallring. Därför är några biografier oväntat korta medan andra är långa. Vi tar därför tacksamt emot all information vi kan få.

Ursprungligen var denna artikel publicerad på Gröna Stubben och skriven av Magnus Bäckmark. Den har sedan dess kraftigt byggts på av vår redaktion.
Innehållet uppdateras av ideella krafter. Ser du något som behöver kompletteras så kontakta oss i styrelsen: styrelsen@heraldik.se

A

Aiff, Thorleif
Verksam som träbildhuggare i Tibro, med heraldiska motiv som specialitet.SHF:s förtjänstmedalj 2015.
Andersson, Daniel G

Föreningsengagemang

 • Aktiv i Svenska heraldiska föreningen några år under 00-talet, bland annat i skriftseriens redaktion.
Andersson, Per
Författare till ”Svensk heraldik” (1989) där han tar upp ämnet heraldik på ett enkelt men lärorikt sätt.  ”Heraldiska vapen i Sverige” (1989) handlar om svenska kommunvapen. Vidare har han publicerat ”Heraldik – läran om vapenmärken” (1993), ”Svensk vapenbok” (1994) där samtliga före detta kommunvapen finns med och ”Östgötsk vapenbok” (1998) där han redovisar de territoriella vapnen i Östergötland, samt också gett ut skrifter om flaggor på det egna förlaget Draking.
Per har också bidragit till att skapa flera församlingsvapen.SHF:s förtjänstmedalj 2013.
Anrep-Bjurling, Jan
Artikelförfattare i Heraldisk tidsskrift.
Apelstig, Ingemar


Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1976-2003 (varav ordförande 1988-02).
  2004 utsedd till föreningens hedersordförande.

SHF:s förtjänstmedalj 2004.

Arnell, Jonas
Inriktad på svenskt och internationellt ordensväsende och har varit Sveriges televisions expert på området under de senaste årens bröllop, dop och begravningar.
Har uppdrag för Kunglig Majestäts Orden och är ledamot av ICOC.

Föreningsengagemang

 • Ordensansvarig i Svenska Heraldiska föreningen under 00-talet.
Arosilta, Marko
Arosilta var under sin tid som styrelsemedlem, och flera år därefter, den huvudsaklige arrangören av föreningens utåtriktade aktiviteter som medeltidsmarknader, släktforskardagar och motsvarande.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2010-2014.
Asker, Martin

Föreningsengagemang

 • Aktiv i Svenska heraldiska föreningen (Sockenheraldiska institutet, 2007-12).
 • Styrelsemedlem i 2005-09 (ledamot och suppleant)
 • En av grundarna av Värmlands heraldiska sällskap

B

Bede, Stefan
Som heraldiker har han sig framför allt gjort sig känd som den som pedagogiskt och humoristiskt kan förklara heraldikens regelverk för en bred allmänhet och i rollen som kommunikationsansvarig för SHF har han flertal gånger fört fram föreningens kritik mot missbruk av heraldik inom offentliga myndigheter, ex Gotlandsaffären med tsarkronan 2022.
Assistent vid den internationella kongressen i Uppsala 1992. Medförfattare till ”Heraldik för nybörjare” (2005) och formgivare av ”Medeltidens härold” (2008).Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1993- (bland annat vice ordförande och kommunikationsansvarig).
 • Grundade Borås heraldiska förening 1990, tillsammans med Magnus Persson och Jesper Wasling.

SHF:s förtjänstmedalj 2017

Beerståhl, Nils Fredrik
(1935 – 2014)
Genealog som tog filosofie licentiat i historia. Därefter var han under många år verksam som antikvarie vid Västergötlands museum i Skara och därefter bland annat intendent vid Falbygdens museum i Falköping.
Läs mer på Wikipedia.UtgivningBeerståhl har skrivit flera verk om framför allt heraldik och genealogi  i Västergötland, exempelvis:
– Kring två epitafier i Kinneveds kyrka (1963)
– Falköpings kyrkas gravstenar (1966)
– Västergötlands porträttgravstenar under renässans och barock (1969)
– Sörby kyrka (1981)
– Näshultasonen Jacob Jonas Björnståhl: två uppsatser (1989)
– Två begravningsvapen i Vättlösa kyrka (1996)Beerståhl har även författat lokalhistorisk och genealogisk litteratur och verkat som artikelförfattare i Släktforskarnas årsbok, Släkt & hävd, Vapenbilden mm.

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem Svenska heraldiska föreningen 1981-85

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

Berghman, Arvid
(1897-1961)Berghman är sannolikt den person i Sverige som mest bidragit till heraldikens renässans i modern tid. Även om han till yrket gjorde karriär som försäkringstjänsteman var det heraldiken som var hans passion. Han knöts 1932 till Riksheraldikerämbetet som amanuens 1932 och slutligen som notarie fram till 1949. Under sin tid där tog han initiativ till serien Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, som kom ut med tio häften 1933-45, och samma ämbetes skriftserie, vilken endast kom att utgöras av hans egna verk.
Berghman tog också initiativ till bildandet av Svenska exlibrisföreningen. Han utnämndes till titulär hovkamrerare 1945.UtgivningUr Berghmans författarskap kan särskilt nämnas ”Exlibris – några ord om bruket av bokägaremärken” (1936), ”Heraldiskt vademecum” (1938), ”Svenska borgerliga släktvapen” (1939), ”Borgerlig vapenrulla” (1950), ”Exlibris – en bok om bokägarmärken” (1957).
Hans heraldiska arkiv finns på kungliga biblioteket i Stockholm.
Bergroth, Tom C.
Amanuens i Åbo. Var generalsekreterare för den internationella heraldiska kongressen i Helsingfors 1984 och har varit flitig artikelförfattare i Heraldisk tidsskrift.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Societas heraldica Scandinavica 1986-
 • Ledamot av Skandinavisk vapenrullas heraldiska råd 1988-
 • Svenska frimurare ordens heraldikansvarige fram till 2012 (efterträddes av Gunnar Adell och senare Olof Sköld).

SHF:s förtjänstmedalj 2010.

