Register #1-25

I väntan på att alla äldre nummer av Vapenbilden ska skannas in presenterar vi här registret över nr 1-25.

Kursiverad sidhänvisning anger att bild(er) finns. Understrykning markerar utförligare omnämnanden, om många finns. Sakegistret behöver accumuleras med innehållet i nr 26–70, innehållsförteckning göras och registret över införda recensioner kompletteras. Om Du är intresserad av att göra hela eller en del av detta intressanta hemarbete, kontakta Vapenbildens redaktör.

Efter sakregistret nedan följer en början på förteckning över införda recensioner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

Aage, se Åke 
Abernethy, skotsk ätt, vapen 26:312 
Achen, Sven Tito, redaktör, heraldisk skribent, Danmark 4:15, 17:188, 18:202, 18:203, 19:210 
Acking, Carl-Axel, professor 18:200 
adelskalendern 1977, motion om rangkronor i vapenteckningarna i 2:6 
Adlercreutz, Fredrik, greve, ordförande i Svenska Exlibrisföreningen 19:216 
Adlercreutz, friherrliga ätten, återupplivande 4:13 
Adlerstierna, Elsa Sigrid (1701–1781), handmålat vapen i bibel 6:28ff Sven (1645–1708), vice president i Göta hovrätt 6:30 
adlig krona, kontinental 4:7 svensk 4:7, 7:48 
AF 2, se Östgöta arméflygbataljon 
agnatiskt släktbegrepp, om behovet av skydd av 2:2f 
Aine, Veli, kommerseråd, Torneå, vapen 10:80 
Airaksinen, släktförening, vapen 10:80 
AIRS, se Artilleri- och ingenjörregementsofficersskolan 
Akihito, Japans kejsare sedan 1989 26:316 
Aldebaran, torpedbåt, vapen 23:269 
[Alfonso V], kung av Portugal 1438–1481, i vapenutstyrsel 19:215 
Algot Magnusson (Algotssönernas ätt), lagman i Västergötland 1:2 
Algotssönerna, västgötsk stormannaätt 1:2 
Alice (1843–1878), prinsessa av Storbritannien, hennes sköld i dottersons vapen 27:338 
Altair, torpedbåt, vapen 23:269 
Alviks AB, timmermärke 22:253 
Aminoff, Torsten G, finsk riddarhussekreterare 13:120, 19:206 
Anders Ingvarsson (känd 1381–1415, var död 1417), fogde på Stockholms slott, vapen 17:177 
Andersson, Per, heraldisk formgivare och skribent, Mjölby 25:303 
Aneby kommun, vapen 11:93 
Anna Lauritsdotter (död 1558), Landskrona, bomärkesvapen 17:178 
Antares, torpedbåt, vapen 23:268 
Apelstig, Ingemar, direktör, SHF:s ordförande 1987–2003 2:1, 24:278 
Appelbom, adliga ätten, vapen 14:128 
Anders Haraldsson (1600-talet) 14:128 
Arcturus, torpedbåt, vapen 23:268 
Argo, torpedbåt, vapen 23:268 
Arméflygskolan, vapen 10:83 
arméns förband, vapen för 10:83 
Arméns tekniska skola, emblem 6:24 
Arméns underrättelseskola (UndS), vapen 17:187 
Arndt, Jürgen, rådman, ordförande i Der Herold, Tyskland (1959) 4:8f 
Artilleri- och ingenjörregementsofficersskolan (AIRS), vapen 11:97f 
Artois, grevarna av, vapen 9:61 
arvfurstlig krona, svensk 4:7 
Arvid Berghmanpriset 5:13, 18:202 
Asgeir, norsk jarl (omkring 1300) 26:318 
Astrea, torpedbåt, vapen 23:269 
Auriol, Vincent, Frankrikes president (1950) 14:131 
Australiens flagga, på frimärke 4:13 
[von Axelsson], adliga ätten, vapen i gårdsexlibris för Mässvik 1:6, 2:9

