Vem är vem i heraldiken efter 1945

En vetenskap som har funnits i snart 900 år har naturligtvis präglats av många människor. Här ger vi en kort biografi över några utvalda heraldiker som varit verksamma från mitten av 1900-talet.

Urvalet är generöst. Huvudregeln är att hellre ta med några för många än tvärtom. Det har alltså inte alltid krävts mycket för att komma med på listan.

Orsaken är att vi vill visa upp att heraldiken skapas av många tillsammans, snarare än att några få bestämmer allt. Dessutom ser vi det hela som en form av belöning för dem som varit med och arbetat för heraldiken. Vi värderar konstnärer, teoretiker/forskare och aktiva föreningsmänniskor/tjänstemän lika högt.

I de fall uppgifterna inte är sammanförda ur offentliga källor som tryckt litteratur, Libris eller andra publikationer är de meddelade av personerna själva.

Vi har inte gjort någon vetenskaplig genomgång eller gallring. Därför är några biografier oväntat korta medan andra är långa. Vi tar därför tacksamt emot all information vi kan få.

Ursprungligen var denna artikel publicerad på Gröna Stubben och skriven av Magnus Bäckmark. den har sedan dess byggts på av vår redaktion.

(* – ) betyder att personen lever men vi föredrar att inte skriva ut födelsedata.

A

Aiff, Thorleif
(* – )
Träbildhuggare verksam i Tibro, med heraldiska motiv som specialitet.
SHF:s förtjänstmedalj 2015.
Andersson, Daniel G
(* – )
Var aktiv i SHF några år under 00-talet, bland annat i skriftseriens redaktion.
 
Andersson, Per
(* – )
Heraldisk tecknare och skribent med en stor produktion bakom sig.
Författare till ”Svensk heraldik” (1989) där han tar upp ämnet heraldik på ett enkelt men lärorikt sätt. ”Heraldiska vapen i Sverige” (1989) handlar om svenska kommunvapen. Vidare har han publicerat ”Heraldik – läran om vapenmärken” (1993), ”Svensk vapenbok” (1994) där samtliga före detta kommunvapen finns med och ”Östgötsk vapenbok” (1998) där han redovisar de territoriella vapnen i Östergötland, varibland många nyantagna församlingsvapen tillkommit på hans initiativ. Per har också gett ut skrifter om flaggor på det egna förlaget Draking.
SHF:s förtjänstmedalj 2013.
Anrep-Bjurling, Jan
(* – )
Fil. dr, Stockholm,
Förekommande artikelförfattare i Heraldisk Tidsskrift.
Ingemar Apelstig
(* – )
Styrelsemedlem SHF 1976-2003, varav ordförande 1988-02. Utsedd till hedersordförande 2004.
SHF:s förtjänstmedalj 2004.
 
Arnell, Jonas
(* – )
Expert på svenskt och internationellt ordensväsende och har varit Sveriges televisions expert på området under de senaste årens bröllop, dop och begravningar. Har uppdrag för Kunglig Majestäts Orden.
 
Arosilta, Marko
(* – )
Styrelseledamot SHF 2010-2014 och huvudsaklig arrangör av föreningens utåtriktade aktiviteter på medeltidsmarknader, släktforskardagar och motsvarande.
 

