Häradsvapen i Skaraborg Härads- och sockenheraldik

Häradsvapen i Skaraborg

BARNE:

I blått fält en från en vågskura bildad sänkt stam av silver, uppåtstigande stående S:t Kristoffer med Jesusbarnet på höger axel och staven i vänster hand, allt av guld.

FRÖKIND:

I fält av guld ett grönt klöverbladskors.

GUDHEM:

I sköld, kluven av rött och grönt ett sädesax av guld.

KINNE:

I rött fält ett kärl med tre manshuvuden och däröver en bjälkvis ställd hand, allt av guld.

KINNEFJÄRDING:

I blått fält en uppstigande krönt madonna i knä bild, bärande Jesusbarnet på höger arm samt tillvänster åtföljt av en uppväxt naturlig lilja, allt av silver.

KÅKINDS:

I fält av guld ett grönt körsbärsträd med röda bär, nedtill vid stammen åtföljt till höger av ett vänstervänt årder med dragåsen uppåtriktad och till vänster av en vänstervänd yxa, båda röda.

KÅLLAND:

I svart fält en stående, skäggig mansgestalt i kort kjortel, hållande i den lyftande högra handen ett kors och i den vänstra en bok, allt av guld.

LASKE:

I svart fält en på en sänkt stam av guld stående Angus Dei av silver med röda klövar och hållande en korsstav av guld.

SKÅNINGS:

I blått fält en från en månskära av guld uppstigande rödklädd madonna i knäbild med krona och gloria samt omgiven av böljande hår, bärande på vänster arm Jesusbarnet med gloria, allt av guld.

VADSBO:

I grönt fält en plog, ovanför och nedanför åtföljt av en bjälkvis ställd kvist med fem ekollon, allt av silver.

VALLE:

Sköld, kluven av silver vari ett blått årder med dragåsen uppåtriktad och av blått, vari en stolpvis ställd vänstervänd fisk av silver.

VARTOFTA:

I grönt fält ett sädesstånd med tre strån, de båda yttre bladbärande, utåtböjda och med axen hängande, allt av guld.

VILSKE:

I fält av silver ett vänstervänt blått årder med dragåsen uppåtriktad och överlagd med en svart skära.

VISTE:

I rött fält, bjälkvis ordnade, en handske av silver med tummen åt vänster och nedtill försedd med en av blå kvadrater bildad bård samt två korslagda pilar av silver med blå spetsar.

ÅSE:

I svart fält en hand med till edgång uppsträckta fingrar, åtföljt till höger av en högervänd avsträngad båge och till vänster av en pil, allt av guld.

 

Litteratur:

Gunnar Scheffer, Heraldisk spegel (STHLM 1964)

 

Gunnar Scheffer