B

badge 9:65f 
Banér, Anna (1585–1656), vapen i alliansvapen 1637 på oblatask 23:261 och 263f 
Baranoff, adlig ätt, vapen 3:8 
barockstil i vapen 7:36 
Barsebäck, gods i Skåne 1:5 
Bartholdy, Nils G, arkivarie, Danmark 18:203, 25:304 
baskertecken för Livregementets husarer (K 3) 6:26 
Beck-Friis, särskild föreskrift i grevebrevet 1791 om namn och vapen 15:150 
Beerståhl, Nils Fredrik, fil lic, styrelseledamot i SHF 25:294 
von Beijer, Johan (1606–1669), postdirektör, vapensigill 18:200 
Bellander, Jakob, kyrkoherde i Bellefors 1683–1700 24:279 
Bellenville-vapenboken 19:215 
Bellotti, Luigi, ärkebiskop, pronuntie 16:166 
Bengtsson, Ingemund, talman 25:303 
Berg, Per, hövitsman i Dalarna, bomärkesvapen i sigill 1553 7:33 
Berg, Stefan (1674–1745), kapten, sedermera major, vapensigill (1715) 23:267, 27:337 
Bergh-Selander, Ann-Kristin 16:172 
Berghman, Arvid (1897–1961), hovkamrerare, notarie i Riksheraldikerämbetet, författare i heraldiska ämnen 19:216 
Berghmanpriset, se Arvid Berghmanpriset 
Bergquist, Eric, arkivarie, vapen 4:3 
Bergroth, Tom C, antikvarie, Finland 17:188, 25:304 
Bergslagens militärområdesstab, vapen 14:138 
Berndt, Roland: Kommunerna tar till vapen, i Svenska Dagbladet Weekend 1986-11-14 21:248 
Bernström, John, fil dr, medeltidsforskare 27:335 
Bertie, Andrew, Suveräna Malteserordens stormästare 24:292 
Bielke, adliga ätten 27:333 
Bing, Magnus, skånsk frälseman (1274), vapen 26:320 
Birger jarl (död 1266) 10:78 
Birgittinorden, vapen 26:310 
Bismarck, tysk furstlig ätt, felaktigheter i en teckning av vapnet 4:17 
Bjälboätten 9:61, 10:78 
Bjärke härad, vapen 16:169f 
björn, motiv i ryska furstevapen 3:8 
von Björnmark, adlig ätt, utslocknad 4:13 
Blanka (Blanche) av Namur (död 1363), drottning av Sverige, vapensigill 9:61 
Blansko, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
blasonering 27:329 
Blekinge läns landsting, vapenlogotyp 2:4 
Block, Carl, dansk målare (1800-talet) 24:279 
Blomsberg, gods i Västergötland 1:5 
Bobrinsky, A, rysk greve, vapenboksutgivare (1890) 3:7 
Bockstensmannen 22:260, 24:286ff, 25:295ff 
Bodel Orme(r)ssön i Häggeryda, Glimåkra sn, Skåne, bomärke (1677) 26:321 
bomärken 17:175ff, 22:250f 
Bogeman, NN, gift med NN von Hartmansdorf, porslin med alliansvapen 8:50 
Boo, gods i Närke 1:5 
Borgholm, kommun, vapen 13:121, 27:332 
Borgå stift i Finland, vapen 23:272 
Borås stad (kommun), vapen 6:26, 27:332 
Boström, Göran, heraldisk konstnär 1:6, 19:216f 
Bourn, göteborgssläkten, vapen 15:141f 
de Bousche, se Busck 
Boyd, Iain William, Nya Zeeland, två vapenexlibris 25:307 
Brahe, Beata Margareta (1600-talets början) 12:106 
Brahe, Per (1602–1680), greve, riksdrots, vapen i kalkmålning i Brahekyrkan på Visingsö 16:157 
Brandenburg, Hubertus, biskop av Stockholms katolska stift 16:166 
Brasilien, nationsflagga 15:154 
Brecht, Alfred, tysk heraldisk konstnär, ordförande i Zum Kleeblatt från 1962 4:10f 
Breclav, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Brenner, Elias (1647–1717), assessor i antikvitetsarkivet, vapenmålare 8:59, 16:164 
von Brinckman, adliga ätten, hjälmprydnad 7:37 
brittisk heraldik, karaktäristika för 6:18, 9:63ff 
Britze, Johannes, dansk heraldisk konstnär 1:6 
Brno, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
von Buddenbrock, Heinrich, friherre, heraldisk konstnär 8:56 
Bureus, Andreas (1571–1646), chef för lantmäteriet i Sverige 16:161 
Bureus, Johannes (1568–1652), riksantikvarie och riksbibliotekarie 16:161 
Busck (de Bousche), släkt, vapen 8:55 
von Buxhövden, tysk grevlig ätt, vapen 4:17 
bård med nitar 7:37 
Bååt, Anna Björnsdotter (1500-talets senare hälft) 11:88 
Bökwall, Christer, notarius publicus, ledamot av Skandinavisk Vapenrullas heraldiska råd 25:304

C

de Caluwé, Robert, finsk heraldisk skribent 8:57 
Cappelen, Hans, advokat, ledamot av Skandinavisk Vapenrullas heraldiska råd 7:38 
Caravadossi, Christina, vapenexlibris 1975 1:6 
C, jfr vid K 
Capella, torpedbåt, vapen 23:269 
Carl XVI Gustaf, kung av Sverige 19:214, 20:221 
Carl (1861–1951), prins av Sverige, hertig av Västergötland 21:248 
Carl Philip, prins av Sverige, hertig av Värmland 7:39 
Carlos de Borbón, prins av Spanien, hertig av Kalabrien (1982) 14:131 
Carse, Erik Petersson, omkring 1280–1310, vapensigill 21:241ff 
Castor, torpedbåt, vapen 23:268 
Cecilia, Sidsel, Sidsel (död 1559), Landskrona, bomärkesvapen 17:178 
Cedercrona, Daniel Gustaf: Sveriges ridderskap och adels vapenbok (1746) 17:186 
Child, H, brittisk författare om heraldisk formgivning (1965) 3:8 
The Co-Action Programme, emblem (1978) 26:324 
College of Arms 17:187 
copyrightsymbolen © från 1952 26:324 
Coyet, Peter Julius (1618–1667), kansliråd och ambassadör 19:214 
crest, se krest

D

Dahlberg, Axel, författare till artikel om Skara stads vapen 1986 24:283 
Dahlerus, släkten, vapen 4:15 
Dalarna, heraldik i 27:331 
Dals-Eds kommun, vapen 14:133 
de (följt av namnled), se den efterföljande huvuddelen av namnet 
Degerman, Henrik, Finland 10:74, 17:188 
Delmenhorst, stad, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Depken, Christopher Olofsson (1621 adlad Gyllenknoster) 17:183 
le Despenser, Hugh d ä (1262–1326), earl av Winchester i England, vapen 26:314 
le Despenser, Hugh d y (död 1326), son till ovanstående, vapen 26:314 
diadem 13:119 
Ditmarsken, landskap i Schleswig-Holstein, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Djerf, Alf, redaktör 2:1, 8:55f 
Dobblare, Olof, hövitsman i Dalarna, bomärke i sigill 1566 7:33 
Dogaru, Maria, rumänsk forskare i heraldik och sigillografi (1960- och 70-talen) 3:17 
Donnachaidh, skotsk klan, vapen 4:4 
Dow, G, brittisk författare om järnvägsheraldik (1973) 3:8 
Drake från Sunnerbo, vapentinkturer i anvapenserie i Bällefors kyrka 14:140 
Drakorden 2:5 
Dreijer, Matts, finsk heraldisk konstnär 5:13 
Due, Anne Johannisdotter, gift 1604, vapen på dopfat 15:147 
(”Due-örnvapen”) Hellina Jeipsdotter, Ingelstorp (1300-talets slut) 26:319 
Duncan (1100-talets första hälft), fjärde earl av File i Skottland 26:315