Berlin, Jens Christian

Föreningsengagemang

 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2006–2014 
 • Styrelsemedlem i Societas Heraldica Scandinavica 2007–2019 (samt webbredaktör från 2006)
 • Medlem av redaktionen för Skandinavisk vapenrulla 2019–
 • Grundare av Göteborgs heraldiska sällskap 2012 och styrelsemedlem i densamma (2012– ordförande)

Utgivning

 • Inledning til heraldiken (nyutgivning 2010) [red.]
Berntsen, Claus K
Kyrkoheraldisk expert som bland annat skrivit universitetsuppsats om svenska kyrkans heraldik.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2008- (bland annat vice ordförande och kyrkoheraldiskt ansvarig samt redaktör för skriftserien).
 • Styrelsemedlem i Societas Heraldica Scandinavica 20xx.
 • Medgrundare av Societetas heraldica Lundensis 2007, styrelseledamot sedan dess.
Billow, Anders
Vapentecknare och skapare av den tolkning av Göteborgs vapen (1952) som fortfarande används.
Boström, Göran
Vapentecknare.
Brangstad, Sten
Vapentecknare.
Breitholtz, Carl-Anders
Heraldisk konstnärRitar släktvapen på uppdrag.Föreningsengagemang

 • Aktiv i Svenska heraldiska föreningens häroldskollegium 2006-09
 • Vapentecknare för Svenskt vapenregister 20xx-15
Braunstein, Christian

Ständig sekreterare i Försvarets traditionsnämnd 19xx–Utgivning

 • Svenska försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet (2004)
 • Heraldiska vapen inom det svenska försvaret (2006)
 • Utmärkelsetecken på militära uniformer (2007)
 • Sveriges arméförband under 1900-talet (2003)
Brodin, Fredrik
Vapentecknare.
Brödje, Elin

Konstnär som har verkat som sköldmålare för olika ordenssamfund i främst Östergötland.

Bylander, Eric
Har som examensarbete i förvaltningsrätt författat ”Kommunvapenrätt – en studie av det svenska rättsskyddet för officiella symboler med särskild inriktning på kommunala vapen” (1998).
Bylander har inom Svenska frimurare orden varit föredragande i heraldiska frågor i logedirektoriet och förste heraldiker i Svea provinsialloge.Föreningsengagemang

 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2007-16.
 • Styrelsemedlem i Heraldiska samfundet 1997-22 (bland annat vice ordförande) och redaktör för medlemsbladet ”Sköldebrevet”.
Bäckmark, Magnus
Riddarhusgenealog och Vapentecknare som från 1990-talet drivit den heraldiska firman Gröna stubben varigenom han verkat som vapenkonstnär och genealog. Hans dubbla kompetens gav honom uppdraget som redaktör för Svenska släktkalendern från 2000 och sedermera även uppdraget som redaktör för Riddarhusets praktverk ”Riddarhusets vapensköldar” och tjänsten som riddarhusgenealog. Det var verket om Riddarhuset som gav honom Svenska heraldiska föreningens extraordinära utmärkelse.
Magnus Bäckmark har gjort sig känd som en framstående heraldisk konstnär som bidragit till en utveckling av det heraldiska formspråket. Han är särskilt specialiserad på svensk ofrälse heraldik under nya tiden och efterforskning av vapen i lacksigill. Hans forskning finns till stor del dokumenterad i databasen Källan, som Magnus är grundare till.UtgivningTill hans författarskap hör verk som

 • Heraldiken i Sverige (2001)
 • Heraldik för nybörjare (2005) [ill.],
 • Liber amicorum Burgensis (2006)
 • Riddarhusets vapensköldar [redaktör] (2019)
 • Svenska släktkalendern (2003, 07, 14, 18)[redaktör]
 • Kyrkans märken (2006)
 • Släkten Bäckmark (2010)
 • Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder (2015)
 • Genvägar: praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning (2012)

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2001-14 (bland annat redaktör för Vapenbilden)
 • Redaktör för Svenska släktkalendern från år 2000.
 • Styrelsemedlem i Heraldiska samfundet 200x-22 (bland annat sekreterare.
 • Styrelsemedlem i Svenska exlibrisföreningen 200x- (bland annat sekreterare).

SHF:s förtjänstmedalj 2016.
SHFs extraordinära utmärkelse 2020.

Bökwall, Christer
(1938–2002)
Tillsammans med vännen Jan Raneke tog han initiativ till tidskriften ”Skandinavisk vapenrulla” som utkom med sitt första nummer 1963. Formgav bland andra Vellinge kommuns, Bladins skolas och Region Skånes vapen.Föreningsengagemang

 • Redaktionsmedlem däri till 1988, sedan medlem av dess heraldiska råd (sedemera kallat redaktion).
 • Suppleant i Societas Heraldica Scandinavica.
 

C

Candréus, Cecilia
Konstvetare som genom sin avhandling kom att utses till ledamot av heraldiska nämnden 2014-
Utgivning

 • -De hädangångnas heraldik (2008)
 • Textil begravningsståt för en man av sin tid (2008)

SHF:s förtjänstmedalj

Coombs, Stephen
Översättare av latinska valspråk.Föreningsengagemang

 • Medlem i Vapenbildens redaktion 2004-08.

 

von Corswant-Naumburg, Inga
(* – )Fil. drCorswant-Naumburg disputerade 1999 med ”Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden”, som är det första genomgripande verket om detta kulturarv. Avhandlingen följdes senare upp med en fördjupad studie över begravningsvapnen i Skara stift.Hon har varit artikelförfattare i Biblis, Släkt och hävd, Arte et marte, Ad familiares, Personhistorisk tidskrift, Heraldisk tidsskrift, Konstvetenskaplig bulletin mm.Bland hennes författarskap märks ”Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden” (1999), ”Huvudbaner och anvapen inom Skara stift” (2006), ”Heraldik på kinesiskt porslin: den Wicanderska vapenporslinssamlingen på Riddarhuset” (1990) och ”Greve Erik Dahlbergh : kungligt råd, fältmarskalk och generalguvernör” (2008)Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Ointroducerad adels förening

SHF:s förtjänstmedalj 2006.

Costa, André
Vapentecknare.Under 10-talet var Andre Costa en av de främsta illustratörerna inom ämnet heraldik på Wikipedia.
Croneborg, Rutger
(1898-1994)Riddarhussekreterare 1954–65, och det var i den rollen som Croneborg påbörjade en typologisk studie av de svenska adelsvapnen. Artikelserien publicerades i omgångar i Heraldisk tidsskrift 1969–78. Har även författat ett register med förklaring till symboliken i de svenska adelsvapnen som förvaras i Riddarhusets bibliotek.