B

 Bede, Nils Stefan
(* – )
Styrelsemedlem SHF 1993- (bland annat vice ordförande och Informationsansvarig).
Medförfattare till ”Heraldik för nybörjare” (2005) och formgivare av ”Medeltidens härold” (2008).
Tillsammans med Magnus Persson och Jesper Wasling grundade han 1990 Borås Heraldiska Förening.
Assistent vid den internationella kongressen i Uppsala 1992.
SHF:s förtjänstmedalj 2017
Beerståhl, Nils Fredrik
(* – 20xx)
Genealog som är återkommande artikelförfattare i Vapenbilden.
Styrelsemedlem SHF 1981-85SHF:s förtjänstmedalj 2003.
Berghman, Arvid
(1897-1961)
Bidrog mycket till den ofrälse heraldikens renässans i vårt århundrade. Till yrket gjorde han karriär som försäkringstjänsteman men knöts också tack vare sin sakkunskap till Riksheraldikerämbetet som amanuens 1932 och slutligen som notarie fram till 1949. Under sin tid där tog han initiativ till serien Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, som kom ut med tio häften 1933-45, och samma ämbetes skriftserie, vilken endast kom att utgöras av hans egna verk.
Berghman tog också initiativ till bildandet av Svenska Exlibrisföreningen. Han utnämndes till titulär hovkamrerare 1945.Ur Berghmans författarskap kan särskilt nämnas ”Exlibris – några ord om bruket av bokägaremärken”, Stockholm 1936, ”Heraldiskt vademecum”, Stockholm 1938, ”Svenska borgerliga släktvapen”, Stockholm 1939, ”Borgerlig vapenrulla”, Djursholm 1950, ”Exlibris – en bok om bokägarmärken”, Malmö 1957.Källa: Omslagets innerflik i Berghmans ”Exlibris – en bok om bokägarmärken”, 1957, Leif Påhlsson: ”Förord” i Numismatiska Litteratursällskapets i Göteborg faximiltryck av Berghmans Heraldiskt vademecum, 1987, Libris.
Bergroth, Tom C.
(* – )
Ansvarig för heraldiken inom Svenska Frimurare Orden, tillika återkommande artikelförfattare bland annat i Heraldisk Tidsskrift.
Styrelsemedlem i Societas Heraldica Scandinavica, ledamot av Heraldiska Samfundet och Skandinavisk vapenrullas heraldiska råd.
SHF:s förtjänstmedalj 2010.
Berntsen, Claus K.
(* – )
Invald i SHFs styre 200x, vice ordförande 20xx. Invald i SHS 20xx Medgrundare av Societetas Heraldica Lundensis 2006, styrelseledamot sedan dess.
Billow, Anders
(* – )
Konstnär,
Tecknaren bakom den tolkning av Göteborgs vapen (1952) som fortfarande används.
Boström, Göran
(* – )
Vapentecknare.
Brangstad, Sten
(* – )
Vapentecknare.
Brödje, Elin
(* – )
Sköldmålare för olika ordenssamfund.
Bylander, Eric
(* – )
Vice ordförande i Heraldiska Samfundet (1997-), ansvarig för utgivningen av medlemsbladet ”Sköldebrevet” innan det blev vilande i och med att Samfundet inledde samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen om dess tidskrift Vapenbilden i stället. Har som examensarbete i förvaltningsrätt författat ”Kommunvapenrätt – en studie av det svenska rättsskyddet för officiella symboler med särskild inriktning på kommunala vapen”, 1998.
Bäckmark, Magnus
(1974 – )
Heraldiker, heraldisk formgivare med enskild firma Gröna stubben.
Magnus Bäckmark har gjort sig känd som en framstående heraldisk konstnär som bidragit till en utveckling av det heraldiska formspråket. Han är särskilt specialiserad på svensk ofrälse heraldik under nya tiden och efterforskning av vapen i lacksigill. Hans forskning finns till stor del dokumenterad i databasen Källan, som Magnus är grundare till.Styrelsemedlem i SHF 2001-14, redaktör för Vapenbilden 2001-12.Redaktör för Svenska släktkalendern (sedan 2000).
Styrelsemedlem i Heraldiska Samfundet (200x- , och sekreterare 2008-).
Styrelsemedlem i Svenska Exlibrisföreningen (200x- , och sekreterare 2008-).
SHF:s förtjänstmedalj 2016. SHFs extraordinära utmärkelse 2020.
Bökwall, Christer
(1938–2002)
Jur kand, notarius publicus.
Tillsammans med vännen Jan Raneke tog han initiativ till tidskriften ”Skandinavisk vapenrulla” som utkom med sitt första nummer 1963. Redaktionsmedlem däri till 1988, sedan medlem av dess heraldiska råd. Suppleant i Heraldiska Sällskapet.
Formgav bland andra Vellinge kommuns, Bladins skolas och Region Skånes vapen.