E

Ebbe Vognsen, biskop i Århus 1204–1215 26:320 
Eda, kommun, vapen 27:332 
von Eichendorf, Joseph, tysk baron, diktare, vapen förväxlat 4:18 
von Eichstedt, Catharina (1600-talets början) 12:107 
Egentliga Finland, landskapsvapen 5:14 
Ekaätten 27:335f 
Ekeblad, NN, förkommen tavla med 16 vapen i Österplana kyrka 15:145, 15:153 
Ekerö kommun, vapenförslag 21:239f, 22:256 
Eksjö stad, vapen 11:93 
Eksjö stad, vapensköldar i 3:9 
Elgby, Bertil, upphovsman till Aneby kommunvapen 11:93 
Emanuelsson, 13 medlemmar av släkten, vapenexlibris 8:56 
Emmaboda kommun, vapen 13:121, 27:332 
empirestil i vapen 7:37 
England, heraldik i 6:18, 9:64ff 
England, skämtteckning av kungavapnet med anledning av bröllopet 1981 11:100 
Englund, Håkan, författare till beskrivning av Bellefors kyrka (1980) 24:279 
Enköping, kommun, vapen 27:332 
Ericson, Nils (1802–1870), friherre, chef för statens järnvägsbyggnader, vapen 24:286 
Erik av Pommern, kung av Sverige 1396–1439 19:214 
Erich I, hertig av Sachsen-Lauenburg, ryttarsigill (ca 1330) 4:10 
Erik, kyrkoherde i Vederslöv, vapensigill 1339 21:246 
Erikslunds Ångsåg, timmermärke 22:253 
Eriksson, Olof, finsk heraldisk konstnär 5:13, 7:38, 8:57, 10:80f, 17:188 
Ernst, greve av Gleichen (1200-talet) 26:320 
Eskil Magnusson (Folkungaätten/Bjälboätten), lagman i Västergötland, 1200-talet 1:2 
Eskilstuna, kommun, vapen 27:332 
Essunga kommun, kvasiheraldiskt vapen 13:119 
Essviks AB, timmermärke 22:253 
Estland, flagga 25:306 
Eufemia (död 1370), hertiginna av Mecklenburg, hennes personliga vapenbrisyr 14:138 
Eugen (1865–1947), prins av Sverige, hertig av Närke 19:214 
von Euler, adliga ätten (ointroducerad) 7:37

F

Fahnesköld, adliga ätten 2:1 
Falkenberg, NN, gift med NN Trolle, porslin med alliansvapen 8:50 
Falkö, Rune, ingenjör, vapen 4:3 
FHS, se Försvarshögskolan 
fidekommiss, heraldiska bestämmelser kring 15:150 
Filip I (död 1191), greve av Flandern, vapen 15:144 
Philipp (död 1975), hertig av Württemberg 19:214 
Finland, vapenböcker i 14:131 
Finlands Adelsförbund 13:120 
Finlands flagga, på frimärke 4:13 
Finlands ordenskapitel 2:9 
Finlands riddarhus 13:120 
Finlands riksvapen, utvecklingen av 5:13f, 8:51, 8:58 
Finlands riksvapen, på frimärke 4:13 
”Finsk heraldik i nutiden”, utställning 1979–80 7:44 
HMS Firedrake, brittiskt örlogsfartyg, vapen (på frimärke) 20:235 
Finländska Frihetskorsets orden, ordenstecken lämnade till Göteborgs Historiska Museum 2:9 
Flach, Carl-Axel (1907–1987), direktör och reklamchef, en av SHF:s stiftare och dess förste vice ordförande under år 1976, därefter styrelseledamot till 1981 2:1 
flagga, ordets härledning 2:1 
flagga Sveriges, se Sveriges flagga 
flaggkarta, Televerkets 11:100 
flatestil 7:38 
Fleetwood, Harald (1879–1960), friherre, riksheraldiker 16:165, 16:166, 23:274f 
Flensmarck, Tor, jur kand, styrelseledamot i SHF 25:294, 25:304 
flottan, vapen 6:24 
flotan, flagga från 1761 1:3 
Flundre härad, vapen 16:169f 
flygvapnet, vapen 6:24 
FN, emblem för dess olika organ 26:324 
Folke, lagman i Västergötland, vapensigill (1231/40) 1:2 
”folkkrona”, tysk 2:12 
Folkungaätten, vapen 9:61, 10:78 
Forsman, Georg, finska friherrliga ätten Yrjö-Koskinens stamfader 13:120 
Forstena-släkten, oregelbunden vapenföring i äldre släktled 14:140 
Forstena-släkten, Hans Persson (död 1565), hövitsman, vapensigill 7:33 
Fortuna 12:111 
Fox-Davies, Arthur Charles, brittisk författare av heraldikhandbok (1925) 3:8 
Frænkel, Yngve, kapten, kännare av vapenporslin 8:50 
Franklyn, J, brittisk heraldikboksförfattare (1967) 3:8 
fransk-brittisk heraldik, karaktäristika för 6:18, 9:63ff 
Franz-Joseph-Kreuz, tyskt förtjänsttecken 2:5 
Fredberg, C R A, publicist (1920-talet) 3:11 
Fredrik II, kung av Danmark 1559–1588, vapen på glasmålning 1568 16:159 
Friefeldt, David (1889–1978), Kungl Maj:ts Ordens vapenmålare 5:2f, 27:338 
friherrlig krona, kontinental 4:7 
friherrlig krona, svensk 4:7 
Fritz, Birgitta, 1:e arkivarie i Riksarkivet 24:284 
Fryksände kommun, vapen 25:306 
frälse, utvecklingen av 15:148 
frälsebrev 15:148 
furstlig krona, svensk 4:7 
(Fånöätten), Karl Tjelvason till Fånö, sigill (1274) 26:317 
Peter Karlsson till Fånö, sigill (1284) 26:317 
fälttecken, jfr badge 
Färgelanda socken 2:1 
Föreningen Norden i Mjölby kommun, vapen 13:118f 
Försvarets medicinalkår, vapen 10:83 
Försvarets skyddsskola 6:24 
Försvarshögskolan (FHS), vapen 18:202