D

Dahlby, Frithiof
(1903-1987)Utgivning

Mångsidig författare med särskild tyngd inom kristen symbolik. Renodlat heraldiska bidrag är hans

 • Heraldisk uppslagsbok (1964)
 • Den svenska adelns vapenbok (1967)
Dahlström, Henrik
-vapentecknare som var Riksarkivets heraldiske konstnär (xx-20) och därefter Svenska försvarsmaktens (förste) heraldiske konstnär (2020-)
Dohm-Hansen, Kim
Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2014-16
 • Tecknare för svenskt vapenregister 2015, invald som ledamot 2016.
Drejholt, Nils
Som intendent vid Livrustkammaren var han ansvarig för tornerspelsutställnigen och redaktör för utställningskatalogen.

SHF:s förtjänstmedalj 2023

De Wærn, Bror Jacques
se Waern under V&W.

E

Elthammar, Bo
Tillförordnad statsheraldiker 1981–83.
Ericsson, Leif
Vapentecknare. Utsågs 2006 till Kunglig Maj:ts Ordensmålare, en titel som från 2019 blev Kunglig vapenmålare, och fortfarande med Leif som innehavare.
Läs mer på Wikipedia

SHF:s förtjänstmedalj 2022

F

 

Falk, Thomas
Heraldisk konstnär som driver företaget Taxon och är ordensmålare i Par Bricole, St. Lazarusorden och Göta provincialloge och Frimurareorden i Göteborg.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2003-11
 • Styrelsemedlem i Borås heraldiska förening 2006- (bland annat ordförande)

SHF:s förtjänstmedalj 2023

Falkenback, Fredrik
Vapentecknare. Falkenback formgav 2001 Svenska heraldiska föreningens förtjänstmedalj.
Flensmarck, Tor

Genealog och vapentecknare. Har flera historiska publikationer bakom sig, förutom en skönlitterär produktion, och hans förlag Monitor ger bland annat ut heraldisk litteratur.Utgivning

Här märks främst

 • Skånska mynt och deras mästare (1984)
 • Skånelands medeltid: orter & ätter del 1- (2005-)

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1988- 00 (bland annat redaktör för skriftserien 1990–2000).
 • Redaktör för Skandinavisk vapenrulla 1989-2011, dessförinnna medlem av det heraldiska rådet/redaktionen (1983–88).

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

Fridén, Björn
Vapentecknare.Föreningsengagemang

 • Styrelseledamot i Svenska heraldiska föreningen 2023-
 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2020-
 • Vapentecknare för Svenskt vapenregister 2019-

Utgivning

 • Sveriges riksvapen (manus 2021)
Friefeldt, David
(* – )
Heraldisk konstnär som var Kungl. Majt:s Ordens vapenmålare från 1914 till sin död 1978.

G

Gilderstam, Bertil
Vapentecknare.
Granqvist, Elias
Författare till artikeln ”Vapenrätt – immaterialrättsliga aspekter på heraldiken” i NIR – nordiskt immateriellt rättsskydd 1994:3.
Bloggat på ”Elias Granqvists sida om heraldik i Sverige” och ”national emblems and symbols of Sweden”
Grep, Brita
(* -1969)
Heraldisk konstnär som från 1917 till sin död 1969 var tecknare (arvodist) vid Riksheraldikerämbetet, senare Riksarkivets heraldiska sektion. I stprt sett all svensk offentlig heraldik under denna tid tecknades av henne.  I Riksarkivet förvaras 4 volymer med hennes material; skisser och förarbeten till vapen, fanor, standar, emblem, hennes ”vävbok” m.m.
Brita utförde också en stor mängd exlibris, heraldiska såväl som med andra motiv.

H

 

Hedberg, Pontus
Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2010-12
Hellström, Johanna

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2004-10 (bland annat kassör)

Författare

 • Fabeldjuren i svensk heraldik (xxxx) [C-upp.]

SHF:s förtjänstmedalj 2014.

Heymowski, Adam
(1926-95)
Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek, föreståndare för Bernadotte-biblioteket.Heymowski arbetade bland annat med planläggning av internationella heraldiska kongresser och annan övergripande verksamhet, till exempel katalogiserade han den heraldiska boksamling som Arvid Berghman 1961 testamenterat till Kungliga biblioteket. Han invaldes 1965 i l’Academie Internationale d’Héraldique.Föreningsengagemang

 • 1981–91 sekreterare i Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik, därefter dess vice ordförande 1992-95.
 • Medlem av Riksarkivets heraldiska nämnd 1986–94
Hjelm, Jonas
BOKFÖRLÄGGARE inom heraldik
– Svensk vapen-CD (200x) – Redaktör [CD]
– Baltisk vapen-CD (200x) – Redaktör [CD]
– Skapare av Adelsvapen.com
Höglund, Fredrik
Skapare av hemsidan Wermlandsheraldik och stor Frödingskännare.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2004.
 • Styrelsemedlem i Värmlands heraldiska sällskap 20xx.

I

J

Janzon, Kaj
HistorikerUtgivning

FÖRFATTARE inom heraldik (urval)

 • Vapenlikhetsfällan. Vapen- och sigillbruk under svensk medeltid. En introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen (2015)
 • Käringarna i gamla Vinsarp: några nya uppgifter om den västgötska frälsesläkten Kärlings äldsta led (2006)
 • Bondenöd i krigets skugga? Knektutskrivningar och agrar ekonomi i Sjuhundra härad i Uppland 1627–1631 (1990)
 • Aristokraten och hans bönder. Karl Karlsson Gyllenhielms kolonisationsprojekt i 1620-talets Ingermanland (1992)
 • Ett maktcentrum i funktion (1993)
 • När Stora Horn var en del av Lilla Horn. Något om ortnamnspraxis före posten (1995)
 •  Det medeltida Sverige. Band 4, Småland, 3, Öland (1996)
 • Överdåd på kredit – ett rationellt val? Några problem kring högadelns ekonomiska verksamhet i Sverige under 1600-talets första hälft (1999)
 • Byar, gårdar och jordägare i Rönö härad under medeltiden och fram till cirka 1575. En rapport från Det medeltida Sverige (2001)
 • En dotter till Bo Jonsson (Grip)? (2001)
 • Inget slott på Slottsholmen? Ett bidrag till en aktuell diskussion inom borgforskningen (2001)
 • Schack, spetsar och vinkelsnitt. Två sörmländska 1400-talsväpnare och deras släktförhållanden (2002)
 • Det medeltida Sverige. Band 2, Södermanland, 1, Tören, Svartlösa och Sotholm (med Sigurd Rahmqvist; 2002)
 • Vasatidens fogdar (2002)
 • Historiska och genealogiska förfalskningar (2003)
 • En sparre med något krams därunder. Några uppgifter om det medeltida frälset i Småland (2003)
 • Hjulstaätten. En utredning med ett litet bidrag till Gripsholms historia (2005)
 • Det medeltida Sverige. Band 2, Södermanland, 2, Hölebo och Rönö härader (2006)
 • Det medeltida Sverige. Band 2, Södermanland, 3, Jönåkers härad i Nyköpings stad (2013)
 • Det medeltida Sverige. Band 2, Södermanland, 5, Oppunda härad (2016)

SHF:s förtjänstmedalj 2022.

xx
Johansson, Gudrun
Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1998-2002.
Johnson Theutenberg, Bo

se vid Theutenberg.