C

Coombs, Stephen
(* – )
Medlem i Vapenbildens redaktion (2004-2008).
Flitig översättare av latinska valspråk.
von Corswant-Naumburg, Inga
(* – )
Fil. dr, Djursholm, disputerade 1999 med ”Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden”, förekommande recensent i Heraldisk Tidskrift.
SHF:s förtjänstmedalj 2006.
Styrelsemedlem i Ointroducerad adels förening
Croneborg, Rutger
(1898-1994)
Riddarhussekreterare 1954–65, vid vilken tid han påbörjade en typologisk studie av de svenska adelsvapnen som i omgångar publicerades i Heraldisk Tidsskrift 1969–78. Har även författat ett register med förklaring till symboliken i de svenska adelsvapnen som förvaras i Riddarhusets bibliotek.

D

Dahlby, Frithiof
(1903-1987)
Mångsidig författare med särskild tyngd inom kristen symbolik. Renodlat heraldiska bidrag är hans ”Heraldisk uppslagsbok” (med Jan Raneke), Stockholm 1964, och ”Den svenska adelns vapenbok”, Stockholm 1967.
Dohm-Hansen, Kim
(* – )
Invald i SHFs styrelse 2014, Tecknare för svenskt vapenregister 2015, invald som ledamot 2016.
Drejholt, Nils
(* – )
1:e intendent vid Livrustkammaren.
De Wærn, Bror Jacques
se Waern under V&W.
h

E

Elthammar, Bo
(* – )
Tillförordnad statsheraldiker 1981–83.

F

Falk, Thomas
(1965- )
VapentecknareStyrelseledamot i SHF 2004- 10 och redaktör för skriftserien (2005-2008).
Ordensmålare i Par Bricole, St.Lazarusorden och Göta provincialloge, Frimurareorden.
Falkenback, Fredrik
(* – )
Vapentecknare.
Flensmarck, Tor
(*- )
Jur. kand. FörfattareI redaktionen för tidskriften ”Skandinavisk vapenrulla” för numren 1983–88 och därefter dess redaktör fram till 2011.Invald i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 1988 och kvar som ledamot till 2000. Redaktör för Vapenbilden (1990–2000).Har flera historiska publikationer bakom sig, förutom en skönlitterär produktion, och hans förlag Monitor ger bland annat ut heraldisk litteratur.
SHF:s förtjänstmedalj 2003.
Friefeldt, David
(* – )
Kungl. Majt:s Ordens vapenmålare från 1914 till sin död 1978.

G

Gilderstam, Bertil
(* – )
Vapentecknare.
Granqvist, Elias
(* – )
Författare till artikeln ”Vapenrätt – immaterialrättsliga aspekter på heraldiken” i NIR – nordiskt immateriellt rättsskydd 1994:3 och ”Elias Granqvists sida om heraldik i Sverige” som samlar olika svenska vapen, bland annat riksvapnen och flera kommunvapen.
Grep, Brita
(* -1969)
Heraldisk konstnär, alltsedan 1917 tecknare (arvodist) vid Riksheraldikerämbetet, senare Riksarkivets heraldiska sektion, till sin död 1969. I Riksarkivet förvaras 4 volymer med hennes material; skisser och förarbeten till vapen, fanor, standar, emblem, hennes ”vävbok” m.m.
Brita utförde också en stor mängd exlibris, heraldiska såväl som med andra motiv.

H

Hedberg, Pontus
(* – )
Styrelsemedlem 2010-12
Heymowski, Adam
(1926-95)
Överbibliotikarie vid Stockholms universitetsbibliotek, föreståndare för Bernadotte-biblioteket.
Heymowski arbetade bland annat med planläggning av internationella heraldiska kongresser och annan övergripande verksamhet, till exempel katalogiserade han den heraldiska boksamling som Arvid Berghman 1961 testamenterat till Kungliga biblioteket.
Han invaldes 1965 i l’Academie Internationale d’Héraldique, var medlem av Riksarkivets heraldiska nämnd 1986–94 och 1981–91 sekreterare i Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik, därefter dess vice ordförande 1992-95.