G

Gagge, Anders (känd 1475–1492), till Ståstorp i Skytts härad i Skåne, väpnare, vapen 17:176 
Gagge, Henning (känd från 1551, död 1562), vapen 17:176 
Gagge, Jens eller Niels (känd 1421–1433, var död 1438), till Fårabäck i Oxie härad i Skåne, vapen 17:176 
Gagge, Jørgen (känd 1522), till Lehnsgaard, Bornholm, vapen 17:176 
Gagnef, kommun, vapen 27:332 
(Galen), Karl (”den röde”) Eriksen, ärkebiskop av Lund 1325–34 26:318 
Galizien (Vladimir), storfursten av, vapen 3:8 
Galloway, skotsk lordätt, vapen 26:313 
Gavler, Martin, grafisk formgivare 18:200 
von Gebhard, Peter, en av redaktörerna till Der Herold 1939–43 4:8 
von Geijer, Carl (1853–1911), regementsintendent, kammarjunkare, hans monogram på porslin 12:109 
von Geijer, Carl Emanuel (1777–1865), överste i armén, vapensigill 21:237f 
General Information Programme (PGI) and UNISIST, emblem (1976) 26:324 
Gentes Finlandiae, skriftserie 13:120 
Geoffrey (Geoffroy, Gottfrid) (Plantagenet) (1113–1151), greve av Anjou, vapen 6:23, 15:143
(Gere), Lave Skelmssøn, väpnare på Simmelsberga och Tegelgården i Lund (1400-talet) 26:319 
Gerzike, fursten av, vapen 3:8 
Gibbon, John, engelsk härold (omkr 1660) 7:34 
Gilstring, K G, vapenexlibris 1:6 
Gislaveds kommun, vapen 11:93 
Gnosjö kommun, vapen 11:94 
Godskalk, gardian i Visby, sigill 1425 25:301 
Goos, släkten, vapen 4:15 
gotisk vapenstil 7:35 
Gotland, landskapsvapen 25:306 
Gotland, som del i danska riksvapnet 16:161 
Gotland, kommun, vapen 25:306, 27:332, 27:340 
Gottskalk (Godskalk), gardian i Visby, sigill 1425 25:301 
Gottwaldov, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Graa, Karl (död 1208), riddare, vapen 26:320 
Graa, Sven (död 1285), riddare 26:320 
Graa (Gra), medlemmar av släkten, en del med bomärkesvapen och vapen 17:175ff, 26:317ff 
Granfelt, George (1865–1917), finskt hovrättsråd, heraldisk konstnär 5:13, 13:120 
Grape, Karl-Gunnar, biskop av Skara stift, vapen 19:217f 
grevlig krona, kontinental 4:7 
grevlig krona,svensk 4:7 
Grill, släkten 9:62 
von Grothusen, Otto (1608) 11:88 
Grundel, Anna Beata, kontrollörhustru (1600-talets slut) 6:29 
Grästorps kommun, vapen 18:195, 19:220 
Grönland, flagga 19:218 
guld (tinkturen), om återgivandet av 5:15f 
Gunilla, norske Asgeir jarls hustru (omkring 1300) 26:318 
Gustav I, kung av Sverige 1523–1560 27:335 
Gustav II Adolf (1594–1632), kung av Sverige 19:214 
Gustav, lagman i Västergötland, sigill (1225) med mansavbildning 1:2 
Gustaf Adolf (1906–1947), kronprins av Sverige, hertig av Västerbotten 21:248 
Gwynn-Jones, Peter Llewellyn, Bluemantle Pursuivant of Arms (sedermera Garter King of Arms) 18:190 
Gyldenstierna, adliga ätten, vapen på dopfat i Laholms kyrka 15:147 
Gyllene Skinnets orden 19:214 
Gyllene Uttern, emblem 15:151 
Gyllenhorn, Arent Joensson (1500-talets senare hälft) 11:88 
Gyllenhorn, Birgitta (1571–1602) 11:88 
Gyllenknoster, Christopher Olofsson 17:183f 
Gyllenstierna, Erik Eriksson (död 1502), riddare och riksråd, antependium översållat med hans sköldemärke 13:115ff; mässhake med hans och hustruns sköldar samt översållat med hans sköldemärke 13:113ff 
Gyllensvaan, fideikommissvapen 15:150 
Gynter Thomassön, ärkebiskopens myntmästare i Lund (1300-talet) 26:318 
Gävle kommun, vapen 18:195 
Görel Christensdotter (gift 1617 i Köpenhamn) 16:161 
”Göta rikes vapen” 10:78, 23:276 
Göteborgs stad, vapen 10:78f, 23:276 
Göteborgs och Bohus län, vapen 10:79