Jonsson, Mats
Föreningsengagemang

 • Styrelseaktiv  i Svenska heraldiska föreningen 2008-18 (främst inom databasen Källan).
Jonsson-Falck, Perolow
Under 1980- & 90-talet ciceron och huvudansvarig för Svenska heraldiska föreningen resor inom och utom landet.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1988-2003, varav vice ordförande 1999–2003.

SHF:s förtjänstmedalj 2005.

K

Karlsson, Marcus
Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2003-13 (bland annat kassör och redaktionsmedlem).

SHF:s förtjänstmedalj 2019.

Kedja, Einar J:Son
(1907-93)Heraldisk konstnär med en ateljé, Heraldica, i Stockholm, specialiserad främst på fankonst. Hans hustru Irma stod för själva handarbetet. Tillsammans med riksheraldikern Harald Fleetwood grundade han 1941 Heraldiska Samfundet (som efter några år insomnade och återupplivades 1992). För övrigt var han idégivare till Norrköpings och Sollentunas vapen.
Klackenberg, Henrik
Fil. dr. i arkeologi, med inriktning mynt och medeltid. Kom därefter att få en tjänst vid Myntkabinettet, vars chef han var 1993-98. Han utsågs därefter till statsheraldiker, en tjänst som han hade fram till 2022. Utsedd till kammarherre 2012.Som statsheraldiker har hans främsta bidrag varit att bidra till att göra den offentliga heraldiken mer korrekt och accepterad som det kulturarv det är. Han har därför vid ett flertal tillfällen ”dragit till strid” mot kommunala grafiska profiler som bryter mot svensk heraldisk sed.

Utgivare
Som författare finns verk som

 • Heraldiken i folkhemmet (2004),
 • Vad en ung baron bör veta om Heraldiquen (2002)
 • Myndigheternas symboler (2008)
 • Moneta nostra: monetarisering i medeltidens Sverige (1992)
 • De svenska sigillens första sekel (2004)
 • Sigillstampar i svenska samlingar (2002)

Föreningsengagemang

 • Styrelseledamot i Heraldiska samfundet xx-22.

SHF:s förtjänstmedalj 2019.

Klercker, Fredrik af
Driver podden ”Manlig stil” där han upprepade tillfällen framför heraldikens tjusning till en stor publik.
Koehl, Dan
Under 00-talet var Dan Koehl en av de främsta skribenterna inom ämnet heraldik på Wikipedia.
Konow, Jan von
(1922-2016 )
Statsheraldiker 1975–81. von Konow var den heraldiskt ansvarige i Nationalencyklopedin och därmed den som för en bredare allmänhet kodifierat svensk heraldik. Statsheraldiker var han åren 1975-81. Något senare, 1985-88, var han intendent för Armémuseum 1985-88.Utgivning

Som författare har han skrivit om heraldik mm

 • Upplands regementes fanor (1982)
 • Amiralitetskyrkans vapensköldar (1986)
 • Svenska flaggan: när? hur? och varför (1986)
 • Sveriges adels historia (2005)
 • Svensk försvarsmakt (1955)
 • Svenskt totalförsvar (1961)
 • Skånska kavalleriregementen: K2 1928-52 (1992)
 • Johanniterordern i Sverige (1995)
 • Karolinen Rehnskiöld, fältmarskalk (2001)
 • Svenska fältmarskalkar: en kortfattad namnpresentation (2002)
 • Sturemorden 1567: ett drama i kampen mellan kungamakt och högadel (2003)
 • Förfäderna: elva levnadsöden ur ätten von Konows historia (2008)

SHF:s förtjänstmedalj 2004.

Kullin, Mikael J:son
Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Heraldiska samfundet 92?-97 (bland annat sekreterare)
Kälde, Bengt Olof
(1936-2014 )
Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden(1985-2005?)med ansvara för uppmålningen av serafimerriddarnas vapensköldar i Riddarholmskyrkan.
Kälde har gjort sig känd som en befrämjare av framför allt kyrklig heraldik. Han har bland annat tecknat många vapen för biskopar och andra kyrkans män och kvinnor och olika kyrkliga inrättningar och organisationer.Utgivning

Som författare och illustratör är han upphovsman till

 • Unaman, Sunaman och Vinaman i Växjö domkyrkas sigill och vapen (1964)
 • Svenska ordnar och medaljer (1987)
  Artikelförfattare i Heraldisk tidsskrift, Colloque international d’héraldique

Läs mer på Wikipedia

Föreningsengagemang

 • Härold i Heraldiska samfundet -14
 • Ledamot Skandinavisk vapenrullas heraldiska råd 1988-14.

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

L

Lagerqvist, Lars O
– 1:e intendent vid Kung. MyntmuseetFÖRFATTARE inom heraldikFÖRFATTARE övrigt
– Svenska konungars eriksgata och med anledning därav slagna medaljer (1960)
– Mynt och medaljer och annan numismatik (1960)
– Formens och linjens mästare: klassiska porträttmedaljer från Sporrong 1925-1955 (1978)
– Pettersons knappmakeri i Stockholm: ett företag i knapp- och medaljbranschen under 1800-talet (1981)
– Mynt, sedlar och medaljer (1981)
– Axel Wallenberg medaljer (1982)
– Vad medaljerna berättar (1991)
– Mat och dryck i forntid och medeltid (1994)
– Svenska kungliga valspråk (1995)
– Öknamn och tillnamn på Nordisk stormän och kungligheter (1997)
– Svensk historia (2001)
– Coins and medals in Renaissance Sweden (2000)
– Nobel medals (2001)
– Litet lexikon över Sveriges regenter (2004)ÖVRIGT
– Artikelförfattare i Fornvännen, Myntkontakt m. fl.https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_O._Lagerqvist
Langenskiöd, Oscar
(* – )Skribent i Vapenbilden och Arte et Marte.
Liedgren, Jan
(1909–95)
Har skrivit en del artiklar som berör heraldik, till exempel ”Konung Albrekts titlar och sigill” i Fornvännen 1966.
Lindgren, Uno
(1915-92)Stridbar heraldiker och författare av ”Heraldik i svenska författningar” (Lund 1951), var någon tid (före 1953) deltidsanställd medarbetare vid Riksheraldikerämbetet.
Lindhe, Casimir Sparre
(1922–2006)Heraldisk konstnärHar författat ”Variera heraldiska vapen mera”, Åbo 1988, och ”Disciplina heraldica hodierna”, Malmö 1995.Föreningsengagemang

 • Ordensheraldiker inom Skåne provicialloge.