I

 

J

Johansson, Gudrun
(* – )
Styrelsemedlem i SHF 1998-2002.
Johnson Theutenberg, Bo
se vid Theutenberg.
Jonsson-Falck, Perolow
(1935- )
Styrelsemedlem i SHF 1988-2003, varav vice ordförande 1999–2003.
Under 1980- & 90-talet ciceron och huvudansvarig för Svenska Heraldiska Föreningens resor inom och utom landet.
SHF:s förtjänstmedalj 2005.

K

Karlsson, Marcus
(197x- )
Styrelsemedlem i SHF 2003-13 varav kassör 2003-2004. Redaktionsmedlem 2002-.
SHF:s förtjänstmedalj 2019.
Kedja, Einar J:Son
(1907-93)
Heraldisk konstnär med en ateljé, Heraldica, i Stockholm, specialiserad främst på fankonst. Hans hustru Irma stod för själva handarbetet. Tillsammans med riksheraldikern Harald Fleetwood grundade han 1941 Heraldiska Samfundet, som återupplivades 1992. För övrigt var han idégivare till Norrköpings och Sollentunas vapen.
Klackenberg, Henrik
(1953 – )
Fil. dr. Statsheraldiker sedan 1999, förut chef för Kungl. Myntkabinettet 1993–98.
SHF:s förtjänstmedalj 2019.
Konow, Jan von
(1922-2016 )
Statsheraldiker 1975–81.
Har bl.a. författat artikeln om heraldik i Nationalencyklopedien och ett flertal militärhistoriska verk samt böcker om flaggor.
SHF:s förtjänstmedalj 2004.
Kullin, Mikael J:son
(* – )
Aktiv i Heraldiska Samfundet, -97 som sekreterare, därefter som styrelseledamot.
, Bengt Olof
(1936-20xx )
Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden (1985-200x) med ansvara för uppmålningen av serafimerriddarnas vapensköldar i Riddarholmskyrkan.
Kälde har gjort sig känd som en befrämjare av framför allt kyrklig heraldik. Han har bland annat tecknat många vapen för biskopar och andra kyrkans män och kvinnor och olika kyrkliga inrättningar och organisationer.
Härold i Heraldiska Samfundet. Ledamot av det heraldiska råd som godkänner vapen för publicering i ”Skandinavisk vapenrulla” sedan 1988.
SHF:s förtjänstmedalj 2003.

L

Langenskiöd, Oscar
(* – )
Skribent i Vapenbilden och Arte et Marte.
Liedgren, Jan
(1909–95)
Har skrivit en del artiklar som berör heraldik, till exempel ”Konung Albrekts titlar och sigill” i Fornvännen 1966..
Lindgren, Uno
(1915-92)
Stridbar heraldiker och författare av ”Heraldik i svenska författningar” (Lund 1951), var någon tid (före 1953) deltidsanställd medarbetare vid Riksheraldikerämbetet.
Lindhe, Casimir Sparre
(1922–2006)
Har författat ”Variera heraldiska vapen mera”, Åbo 1988, och ”Disciplina heraldica hodierna”, Malmö 1995.
Ordensheraldiker inom Skåne provicialloge.
SHF:s förtjänstmedalj 2006.
Ludwigs, Folke
(* – )
Har bland annat skrivit om Riksarkivets samling av sigillstampar och stämplar från 1600-talet och framåt i Arkivkonst, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000.
Lundqvist, Bengt-Göran
Styrelsemedlem i SHF 1995-2003, kassör under hela perioden och dessförinnan revisor sedan 1992.
SHF:s förtjänstmedalj 2005.
Löwenhielm, Fredrik
(1916–2008)
Ceremonimästare vid K M:ts hov (f.d. tjg), vice kansler och sekreterare vid Kungl. Majt:s Orden.
Hederskommendator i Johanniterorden i Sverige, vice preses i samfundet Pro fide et Christianismo, hedersmedlem och f.d. ordförande i Nationalkommittén för genealogi och heraldik.
Författare av ”Svenska ordnar och medaljer” (1987), medlem i Heraldiska Samfundet.
SHF:s förtjänstmedalj 2005.