H

Haeger, Henry, sammanställare av tysk vapenrulla (1960-talet) 4:10 
Hagfors kommun, vapen 18:195 
Haglund, Robert (1844–1930), konstnär 1:6 
Haij, adliga ätten, minnestavla från tidigast 1925 i Sanne kyrka 8:54 
Hakkarainen, släktförening, vapen 10:81 
Halland, landskapsvapen, utveckling av 10:78 
Hallands läns landsting, logotyp 2:4 
Halmstad, kommun, vapen 18:195, 27:332 
Halmstad, torpedbåt, vapen 23:269 
Hals, Peder, frälseman (dotter gift senast 1407) 26:318 
Halvardus Petri, kyrkoherde i Vånga 1554–1587, vapensigill 14:128f 
Hamilton, släktens vapen, godsinnehav m m 1:5 
Hamiltonska släktföreningen 1:5 
Hamilton, brittiskt släktvapen (på frimärke) 20:235 
Hamilton, Malvina (1859–1917) 12:109 
Hammar, släkt, innehavande Dragsmarks kloster sedan 1624 16:161 
Hammar, Ahti (död 1979), finsk konstnär 5:13, 8:57 
Hammarland, finsk kommun, vapen 5:15 
Hammarskjöld, adliga ätten, vapen 4:15 
handelsflagga, den första svenska från 1663 1:3 
Hannoversche Geschichtblätter, tysk tidskrift med heraldiska bidrag fr o m 1929 4:9 
Hans (jämför även Johan och Jöns) 
Hans, kung av Sverige 1497–1501 19:214 
Hans Badare, Stockholm (1608) 11:88 
Hans Claussön, borgmästare i Åhus, vapen (1474) 26:319f 
Hans Ollsøn Gulsmid (känd från 1527, död 1552), Ystad och Malmö, vapen 17:177 
Haparanda kommun, vapen 14:133, 27:332 
harka 18:204 
Harmo, Maunu, finsk heraldisk skribent 8:57 
Hasselberg, Lars, fotograf 24:282 
hatt, hermelinsbrämad, rangtecken för pär 9:66 
von Hauswolff, Leonhard (1746–1826), överceremonimästare vid Kungl Maj:ts Orden 10:76 
Haxthausen, Otto, baron, redaktör för Heraldisk Tidsskrift 4:13 
Hedberg, Carol, finsk konstnär, heraldiker 5:13, 8:58 
Hedensberg, gods i Västmanland 1:5 
Hedin, adliga ätten, vapen 4:15 
(Heglesläkten) Ingar Nielsdotter (död omkr 1500) på Vanås 26:319 
(Heglesläkten) Niels Eskilssön, väpnare på Vanås (1400-talet) 26:319 
Heikkilä, Pentti, bergsråd, Helsingfors, vapen 10:81 
Heim, Bruno B, ärkebiskop av Xanthus, heraldisk konstnär 16:166f, 24:292 
Helena Sverkersdotter, kungadotter, sigill 1237 7:35 
Helgeandsorden 10:75 
Heliga Ungerska Kronans Orden 2:5 
Hellenstierna, NN, gift med NN Berghman, porslin med alliansvapen 8:50 
Hellström, B Harald, finlandssvensk heraldikboksförfattare (1941) 3:6, 3:11 
Helsingfors stift, vapen 23:272 
Helvig, adliga ätten, dess hjälmprydnad 7:37 
Hemvärnets stridsskola (HvSS), vapen 11:98 
Henning, prior i S:t Olofs kloster i Skänninge, sigill 1466 25:302 
Henricson, Olof, kyrkoherde, författare till en bok om Stora Vånga 14:128 
Henrik, domprost i Roskilde, sigill från 1338–1342 25:299 
heraldikermöte i Paris 1950 14:131 
heraldikkongress, se Internationella kongressen för genealogi och heraldik 
Heraldisk Tidsskrift 4:13 
Heraldiska Sällskapet, vapen 4:13 
Heraldiska Sällskapet, jubileum 1984 19:210 
Heraldiska Sällskapet i Finland 8:57 
Heraldry Today, engelsk specialbutik för heraldik 7:47 
The Heraldry Society 7:47 
Herlug Ingvarssön (död trol senast 1369), borgare i Lund 26:318 
Der Herold, tysk heraldisk förening 4:8 
Hesselblad, Elisabeth (1870–), grundare av den svenska grenen av Birgittinorden 26:310 
von Hessenstein, Carl Edvard (1737–1769), greve 10:76 
Heymowski, Adam, överbibliotekarie 7:43 
Hildebrand, Bengt, sekreterare i Riksheraldikerämbetet 23:274f 
Hilletan, Sigrid (1667–1745) 6:30 
Hintze, Gottfrid (1904–1979), genealog 6:21 
Hirohito, kejsare av Japan 1926–1989, mon (med förklaring) 26:316 
Hjo kommun 19:219 
Hjortzberg, Olle, professor 18:200 
hjälm, olika slags, som rangkännetecken 9:62ff 
Hjälmsäter, gods i Västergötland 1:5 
HMS Firedrake, brittiskt örlogsfartyg, vapen (på frimärke) 20:235 
Hodonín, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Holger Hansson Målare (ca 1555–1624), porträttmålare och konsthantverkare, Stockholm 11:88ff 
Holmger Knutsson (död 1248), vapen på gravtäcke 5:1 
Holstein, tyskt grevskap, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Horn, NN, gift med NN Gyllenstierna, porslin med alliansvapen 8:50 
Horn af Kanckas, adliga ätten, vapen 4:14 
Horn af Åminne, Claes Christerssson (1587–1651), friherre, riksråd, donator av altaruppsats till Bellefors kyrka 1629 24:279 
Hovids AB, timmermärke 22:253 
Hovkalendern 2:9 
Hugin, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Hultsfreds kommun, vapen 13:121f 
Hupp, Otto, tysk professor, heraldisk konstnär, 1800-talets slut 4:11 
Hvideätten, själländsk stormansätt, vapen 26:320 
Hvideätten, Cecilia (Cæcilie) Skjalmsdatter (1100-talet) 26:320 
Hvideätten, Skjalm Hvide (känd 1062–1113) 26:320 
Hvideätten, Toke Trulla (1000-talet) 26:320 
Hylte kommun, vapen 25:303 
Hylte kommun, tidigare emblem 25:303 
”Håll den svenska flaggan högt”, flaggaffisch 1:3 
Håkan (”Hoghen”), lågfrälseman i Skärseröd, Hästveda sn, Skåne (1509) 26:319 
Hård, Lennart, kapten, Hedåker (1739) 6:30 
Hårfläteorden 2:5 
Hårleman, Carl (1700–1753), friherre, arkitekt, påtänkt riksheraldiker 16:164 
Härjedalen, kommun, vapen 27:332 
härold 4:15, 16:163, 21:248, jfr även ordenshärold 
häroldsstav, internationella kongressens 17:188 
härskri 9:66 
Hästesko, NN, gift med NN Adelheim, porslin med alliansvapen 8:50 
Höglin, Svante, tandläkare, förslagsgivare till landskapsvapen på frimärken 7:42 
Höglundius, Andreas Petri, kyrkoherde i Bellefors 1620–1645 24:279 
Högsby kommun, vapen 13:122