SHF:s förtjänstmedalj 2006.

Ludwigs, Folke
(* – )Har bland annat skrivit om Riksarkivets samling av sigillstampar och stämplar från 1600-talet och framåt i Arkivkonst, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000.
Lundqvist, Bengt-Göran()

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1995-03 (kassör under hela perioden) och dessförinnan revisor sedan 1992.

SHF:s förtjänstmedalj 2005.

Löwenhielm, Fredrik
(1916–2008)
Ceremonimästare vid Kungliga Majestäts hov samt vice kansler och sekreterare vid Kungliga Majtestäts orden.Som författare inom heraldik har han skrivit ”Svenska ordnar och medaljer” (1987, 98), ”Kungl. Serafimerorden i Riddarholmskyrkan” (1990) samt var artikelförfattare i Arte et marte.

 • Föreningsengagemang
 • Hedersmedlem och f.d. ordförande i Nationalkommittén för genealogi och heraldik.
 • Hederskommendator i Johanniterorden i Sverige
 • Vice preses i samfundet Pro fide et Christianismo

SHF:s förtjänstmedalj 2005.

 

M

Magnusson, Jonas
Skapare av hemsidan epitafier.se
xx
Mark, Ebbe R:Son
(* – 1992)Initiativtagare till Svenska heraldiska föreningen. HedersordförandeFöreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1976- (ordförande).
 • Styrelsemedlem i Västra Sveriges heraldiska förening 196x-1976.
Möller, Pontus
– Riddarhusgenealog 1964-88
– Statsheraldiker (tf), periodvis 1956-76FÖRFATTARE inom heraldikFÖRFATTARE övrigt
https://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=pontus+möller&f=simp&spell=true&hist=true&p=1ÖVRIGT
– Redaktör Släkt & Hävd 1950-53, 63-65
– Artikelförfattare i Arte et Marte mm
– Riddare av Finlands Lejons orden 1 kl 1975
– Victor Örnbergs hederspris (Sveriges Släktforskarförbund) 1992
– Genealogiska föreningen, Hedersledamot 1977https://sv.wikipedia.org/wiki/Pontus_Möller
xx
Mörner, Göran
(* – )
RiddarhusgenealogUtsågs 2010 till riddarhusgenealogFöreningsengagemang

 • Ordförande i Heraldiska samfundet 2014-2021
 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2017-

N

Nahas, Sami
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2014- (bland annat sekreterare).
 • Styrelsemedlem i Svenska faleristiska föreningen 2018-19, därefter valberedning (vilken han tillsammans med Jonas Arnell och Mikael Sundbom tog initiativ till 2017)
Nevéus, Clara
(1934–2017)Fil. dr i historia och statsheraldikerSom historiker med medeltida historia som specialitet kom avhandlingen att handla om ”Trälarna i landskapslagarnas samhälle” (1974). Statsheraldiker var hon 1983–99.Som författare är hon upphovskvinna till ”Kommunvapen: handledning för kommuner” (1987), ”Sigill och sigillvård i Riksarkivet”, (1989), ”Från begravningsståt till bil-dekal: en utställning om våra landskapsvapen” (1990), ”Ny svensk vapenbok” (1992), ”Svenska flaggan: historik och utveckling i praxis och lagstiftning” (1993), ”Medeltida småkonst” (1997), ”Flaggan och fanan: regler och anvisningar” (1999), ”Religious motifs in Swedish territorial heraldry” (1999) och ”Våra landskapssymboler: vapen, djur och blommor” (2007). Dessutom artikelförfattare i Heraldisk tidsskrift, Tidsspår, Colloque international d’héraldique, Populär historia mm.Föreningsengagemang

 • Styrelseledamot i SHS (1987-99).
 • Ledamot av Svenskt vapenkollegium 2006-15

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

Nilsson, Bengt Olof
(1921–1997)Föreningsengagemang

 • Återupplivade Heraldiska samfundet 1992 i Stockholm tillsammans med Per Nordenvall med flera och var dess ordförande (1992-97).
Nisbeth, Åke
(* – )Avdelningsdirektör i Riksantikvarieämbetet.Har från sina studier av kyrklig konst bland annat författat artiklar om begravningsvapen.
Nordenvall, Per
(* – )
Riddarhusgenealog (1998-2010), historiograf vid Kungl. Majt:s Orden 1998- (amanuens 1984-98).Har översatt Ottfried Neubeckers ”Heraldik – källor, symbolik, användning” (1982) och var även redaktör för Adelskalendern (199x-) samt Riddarhusstamtavlorna.Föreningsengagemang

 • Ordförande i Heraldiska Samfundet (1997-), som han tillsammans med Bengt Olof Nilsson grundade (återupplivade) 1992.

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

Norrman, Erik
(* – )Föreningsengagemang

 • Sekreterare i Heraldiska samfundet (1997-2008).
Nässert, Mats
(* – )Författare av ”Svenska försvarets tilläggstecken”, (1996).

O

Olsson, Christian
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Heraldiska samfundet (1997-2000).
Olsson, Magnus
(* – )
Fil. dr.Artikelförfattare i Heraldisk Tidsskrift.
Oscarsson, Henric
Se Åsklund, Henric

P

Padel, Ingrid
(* – )Journalist som har skrivit flera artiklar i heraldiska ämnen med målsättning att göra heraldiken begriplig för den stora allmänheten.
Pauli, Joakim

Föreningsengagemang

 • Aktiv i Svenska heraldiska föreningen som Härold xx-xx
 • Styrelsemedlem i Göteborgs heraldiska sällskap 2013-19

FÖRFATTARE inom heraldik
– Ätten Pauli: en heraldisk resa genom tiden (2015))
– Artikelförfattare Arte et Marte

Pazikias, Eduardo
Heraldisk konstnärFöreningsengagemang

 • – Vapenbilden (Redaktionen 2016-)
Persson, Christer
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Heraldiska samfundet 1997-200x (bland annat kassör).
Persson, Magnus
(*- )Grundade Borås heraldiska förening tillsammans med Stefan Bede och Jesper Wasling.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Borås heraldiska förening 1990-92.
Påhlsson, Leif
(1934–2019 )Föreningsengagemang

 • Vice ordförande i Västra Sveriges heraldiska sällskap (196x-76) och ordförande (1976-87). Var den enda i styrelsen som inte gick över till Svenska Heraldiska Föreningen vid splittringen 1976.
 • I början av 60-talet medlem i Heraldisk tidsskrifts redaktionskommitté.
 