M

Mark, Ebbe R:Son
(* – 1992)
Länsassessor, Göteborg.
Initiativtagare till Svenska Heraldiska Föreningen. Styrelsemedlem och ordförande 1976–87, därefter hedersordförande.
Mörner, Göran
(* – )
Riddarhusgenealog 2010-Ordförande i Heraldiska samfundet 2014-

P

N

Nahas, Sami
(* – )
Invald i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 2014. Sekreterare 2016.
 
, Clara
(1934–2017 )
Fil. Dr i historia med medeltida historia som specialitet.
Statsheraldiker 1983–99.
Författare till ”Ny svensk vapenbok” (1992) och ”Svenska nationalsymboler (2007).
Styrelseledamot i Heraldiska Sällskapet (1987-99).
SHF:s förtjänstmedalj 2003.
 
Nilsson, Bengt Olof
(1921–1997)
Återupplivade Heraldiska Samfundet 1992 i Stockholm tillsammans med Per Nordenvall med flera och var dess ordförande (1992-97).
 
Nisbeth, Åke
(* – )
Avdelningsdirektör i Riksantikvarieämbetet.
Har från sina studier av kyrklig konst bland annat författat artiklar om begravningsvapen.
 
Nordenvall, Per
(*- )
Riddarhusgenealog (1998-2010), historiograf vid Kungl. Majt:s Orden.
Ordförande i Heraldiska Samfundet (1997-), som han tillsammans med Bengt Olof Nilsson grundade (återupplivade) 1992.
Har översatt Ottfried Neubeckers ”Heraldik: Wappen – ihr Uhrsprung, Sinn und Wert” till svenska; ”Heraldik – källor, symbolik, användning”, LiberFörlag, Stockholm 1982.SHF:s förtjänstmedalj 2003.
Norrman, Erik
(* – )
Sekreterare i Heraldiska Samfundet (1997-2008).
 
Nässert, Mats
(* – )
Författare av ”Svenska försvarets tilläggstecken”, (1996).
 

O

Olsson, Christian
(* – )
Styrelsemedlem i Heraldiska Samfundet (1997-2000).
Olsson, Magnus
(* – )
Fil. dr.
Artikelförfattare i Heraldisk Tidsskrift.
Oscarsson, Henric
Se Åsklund, Henric

P

Padel, Ingrid
(* – )
Har skrivit flera artiklar i heraldiska ämnen med målsättning att göra heraldiken begriplig för den stora allmänheten.
Persson, Christer
(* – )
Styrelsemedlem (Skattmästare) i Heraldiska Samfundet (1997-200x).
Persson, Magnus
(*- )
Grundade Borås Heraldiska Förening tillsammans med Stefan Bede och Jesper Wasling; styrelseledamot (1990-92)
Liksom vännerna Stefan Bede, Jesper Wasling och Henric Åsklund är han uppvuxen i Borås.
Påhlsson, Leif
(1934–2019 )
Vice ordförande i Västra Sveriges heraldiska sällskap (196x-76) och ordförande (1976-87). Var den enda i styrelsen som inte gick över till Svenska Heraldiska Föreningen vid splittringen 1976.
I början av 60-talet medlem i Heraldisk tidsskrifts redaktionskommitté.

Leif Påhlsson 1975.