I

IGCP, se International Geological Correlation Programme 
Igelström, adliga ätten, härkomst 14:129 
IHP, se International Hydrological Programme 
IIP, se Intergovernmental Informatics Programme 
Infanteriets kadett- och aspirantskola (InfKAS), vapen 10:83 
Infanteriets stridsskola (InfSS), vapen 11:98 
InfSS, se Infanteriets stridsskola 
Ingeborg, prinsessa av Sverige 21:248 
Ingegerd, Ingerd, Inger 
Inger Nielsdatter, gift med greve av Gleichen (1200-talet) 26:320 
Ingegerd Ormarsdotter, frälsekvinna i Småland (1425) 26:318 
Ingerd Pedersdatter, stormanshustru på Jylland (1100-talet) 26:320 
Ingemar Anderssons adliga ätt, vapen och släktanknytningar 14:129f 
Ingeram, Hans, härold 21:248 
Ingvar, borgare i Lund (1329) 26:318 
Ingvar Niclisøn (känd 1347–1366, var död 1381), till Fårarp i Ingelstads härad i Skåne, riddare, vapen 17:177 
Intergovernmental Informatics Programme (IIP), emblem (1984) 26:324 
International Geological Correlatin Programme (IGCP), emblem (1974) 26:324 
International Hydrological Programme (IHP), emblem (1969) 26:324 
International Oceanographic Commission (IOC), emblem (1974) 26:324 
International Programme for the Development for Communication (IPDC), emblem (1982) 26:323 
Internationella kongressen för genealogi och heraldik (jfr heraldikermöte), 
den 1:a, i Barcelona 1929 14:131 
den 4:e, i Bryssel 1958 19:214 
den 9:e, i Bern 15:148 
den som skulle ha ägt rum i Madrid 1978 (inställd) 4:2 
den 14:e, i Köpenhamn 1980 7:43, 14:131 
den 15:e, i Madrid 1982 14:131, 14:138 
den 16:e, i Helsingfors 1984 16:172, 17:188 
den 17:e, i Lissabon 1986 19:215 
den 18:e, i Innsbruck 1988 23:276 
IOC, se International Oceanographic Commission 
IPDC, se International Programme for the Development of Communication 
ishockeytröjor, prydda med äldre variant av Värmlands landskapsvapen 2:9 
Island, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Island, figurer i vapnet motiv på frimärken 23:267 
Italien, heraldik i 6:18, 9:67f 
Izborsk, fursten av, vapen 3:8

J

Jakob, Jeppe 
Jeppe, lågfrälseman i Essestorp, Hästveda sn, Skåne (1509) 26:319 
Jane, Johan, kamrerare (1700-talets början) 6:30 
Jaroslav, storfurstarna av, vapen 3:8 
Jens, se vid Jöns 
Jeppe, se vid Jakob 
Jihlava, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Joen, se Jonas 
Johannes Paulus II, påve, vapen 27:338 
Johan, Johannes (jämför även Hans och Jöns) 
Johan III, kung av Sverige 1568–92, hans vapen såsom hertig av Finland 8:59, 10:73f, 17:181 
Johan (1589–1618), hertig av Östergötland, den senaste som satte sin bild på egna mynt i Sverige 15:152 
Johannes Ingvarssön (känd 1345–69), borgare i Lund 26:318 
Johan Matsson, bildsnidare, bomärkessköld målad på predikstol 1627 24:281f 
Johan Orme(r)ssön, bonde i Kulleberga, Skåne (1584) 26:319 
Johansson, Bernhard, järnhandlare, Grästorp, levde 1891 1:4 
Jonas, Joen 
Joen Andersson, page, Stockholm (1608) 11:88 
Jonas Månsson, kyrkoherde i Ljungby, bomärkessköld i sigill 1562 24:289 
Jonson, Jonas, biskop av Strängnäs stift, vapen (1989) 27:336 
Jonsson-Falck, Perolow, styrelseledamot i SHF 25:294 
Juan Carlos I, kung av Spanien 14:131 
Jönköpings kommun, vapen 11:94 
Jöns, Jens 
Jöns (Jønis) Ormarsson (död senast 1425), frälseman i Småland 26:318 
Jens Ormerssön, bonde i Bollerup i Skåne (1472) 26:319 
Jens Vognsen, dansk kammarmästare 1170–1205 26:320 
Jönsson, Börje, köpman, Lomma, vapen antaget 1976 4:3