Q

R

Raneke, Jan

 

(1914–2007)
Fil. Dr i konstvetenskap/heraldikRaneke är Sveriges mest namnkunnige heraldiker, även världskänd i heraldiska kretsar för sitt heraldiska konstnärskap och sin djupa kännedom särskilt om medeltidsvapen. Tillsammans med Christer Bökwall tog han också initiativ till tidskriften ”Skandinavisk vapenrulla” som utkom med sitt första nummer 1963
Hans avhandling, ”Bergshammarvapenboken, I–II, kom 1975. Med den blev han den förste personen sedan 1700-talet och den tredje någonsin som blivit doktor på en heraldisk avhandling i Sverige.
Ur Ranekes författarskap kan framför allt nämnas standardverken ”Svenska medeltidsvapen”, Bodafors 1982–85, och, tillsammans med Frithiof Dahlby, ”Den svenska adelns vapenbok”, Stockholm 1967 (vari han främst ansvarade för formgivningen av vapenbilderna).- Heraldik – min hobby (1951) ) [förf. & ill]
– Den svenska adelns vapenbok (1967) [ill]
– Våbengruppen Havelberg (1986) [ill.]
– Bergshammarvapenboken I-II (1975) [avhandling]
– Ärkebiskopar och biskopar i Lund (1982) [ill]
– Svenska medeltidsvapen I-III 1982, 85) [förf. & ill]
– Nordisk heraldisk terminologi (1985) [förf. & ill]
– Svensk adelsheraldik (1990) [förf.]
– Heraldik för nybörjare (2005) [ill]
– Skåne, Halland, Blekinge: landskapens vapenbilder (1998).

 

Föreningsengagemang

 • Var 1959 en av 28 stiftande medlemmar av Heraldiska Sällskapet, i vars styrelse han satt 1963–83.
 • Styrelsen 1961-83 (Ledamot 61-83)SVR. Ledamot av redaktionen 63-97Ledamot av heraldiska rådet 88-97
 • Hedersmedlemskap i Societas Ad Sciendum (1999)

SHF:s förtjänstmedalj 2002, tillika hedersmedlem.

Ragnö, Pontus
(* – )Skribent i Arte et Marte, Genealog.
Rosenqvist, Pontus.
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2014- (Bland annat redaktör).

ILLUSTRATÖR inom heraldik
– SVK-vapenbok 1 (2018) [redigerare]
– SVK-vapenbok 2 (20xx) [redigerare]

Rydholm, Carl-Axel (Cary)

(1921–1999)

Rydholm formgav några kommunvapen, bland annat Grästorps, och ett stort antal släktvapen, där katalogen för Grästorps ishockeyförening med sina drygt 100 nya släktvapen sticker ut.Svenska heraldiska föreningen drivande kraft från dess grundande 1976 till hans död 1999. Medgrundare av föreningen.

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1976-99 (bland annat sekreterare 76-86, vice ordförande 82-99 och redaktör för Vapenbilden 76-90 Därtill kassör 1991–93.

Carl-Axels heraldiska arkiv finns på Föreningsarkivet i Göteborg.

S

Sagerlund, Vladimir A.
(* – )
Heraldisk konstnärSagerlund var anställd vid Riksarkivet som heraldisk konstnär åren 1994-2011.Föreningsengagemang

 • Sekreterare i Svenska exlibrisföreningen 2008-xx.
 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet

SHF:s förtjänstmedalj 2012.

Sandels, Marianne
FÖRFATTARE
– Att tänka på henne: provensalsk trubadurlyrik från medeltiden (1980)
– Under den gröna pinjen: trubadurlyrik på galicisk-portugisiska från Spanien och Portugal, 1200-1350 (1997)
– Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100-1350 (2008)
– Medeltida kvinnliga trubadurer fascinerar fortfarande (2009)”Marianne Sandels, bibliotekarie, översättare och bokförläggare har utsetts till hedersdoktorer vid Uppsala universitets språkvetenskapliga fakultet. De kommer att promoveras den 24 januari 2003.
Marianne Sandels, tidigare bibliotekarie vid Kungliga biblioteket och chefsbibliotekarie vid Statens Konstmuseer, Stockholm, driver hon numera bokförlaget Almaviva i Uppsala. Hon har utgivit en rad böcker och översättningar från medeltida och modern litteratur, främst lyrik, från praktiskt taget hela det romanska språkområdet. Marianne Sandels kanske främsta insats är att hon i flera betydande arbeten gjort den medeltida trubadurdiktningen känd för svenska läsare. I ”Att tänka på henne” (1980) presenterar hon ett 30-tal trubadurdikter från Occitanien, den sydliga tredjedelen av Frankrike, och i ”Smaken av oceanerna” (1982) 27 moderna portugisiska poeter. I ”Under den gröna pinjen” (1997) ger Marianne Sandels fördjupade perspektiv på den mindre kända trubadurdiktning som tillkom på den iberiska halvön i tiden efter den provencalska diktningen. Marianne Sandels översättarverksamhet och hennes vetenskapliga och populärvetenskapliga författarskap är en värdefull tillgång för den undervisning och forskning kring trubadurlyriken – Uppsala är det enda Nordisk universitetet med den specialiteten – som bedrivs vid Litteraturvetenskapliga och Romanska institutionerna vid Uppsala universitet.”ÖVRIGT
– Ledamot?? heraldiska kongressen i Uppsala 1992.
– Sekr. för CA Bratts sigillhistoriska fond
– Svenska Akademins översättarpris 1992
– Artikelförfattare i Heraldisk tidskrift
Scheffer, Carl Gunnar Ulrik
(1909–1981)Statsheraldiker 1953–74, dessförinnan sekreterare vid riksheraldikerämbetet 1949-53.Förutom en del publikationer och artiklar om riddarordnar och liknande – bland annat flera på franska – har många av hans heraldiska artiklar sammanförts i bokform i ”Heraldisk spegel” (1964) och han har även sammanställt ”Svensk vapenbok för landskap, län och städer” (1967) samt ”Studier över Peter Wieselgrens manuskript Svensk vapentolkning” (1977).
Från hans tid som statsheraldiker finns sammanlagt 24 volymer arkiverade som ett specialbestånd knutet till hans namn, innehållande bland annat en stor samling exlibris.
Schlyter, Hans
(1910–1980)
Stadsarkitekt i SundsvallSom heraldiskt engagerad stadsarkitekt har Schlyter varit den utan jämförelse flitigaste enskilde idégivaren till svenska territoriella vapen, då han formgivit kommunvapen åt Alnö, Attmar, Bjuråker, Bjärtrå, Helsingborg, Hofors, Indals-Liden, Njurunda, Noraström, Ramsjö, Selånger, Skön, Stöde, Tuna, Ytterlännäs och Ånge, samt vapen åt Härnösands stift. Hans yrkesroll gjorde dessutom så att vapnen fick ett både folkligt och offentligt erkännande.Föreningsengagemang