Q R

O

Raneke, Jan
(1914–2007)
Fil. dr, Lomma
Raneke är Sveriges mest namnkunnige heraldiker, även världskänd i heraldiska kretsar för sitt heraldiska konstnärsskap och sin djupa kännedom särskilt om medeltidsvapen.
Hans avhandling, ”Bergshammarvapenboken, I–II, kom 1975. Med den blev han den förste personen sedan 1700-talet och den tredje någonsin som blivit doktor på en heraldisk avhandling i Sverige.
Ur Ranekes författarskap kan framför allt nämnas standardverken ”Svenska medeltidsvapen”, Bodafors 1982–85, och, tillsammans med Frithiof Dahlby, ”Den svenska adelns vapenbok”, Stockholm 1967 (vari han främst ansvarade för formgivningen av vapenbilderna). Var 1959 en av 28 stiftande medlemmar av Heraldiska Sällskapet, i vars styrelse han satt 1963–83. Tillsammans med Christer Bökwall tog han också initiativ till tidskriften ”Skandinavisk vapenrulla” som utkom med sitt första nummer 1963 och han är fortfarande medlem av det råd som godkänner  vapenpubliceringar däri. SHF:s förtjänstmedalj 2002.
Ragnö, Pontus
(* – )
Skribent i Arte et MarteGenealog.
Rosenqvist, Pontus.
(* – )
Invald i SHF 2014.
Medlem av redaktionen 2015, redaktör 2019-

 

 

Rydholm, Carl-Axel (Cary)
(1921–1999)
Svenska Heraldiska Föreningens drivande kraft från dess grundande 1976 till hans död 1999.
Styrelseledamot (1976-99), sekreterare (76-86), vice ordförande (1982-99) och redaktör för Vapenbilden (1976-90, därefter redaktionsmedlem till -99) samt medgrundare av föreningen. Därtill kassör 1991–93.
Rydholm formgav några kommunvapen, bland annat Grästorps, och ett stort antal släktvapen, där katalogen för Grästorps ishockeyförening med sina drygt 100 nya släktvapen sticker utSTUV W X Y ZÅ Ä ÖKällorInstitutionerSvenska heraldiska föreningen
Norsk heraldisk förening
Ointroducerad Adels Förening
Riddarhuset
LibrisLitteraturScheffer, CGU Heraldisk spegel (1964)ArtiklarE. Bager i Personhistorisk Tidskrift 1934, s. 205, Libris.
Armémuseums utställningskatalog Krigets prakt, 2003, s 12–14.
Claës Uggla, ”Carl Hildebrandsson Uggla – Heraldiker, historiker, topograf, bokvän, grandsigneur” i Svenska Exlibrisföreningens cirkulär 1995:4 s. 452TidskrifterHeraldisk tidsskrift
Sköldebrevet
Svenska heraldiska föreningens årsskrift
Vapenbilden
Våpenbrevet
Skandinavisk vapenrulla
Arte et Marte
Kalender över Ointroducerad Adels Förening
Meddelanden från RiksheraldikerämbetetFörkortningarSHF – Svenska heraldiska föreningen (hemsidan, tidningen Vapenbilden eller arkivet)
BHF – Borås heraldiska förening (hemsidan eller tidningen Sju härolder)
SHS – Socitietas heraldica scandinavica (Heraldisk tidsskrift)
HS – Heraldiska samfundet (hemsidan, arkivet eller tidningen Vapenbilden)
NHF –  Norsk heraldisk forening (Hemsidan eller tidningen Våpenbrevet)
SHFä – äldre Svenska Heraldiska Föreningen (Tidskriften Svenska heraldiska föreningen)Av Magnus Bäckmark och Jesper Wasling

Sagerlund, Vladimir A.
(* – )
Heraldisk konstnär, anställd vid Riksarkivet 1994-201x.

  • Sekreterare i Svenska Exlibrisföreningen.
  • Medlem av Heraldiska Samfundet.

SHF:s förtjänstmedalj 2012.