K

K 3, se Livregementets husarer 
kadensmarkering, skotsk 9:67 
kadenstecken, engelska 9:65 
Kafle, adliga ätten, vapen 14:140 
Kajander, Kaj, finsk heraldisk konstnär 5:13, 23:272 
Kalix försvarsområde, vapen 11:98f 
Kalmars kommun, vapen 13:122, 27:331 
Kamenceva, Elena, rysk författare i ämnena heraldik och sfragistik (1963) 3:7 
Kaparen, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Karelen, landskapsvapen 23:274 
Karl, greve av Flandern, första hälften av 1100-talet 18:191 
Karl IV:s Orden 2:5 
Karl Knutsson (Bonde), kung av Sverige 1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470 17:183 
Karl X Gustav, kung av Sverige 1654–1660 19:214 
Karl XI, kung av Sverige 1660–1697 19:214 
Karl XII, kung av Sverige 1697–1718 19:214 
Karl Ulfssen, ”hertug af Sverige” (1100-talets slut) 26:320 
Karlsborg, kommun, vapen 27:333 
Karlsson, Arne och Linnea, Tokatorp, Ullene, ägare av sigillstamp (1978) 5:8 
Karlsson, Gösta, Skaras jubileumsgeneral 24:278 
Karse (Carse), Erik Petersson, omkring 1280–1310, vapensigill 21:241ff 
Katarina Pedersdotter, senast 1407 gift med Ormar Herlugssön 26:318 
von Kempski, Alexander, direktör, ordförande i tyska heraldikföreningen Der Wappen-Herold (1960-talet) 4:12 
Kiev, storfurstendömet, vapen 3:8 
Kil, kommun, vapen 27:332ff 
Kilmarnock, Lord, vapen 25:308 
Kinda härad, vapen 27:332 
Kinda, kommun, vapen 27:332 
King, James, brittisk heraldisk författare (1800-talets slut) 6:19 
Kinne härad, sigill 21:244 
Kittel, E, tysk artikelförfattare om heraldik (1960-talet) 4:9 
Claus Persøn (död 1533), Malmö, vapen 17:177 
Kleberg, Johan (1883–1957), 1:e sekreterare i Riksheraldikerämbetet 23:274f 
Zum Kleeblatt, tysk heraldisk förening 4:9f 
von Kleist, adliga ätten, vapen (felaktigt tecknat) 4:18 
Klingspor, Carl Arvid (1829–1903), friherre, riksheraldiker 16:164f 
Klippan, kommun, vapen 27:332f 
von Knobelsdorff, Wilhelm (1825–1908), tysk general och heraldisk skriftställare 4:10 
knoster 17:183 
Knut Långe, kung av Sverige 1229–1234, hans vapenprydda mynt från 1230–34 5:1 
Knut VI, kung av Danmark 1182–1202, vapen 18:191 
Knud Pethersøn, känd 1411–1430, frälseman i Härslöv, vapen 17:176 
Koberg, gårdsexlibris 1:6 
Koblenz, stadsvapen 4:18 
von Koehne, B, baron, författare till rysk vapenbok (1872) 3:7 
Kog, Erland (”Arlan Qug”), Medelplana, gravhäll från omkr 1340 20:223ff 
Kolehmainen, Antti, civilingenjör, vapen 10:81 
Koman, Ilhan, konstnär, utformare av Stora riksvapnet i riksdagens plenisal 25:303 
kommunvapen, svenska, på Vår Bostads plansch 1985 18:202 
kommunvapen,på vägskyltar 19:219 
kongress, se Internationella kongressen för genealogi och heraldik 
von Konow, Jan, statsheraldiker 5:10ff, 7:43 
Konungens medalj, utdelning av 2:9 
Korn, J E, tysk artikelförfattare om heraldik (1960-talet) 4:9 
korsvimpel 25:303f 
Krag, Hans, norsk heraldiker och författare 17:186 
krest (crest) 9:66 
Krigsarkivet, vapen 9:72 
von Kruedener, Otto, tysk friherre, dr, heraldisk skriftställare (1960-talet) 4:12 
Kungl Krigsskolan, flagga 22:255f 
Kristian II (1481–1559), kung av Sverige 19:214f 
Kristian IV (1577–1648), kung av Danmark, vapen på glasmålning 1626 16:161 
Kristian IV (1577–1648), vapen på kuddvar 16:160 
Kristian Ulfssen, Danmark (1200-talet), vapen 26:320 
Kristianstads läns landsting, logotyper 2:4 
Kristine Ollsdotter, känd 1608–1611 i Vä, vapen 17:177 
Krogenos, frälseätt på Bollerup i Skåne (1400-talet) 26:319 
Kromeriž, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
krona, bakgrund/utveckling 10:86, 13:119 
se även rangkronor 
Kronobäcks johanniterkloster 13:122 
kronprinslig krona, svensk 4:7, 7:39 
kronprinslig krona, tysk, felaktighet i teckning av 4:17 
Krumme, vapentinkturer i anvapenserie i Bällefors kyrka 14:140 
Kruse, adliga ätten, vapen på dopfat i Laholms kyrka 15:147 
Kukenois, fursten av, vapen 3:8 
Kumla, kommun, vapen 27:332 
kunglig krona, svensk 4:7 
Kungl t ex Patriotiska Sällskapet, se följande huvudord (här Patriotiska) 
Kupio stift i Finland, vapen 23:273 
Kustartilleriet, vapen 6:24 
Kyritz, tysk stad, sigill (ca 1300) 4:10 
kyrklig heraldik, syn på 25:305 
Kyrkornas Världsråd, emblem 27:336 
Kälde, Bengt Olof, heraldisk konstnär 1:6, 7:38, 19:217, 25:304, 26:316, 27:336, 27:338, 27:339 
Kävlinge, kommun, vapen 27:332 
König, NN, gift med NN von Essen, porslin med alliansvapen 8:50 
von Königsmarck, adliga ätten, vapenutveckling 4:11 
Köpenhamns universitet, dess sigill från 1531 på frimärke 6:27 
Köping, kommun, vapen 27:332

L

Lage, Lave 
Lave Jenssøn (bladvapen), väpnare, donerade Egesgården, Hästveda sn, Skåne omkr 1450 26:319 
Lagergren, Gunnar, riksmarskalk 5:12 
Lagerström, Hugo, boktryckeridirektör 19:216 
Lake, adliga ätten, vapen 14:140 
landskapsvapen, svenska, på frimärken 10:82, 11:96, 13:118, 14:137, 16:171f, 17:187, 18:203, 19:218, 20:235 
landskapsvapen, på penninglotter 3:9 
landskapsvapen, på postogram 7:45 
landssting, deras logotyper 2:4 
Lange, Johan, kontrollör, Stockholm (1600-talets slut) 6:29 
Lange, Johan (1685–1768), landshövding, hans (ofrälse) vapen 6:28ff 
Lapplands jägarregemente och Kiruna försvarsområde (I 22/Fo 66), vapen 11:99 
Lappo stift i Finland, vapen 23:273 
latinsk heraldik, karaktäristika för 6:18, 9:67f 
Laurentius Jacob, kyrkoherde i Skön, bomärkessköld i sigill 1582 22:252 
Lave, se Lage 
(Leijonhufvud), Margareta, drottning av Sverige 13:115f 
lejon, i svensk heraldik 5:4f, 11:85f 
lejon, i heraldik allmänt 15:143 
lejonörnvapen, misstänkt likhet med storfurstendömets Kievs vapen 3:8 
Leksand, kommun, vapen 27:332f 
leopard 18:191 
Lewenhaupt, Adam (1861–1944), greve, riksheraldiker 16:165 
Lewenhaupt, Axel (1554–1619), greve, riksråd, vapen på glasmålning 1590 14:125 
Liedeman, Sven (1643–1682), dragonmajor, huvudbaner 27:325 
Liljeblad, F, hans Vägledning för Arkitekter, Målare, Sten- och Bildhuggare, Gravörer, Sockerbagare samt Dekoratörer i allmänhet (1878) 2:9 
Lilla riksvapnet, se Sveriges lilla riksvapen 
Lillie, NN, gift med NN De la Gardie, porslin med alliansvapen 8:50 
Lillie, Christina Beata, grevinna (1700-talets början) 12:108 
Lilliehöök, adliga ätten, vapensläktskap med ätten Papegojas vapen 19:207f 
Limburg Stirum, Thierry, greve 19:214 
Lind af Hageby, adliga ättens vapen och härkomst 14:128ff 
Lind af Hageby, Jöns Svensson (död ca 1625), vapensigill 14:128 
Lindberg, Carolus, finsk heraldisk konstnär 5:13 
Lindberg, Sten G, fil dr, 1:e bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket 12:108 
Lindgren, Uno, byrådirektör, chef för Kommunalheraldiska institutet 5:10, 14:138, 15:144, 15:155, 16:166f, 19:209, 19:215, 22:258, 23:274 
Lindgren, Uno, dennes vapenexlibris 24:292 
Lindholmen, slott, på kopparstick 1704 5:9 
Lindsbroätten, dess genealogi 14:140 
von Linné, Carl, vapen 4:17, 5:6 
Linnerhielm, Jonas Carl (1758–1829), riksheraldiker 16:164 
Liška, K, tjeckoslovakisk vapentecknare 3:18 
Livregementets husarer (K 3), baskertecken 6:26 
livréknappar med adliga vapen 7:40 
Ljundahl, Gunnar, Sveriges ambassadör i Vatikanstaten 16:166 
Ljusdal, kommun, vapen 27:332 
lokalmynt 14:138 
Lomma, kommun, vapen 27:332 
Loos, NN, gift med NN Stobaeus, porslin med alliansvapen 8:50 
Lovisin, NN, gift med NN Silfversparre, porslin med alliansvapen 8:50 
de Loye, Georges, kulturchef i Avignon 14:131 
Lucksta Ångsåg, timmermärke 22:253 
Luftvärnets officershögskola och tekniska skola (LvOHS/TS), vapen 11:98 
Luis de Baviera-Borbón, infant av Spanien (1982) 14:131 
Lukomskij, V K, rysk vapenboksförfattare (1914) 3:7 
Luleå, kommun, vapen 27:332 
Luleå, torpedbåt, vapen 23:268 
Luleå stift, vapen 23:273 
Luttrell, Geoffrey, avbildad till häst i heraldisk utstyrsel i den s k Luttrellpsaltaren 13:117 
Lysekil, kommun, vapen 27:333 
von Lützow, Adolph, baron, hans vapen förväxlat 4:18 
LvOHS/TS, se Luftvärnets officershögskola och tekniska skola 
län, deras vapenbruk 2:7f 
Lödöse stad, sigill 12:110 
Löfgren, Ivan, vapenexlibris 1:6 
Löfström, Karl (död 1964), författare, kännare av svenskt ordensväsende 10:76f 
Lönnermark, Lars-Göran, biskop av Skara stift, vapen (1989) 27:337