 • Medlem av Heraldisk tidsskrifts redaktionskommitté från 60-talets mitt till 1980
 • chef för Frimurarordens Heraldiska Sektion.
Schwerin, Otto von
(* – )
RiddarhussekreterareHar framställt färgvapensköldarna i Adelskalendern 2001.SHF:s förtjänstmedalj 2013.
Seitz, Heribert
(1904–1961)Publicerad mellan 1933 och 1960 i ämnen som värjtyper och fanor. Inom heraldiken är hans ”De tre kronorna” (1961) mest kända verk. Han lägger däri fram hypotesen att Sveriges tre kronor skulle ha symboliskt samband med bibelns tre heliga konungar, de tre vise männen.
Skoglund, Lars-Olof
(* – )Tillförordnad statsheraldiker 1975.Redaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon (19xx-2002)- Statsheraldiker (tf) 1975
(Anställd på Riksarkivet och därför tillfälligt tf)Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Heraldiska sällskapet 200x-21 (kassör)

FÖRFATTARE inom heraldik
– Svenskt Biografiskt Lexikon (198x-) [redaktör]
– Kunglig Majestäts Orden och dess arkiv (2002)

Sköld, Sven
(1909–1986)Heraldisk konstnär, exlibris- och medaljkonstnär, bokillustratör, reklamtecknare.Han lärde sig heraldik av Arvid Berghman och samarbetade med denne bland annat med vapenteckningar till dennes Borgerlig vapenrulla, 1950.
Dessutom var han idégivare till Los, Orusts och Piteå landskommuns vapen.
Småberg, Thomas
– Historiker (Professor i Malmö)FÖRFATTARE inom heraldik
– Det stängda frälset: makt och eliter i det medeltida lokalsamhället: Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390-1520 (2004)
– Riddarhusets vapensköldar 2019 (artikelförfattare)ÖVRIGT
– Devising Order : Socio-religious Models, Rituals, and the Performativity of Practice (2013)
– Rituals, performatives, and political order in Northern Europe, c. 650-1350 (2015) [redaktör]
Sonnek, Elias

Grundare av heraldiska sällskapet i Uppsala 2018

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 201x-2022
 • Styrelsemedlem i Societas heraldica Scandinavica 2018.
Sparre Lindhe, Casimir

se vid Lindhe.

Spens, Erik
(1908–1995)Föreningsengagemang

 • Medlem av Heraldisk tidsskrifts redaktionskommitté från 1981.
Stolt, Lars C
(1932– )Bland hans heraldiska böcker märks ”Exlibris Artists in Sweden” (1988), ”Angående vapenrätten och dess plats i känneteckensrätten” (1995), ”Några råd för exlibrissamlare” (1985) samt artikelförfattare i Exlibriscirkuläret och Heraldisk Tidsskrift.Föreningsengagemang

 • Ordensheraldiker (Timmermansorden och Par Bricole)
 • Medlem av Heraldisk tidsskrifts redaktionskommitté från 1995
 • Ordförande i Svenska Exlibrisföreningen
 • Ledamot av Svenska Vapenkollegiet (2007-11).

SHF:s förtjänstmedalj 2003.

Sunnqvist, Martin
(* – )Jur. dr och lektor i rättshistoria samt fd rådmanFörfattare av ”Släktvapenrätt” 2001 och har bidragit med många skånska sigillvapenbelägg till Gröna stubbens beläggsamling.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i SHS 2005- (ordförande 07-)
 • Ledamot av redaktionen för Skandinavisk vapenrulla 2002-.
 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2007- (ordförande 07-)

SHF:s förtjänstmedalj 2021.

Sydow, Johan von
– Kalender över Ointroducerad adels förening (1967) [red.]
xx
 

T

Tengström, Leif
(*-)Disputerade 1997 med ”Muschoviten – Turcken icke olijk: ryssattribut, och deras motbilder, i svensk heraldik från Gustav Vasa till freden i Stolbova”. Skrev 1983″Till frågan om Finlands vapen”
Theutenberg, Bo Johnson
(* – )Författare till ett stort antal verk som berör heraldiken.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Socitetas heraldica Scandinavica 1983–87.
Thorén, Christian
Amanuens vid kungl. Maj:ts orden 201X-
– Antikvarie vid Göteborgs stadsmuseum
xx
Torefalk, Ingvar
(1926-2009)Grundare av Svenska heraldiska föreningen, tillsammans med Mark, Rydholm och Flach. Aktiv heraldiker inom svenska arménFöreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1976-93 (bland annat kassör).

SHFs förtjänstmedalj

xx
Torstenson, Rune
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1995-2003 (bland annat sekreterare).

SHF:s förtjänstmedalj 2011.