Carl Gunnar Ulrik Scheffer
(1909–1981)
Statsheraldiker 1953–74, hade dessförinnan hade varit sekreterare vid riksheraldikerämbetet sedan 1949.
Förutom en del publikationer och artiklar om riddarordnar och liknande – bland annat flera på franska – har många av hans heraldiska artiklar sammanförts i bokform i ”Heraldisk spegel” (1964) och han har även sammanställt ”Svensk vapenbok för landskap, län och städer” (1967) samt ”Studier över Peter Wieselgrens manuskript Svensk vapentolkning” (1977).
Från hans tid som statsheraldiker finns sammanlagt 24 volymer arkiverade som ett specialbestånd knutet till hans namn, innehållande bland annat en stor samling exlibris.
Schlyter, Hans
(1910–1980)
Stadsarkitekt, Sundsvall.
Medlem av Heraldisk Tidsskrifts redaktionskommitté från 60-talets mitt till 1980, chef för Frimurarordens Heraldiska Sektion.
Har varit den utan jämförelse flitigaste enskilde idégivaren till svenska territoriella vapen, då han formgivit kommunvapen åt Alnö, Attmar, Bjuråker, Bjärtrå, Helsingborg, Hofors, Indals-Liden, Njurunda, Noraström, Ramsjö, Selånger, Skön, Stöde, Tuna, Ytterlännäs och Ånge, samt vapen åt Härnösands stift.
von Schwerin, Otto, friherre
(* – )
Riddarhussekreterare, Stockholm. Har framställt färgvapensköldarna i Adelskalendern 2001.SHF:s förtjänstmedalj 2013.
Seitz, Heribert
(1904–1961)
Publicerad mellan 1933 och 1960 i ämnen som värjtyper och fanor. Inom heraldiken är hans ”De tre kronorna” (1961) mest känd. Han lägger däri fram hypotesen att Sveriges tre kronor skulle ha symboliskt samband med bibelns tre heliga konungar, de tre vise männen.
Skoglund, Lars-Olof
(* – )

