Böcker om heraldik

Att leta sig fram till kunskap är inte det lättaste. Den som vill veta mer om ämnet heraldik har säkert fått sig en del till godo på denna hemsida, men det är egentligen inget annat än skrapningar på ytan.Information, men knappast kunskap.

För att nå djupare in vill vi hänvisa till böckernas värld. Vi vill därför hjälpa till genom att ge tips på vart ni kan hitta uppgifter i skilda ämnesområden. Vi har begränsat oss till svenskspråkig litteratur och litteratur som berör svensk heraldik.

Medeltida vapenrullor

För den som vill veta mer om vapenböcker och rullor från hela Europa finns det en fullständig förteckning i Ottofried Neubeckers Heraldik (1982), på sidorna 268 till 272. Neubecker har också en bra litteraturförteckning på sidorna 273 till 275. Numera har många av dessa böcker skannats in och kan hittas på nätet.

Jan Raneke har bearbetat Bergshammarvapenboken från 1400-talet i en doktorsavhandling (1975). Avhandlingen består av två delar; en svensk teoridel (1) och en fransk blasoneringsdel (2). Själva Bergshammarvapenboken finns att läsa på mikrofilm på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Svenska vapenrullor i modern tid finns det inte många av. De som finns behandlar i huvudsak adels- eller stadsvapen. Samma sak gäller för våra nordiska grannländer. Några få undantag finns dock. Främst Arvid Berghmans två verk om borgerlig heraldik och publikationen Skandinavisk Vapenrulla.