Trampe, Peter af
(* – )Generalsekreterare för internationella heraldiska kongressen i Uppsala 1992.  har även skrivit artiklar i Heraldisk tidsskrift.
Trägen, Lars

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 20xx- (
 • Styrelsemedlem i Societas heraldica Lundensis (? )20xx.
Trägen, Martin

Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 20xx- (bland annat härold).
 • Styrelsemedlem i Societas heraldica Lundensis 20xx.
Törnquist, Leif
Intendent, ArmémuseumHS
– MedlemFÖRFATTARE inom heraldik
– De svenska fälttecken och deras historia (1955)
– Finska arméns fanor år 1665 (1962)
– Fanor och standar vid männingsförband, ståndsdragoner och bergknektar under stora Nordisk kriget (1971)
– Fanor och standar vid finska männingsförband, adelsfanornas fördubbling samt lantdragoner och milisbataljoner i Östersjöprovinserna under stora Nordisk kriget (1970)
– Fanor och standar vid de regionalt organiserade tillfälliga förbanden under stora Nordisk kriget (1970)
– Svenska arméns fanor : svenska och finska fanor och standar genom seklernas lopp (1987)
– Med blå glob och tre kronor uti”: fanor vid värvade förband 1721-1815 (1991)
– Fanorna vid de svenska liv- och hustrupperna (2006)
– Svenska flaggans historia (2008)FÖRFATTARE övrigt
– Lottaemblemet : bakgrund, innebörd och användning (1990)
– Svenska borgar och fästningar : en historisk reseguide (2007)ÖVRIGT
– Artikelförfattare i Militärhistorisk tidskrift, Meddelande från museum mmFöreningsengagemang

U

Ulltjärn, Alexander
(1971– )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2005-12 (bland annat webbredaktör).

SHF:s förtjänstmedalj 2016.

V,W

Wærn Bror Jacques de
(1927–2013 )Heraldisk konstnärVar från 60-talets mitt till 1994 var anställd vid Riksarkivet. Illustratör till ”Ny svensk vapenbok” (1992)ILLUSTRATÖR inom heraldik
– Sigill och sigillvård i Riksarkivet (1989)
– Från begravningsståt till bildekal: en utställning om våra landskapsvapen (1990)
– Ny svensk vapenbok (1992)FÖRFATTARE övrigt
– Erik XIV, organisatorn 1560-1562 (1965) [Upp.]
– Hur knektorganisationen användes 1555-1565 (1975)
– Svensk rekrytering av knektar 1543-1564 (1975)Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1982

SHF:s förtjänstmedalj 2005.

Warnstedt Christopher von
(1918–1998)Författare av många heraldiska skrifter, ofta nog med okonventionella utvikningar. Särskilt nämnas kan hans ”Adel vad är det?”, Stockholm 1970.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1977-82 (bland annat vice ordförande).
Wasling, Jesper
(* – )Heraldisk författare och historikerFörfattare till ”Heraldiken i Sverige” (2001, med M Bäckmark), ”Heraldik för bybörjare” (2005, 2012) och ”Medeltidens härold” (2008) och ”Svenskt vapenregister, volym 1 (2018) samt Waslings heraldiska ordbok (2021). Har även skrivit universitets-uppsatserna ”Debatten kring de svenska nationalsymbolerna kring sekelskiftet 1900” (1995, B-nivå) och ”Häroldsämbetets utveckling i Skandinavien under senmedeltiden” (1998, D-nivå) samt ett stort antal artiklar för Vapenbilden, Heraldisk tidsskrift, Svenska heraldiska föreningens hemsida, Sju härolder och flera dagstidningar.Kuriosa: Grundare av Sveriges (Nordens?) första heraldiska blogg (2006), första heraldiska gruppen i ett socialt medium (Facebook, 2009) och första medverkan på Twitter (2010) och världens första heraldiska QR-kod 2011.
Son till Lennart Wasling.Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1993- (bland annat sekreterare, vice ordförande, redaktör för Vapenbilden, hemsidan och skriftserien). Initiativtagare till databasen Källan samt till Svenskt vapenregister.
 • Suppleant (och webbredaktör) i Societetas heraldica scandinavica 2004-05.
 • Styrelsemedlem (och medgrundare) i Göteborgs heraldiska sällskap 2012-
 • Ledamot av Svenska vapenkollegiet 2009-
 • Styrelsemedlem av Borås heraldiska förening (bland annat ordförande och sekreterare). Grundare av densamma 1990 tillsammans med Stefan Bede och Magnus Persson. Föreningen går även uner namnet Sju härolder.

SHF:s förtjänstmedalj 2017.

Wasling, Lennart
(* – )Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 2009 (kassör), dessförinnan revisor från 2002.

SHF:s förtjänstmedalj 2018.

Widing, Per-Olof

GenealogFöreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen1988-95- (Bland annat sekreterare).
xx
Wikström, Lars
Riddarhusgenealog 1988- 1998SNGH
– Ordförande i Nationalkommittén för genealogi och heraldikFÖRFATTARE inom heraldik
– Kalender över Ointroducerad Adels Förening (1980-05) [red.]
– Artikelförfattare i Arte et Marte, International Colloquium of Heraldry mmFÖRFATTARE övrigt
– Kring 1672 års kungliga plakat om frimästerskap på Kungsholmen (1966)
– Några av Stockholms stadsarkivs nyförvärvade och nyordnade samlingar och arkiv av personhistoriskt och genealogiskt intresse (1967)
– Stockholms tänkeböcker från år 1592 (1973)
– Kungsholmen intill 1700-talets början (1975)
– Säterier och gårdar i Huddinge socken (1986)
– Genealogica & heraldica (1996) [red.]
– För lagen, kungen och folket: berättelsen om ätten Sparre från medeltiden till år 1600 (1995)
Wulcan, Kenneth

Föreningsengagemang

 • Revisor i Svenska heraldiska föreningen 1995-
 

X,Y,Z

Yderholt Krister
(* – )
Heraldisk tecknareSysslar företrädesvis med danskt, skånskt och tyskt medeltida lågfrälse.
Zovko, Davor
(1965– )
Statsheraldiker och heraldisk konstnärZovko utsågs 2022 till statsheraldiker och efterträdde då Henrik Klackenberg. Heraldisk konstnär med firman Artes notae. Har gjort sig känd som en av Sveriges främsta heraldiska konstnärer. Fil. lic i offentlig förvaltning 2017.
Författare till flera heraldiska böcker på kroatiska och medverkande illustratör i ”Heraldik för nybörjare” (2005) och ”Vapenbok för Svenska vapenregistret” (2017, Ill), ”Obiteljski grb” (2009) och ”Viteštvo danas : Što je zbilja, što je fantazija?” (2016).Föreningsengagemang

 • Ledamot av Skandinavisk vapenrullas heraldiska råd.

SHF:s förtjänstmedalj 2011.

Å,Ä,Ö

Åsklund, Henric

 


Föreningsengagemang

 • Styrelsemedlem i Svenska heraldiska föreningen 1998- (bland annat)
 • Valberedning i SHS 2007-.
 • Styrelsemedlem i Socitetas heraldica Lundensis 2007-.

SHF:s förtjänstmedalj 2017.