  • Tillförordnad statsheraldiker 1975.
  • Redaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon (19xx-2002)
Sköld, Sven
(1909–1986)
Heraldisk konstnär, exlibris- och medaljkonstnär, bokillustratör, reklamtecknare.
Han lärde sig heraldik av Arvid Berghman och samarbetade med denne bland annat med vapenteckningar till dennes Borgerlig vapenrulla, 1950.
Dessutom var han idégivare till Los, Orusts och Piteå landskommuns vapen.
Casimir Sparre Lindhe
se vid Lindhe.
Spens, Erik, greve
(1908–1995)
Hovrättsråd, jur. kand.
Deltog i flera internationella heraldiska kongresser, var medlem av Heraldisk Tidsskrifts redaktionskommitté från 1981.
Stolt, Lars C
(1932– )
Ordensheraldiker (Timmermansorden och Par Bricole),
Medlem av Heraldisk Tidsskrifts redaktionskommitté från 1995, ordförande i Svenska Exlibrisföreningen och ledamot av Svenska Vapenkollegiet (2007-).
Har bland annat sammanställt katalogen ”Exlibris Artists in Sweden”, Stockholm 1988, och skrivit artiklar i ämnet heraldik.
SHF:s förtjänstmedalj 2003.
Sunnqvist, Martin
(* – )
Författare av ”Släktvapenrätt” 2001 (se Litteratur) och har bidragit med många skånska sigillvapenbelägg till Gröna stubbens beläggsamling. Han är ordförande i Societas Heraldica Scandinavica samt ledamot av redaktionen för Skandinavisk Vapenrulla.
Ledamot av vapenkollegiet 2007-
SHF:s förtjänstmedalj 2021.
Martin Sunnqvist
Tengström, Leif
(*-)
Disputerade 1997 med ”Muschoviten – Turcken icke olijk: ryssattribut, och deras motbilder, i svensk heraldik från Gustav Vasa till freden i Stolbova”.
Theutenberg, Bo Johnson
(* – )
Styrelsemedlem i Heraldiska Sällskapet 1983–87.
Författare till ett stort antal verk som berör heraldiken.
Torstenson, Rune
(* – )
Sekreterare i Svenska Heraldiska Föreningen  2000-2003, från 1998 styrelseledamot.
SHF:s förtjänstmedalj 2011.
Trampe, Peter af
(* – )
fil. dr, språkvetare
Ledamot av Heraldiska Samfundet, förekommande artikelförfattare i Heraldisk Tidsskrift.
Ulltjärn, Alexander
(1971– )
Styrelsemedlem 2005-,  webbredaktör 2005-2012.SHF:s förtjänstmedalj 2016.
Wærn Bror Jacques de
(1927–2013 )
Heraldisk konstnär som från 60-talets mitt till 1994 var anställd vid Riksarkivet. Illustratör till ”Ny svensk vapenbok” (1992)
SHF:s förtjänstmedalj 2005.
Warnstedt Christopher von
(1918–1998)
Författare av många heraldiska skrifter, ofta nog med okonventionella utvikningar. Särskilt nämnas kan hans ”Adel vad är det?”, Stockholm 1970.
Invald i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 1977-82 och dess vice ordförande (1977–82).
Wasling, Jesper
(* – )
Heraldisk författare.Styrelsemedlem 1993, varav sekreterare 1995-00, 2003-15. Dessutom huvudredaktör för Vapenbilden, hemsidan, skriftserien och matrikeln.Redaktör för skriftserien 2004- (även om andra personer på pappret ibland stod för redaktörskapet).Webbredaktör 1997-2005, redaktionen -2012Redaktör för Vapenbilden 2000, 2013-Huvudredaktör 2016- (Inkluderar Vapenbilden, Skriftserien, Matrikeln och hemsidan samt sociala medier)Webbredaktör och suppleant i Societetas Heraldica Scandinavica (2004-2005).Som heraldiker har Jesper ägnat sig åt både teoretisk och praktisk heraldik samt varit aktiv i flera föreningar. Ofta har han i debatter tagit en liberal ståndpunkt tilll heraldiska seder, men utan att därför lämna dem åt sidan. Förhållningssättet motiveras med att heraldiken är levande och att det därför inte går att avskilja en specifik tid som den rätta.Initiativtagare till databasen Källan samt till Svenskt Vapenregister. Ledamot i detsamma från 2009.
Författare till ”Heraldiken i Sverige” (2001, med M Bäckmark), ”Heraldik för bybörjare” (2005, 2012) och ”Medeltidens härold” (2008) och ”Svenskt vapenregister, volym 1 (2018). Har även skrivit universitets-uppsatserna ”Debatten kring de svenska nationalsymbolerna kring sekelskiftet 1900” (1995, B-nivå) och ”Häroldsämbetets utveckling i Skandinavien under senmedeltiden” (1998, D-nivå) och ett stort antal artiklar för Vapenbilden, Heraldisk tidsskrift, SHF:s hemsida, Sju härolder och flera dagstidningar.Liksom ungdomsvännerna Stefan Bede, Per Ladenvall, Magnus Persson och Henric Åsklund (se dessa) växte han upp i Borås och var, liksom dem, aktiv i spelföreningen Armagedon. Tillsammans med Stefan Bede och Magnus Persson grundade han Borås Heraldiska Förening som verkade 1990–95 och från 2001 framåt.Kuriosa: Grundare av Sveriges (Nordens?) första heraldiska blogg (2006), första heraldiska gruppen i ett socialt medium (Facebook, 2009) och första medverkan på Twitter (2010) och världens första heraldiska QR-kod 2011.
Son till Lennart Wasling.
SHF:s förtjänstmedalj 2017.
Yderholt Krister
(* – )
Heraldisk tecknare, sysslar företrädesvis med danskt, skånskt och tyskt medeltida lågfrälse.
Zovko, Davor
(1965– )
Heraldiker och heraldisk konstnär med firman Artes notae. Komponerar nya vapen och tillverkar tavlor, exlibris, stämplar, vitprägling, brevpapper och annat.
Har gjort sig känd som en av Sveriges främsta heraldiska konstnärer.
Ledamot av Skandinavisk Vapenrullas heraldiska råd och medlem i Heraldiska Samfundet.
SHF:s förtjänstmedalj 2011.
Författare till flera heraldiska böcker på kroatiska och medverkande illustratör i ”Heraldik för nybörjare” (2005) och ”Vapenbok för Svenska vapenregistret” (2017).
Åsklund, Henric
(1970 – )
Invald i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse 1998 efter att tidigare varit aktiv i Borås Heraldiska Förening. Ordförande i SHF från 2003.
Ansvarig för digitaliseringen av projekt Raneke.Valberedning i Societas Heraldica Scandinavica.Medgrundare och styrelseledamot i Societas Heraldica Lundensis.
SHF:s förtjänstmedalj 2017.