M

MAB, se Programme on Man and the Biosphere 
Macbeth, kung av Skottland 1040–1057 26:315 
Macduff, skotsk klanhövdingsätt, vapen 26:312 
MacInroy of The Burn and Arnhall, släktvapen 4:4 
Magne, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Magnus, Måns 
Ma(g)ens Orme(r)sön (känd 1518, var död 1522), frälsefogde på Åkarpsgården, Reslövs sn, Skåne, bomärke 26:319ff 
Magnusson, Jan, formgivare av landskapsvapenfrimärken 10:82, 11:96, 14:137, 16:171, 17:187, 18:203, 20:235 
Mahrenholtz, Hans, tysk genealog och heraldiker (1960- och 70-talen) 4:10 
Kungl Maj:ts Orden, dess ordenshärold 2:9 
Malmö, kommun, vapen 27:332 
Malteserorden 24:292 
Mannerfelt, adliga ätten, släktvapen 4:6 
Margareta, Marete, Margrete 
Margrete II (född 1940), drottning av Danmark 18:191 
Margareta, ärkebiskop Karl Eriksens (Galen) fränka i Lund (1300-talets första hälft) 26:318 
Margrete, änka på Åkarpsgården, Reslövs sn, Skåne (1522) 26:319 
Margareta Christensdotter (gift 1617 i Köpenhamn) 16:161 
Marete Jønisdotter (känd 1387–1390), frälsekvinna i Bosarp och Möllarp, vapen 17:176 
Margrethe Vognsdatter, stormansdotter från Jylland (omkr 1200) 26:320 
Marine Ollsdotter, känd 1552–1618 i Malmö, vapen 17:177 
Marinen, vapen 6:24 
Marinen, patrullbåtars vapen 8:53 
Marinen, torpedbåtars vapen 23:268f 
Marcks von Württemberg, Nils (död 1817), genealog 14:127 
Mark, släkt, vapen 11:101f 
Mark, Ebbe R:son (1910–1992), länsassessor, SHF:s ordförande 2:1, 4:13, 24:278 
Marsvin, adliga ätten, vapen på dopfat i Laholms kyrka 15:147 
Matilda av Flandern (död 1083), engelsk drottning, fantasivapen 18:190 
Mattis Persøn Guldsmid (känd möjligen från 1519, säkert 1537–1557), Malmö, vapen 17:177 
von Mayer, Carl, tysk heraldikboksförfattare (1857) 3:6 
von Mecks, adliga ätten, släkt- och vapenhistorik, med ett huvudbanér och sex vapensigill 11:87ff 
Medelpad, sigill 22:254 
de Mekes, Johannes, danskt riksråd och riddare (1343), se von Mecks 
Mekis, Bertold, Estland (1241), se von Mecks 
von Mengden, Carl Johan (1702–63), friherre, generalmajor 10:76 
de Mex, Johannes, danskt riksråd och riddare (1298), se von Mecks 
Mickel Ersson, Attmar, underlagman i Medelpad, bomärkessigill 1564 22:252 
Michell Ollsøn, rådman i Malmö 1505–10, var död 1522, bomärkesvapen 17:178 
Mikola, Keijo, heraldisk skribent 8:57 
Militärhögskolan, vapen 10:83 
Militärhögskolan, tjänstgöringstecken 11:97 
Mjölby kommun, vapen 27:332 och 334 
Mjölby kommun, dess vapen inspirerationskälla till vapen för Föreningen Norden i Mjölby kommun 13:118f 
Mjölby och Högby församlingars pastorat, vapen 12:112 
Mjölner, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Mode, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Moder Svea med lilla riksvapnet, på sedlar 1890 15:152, 16:162 
modernistisk vapenstil 7:38 
Modzalevskij, V, rysk vapenboksförfattare (1914) 3:7 
Moisil, C, rumänsk forskare i heraldik och sigillografi (1920- till 50-talet) 3:17 
Moncreiffe, sir Ian 21:240 
monogram 12:109 
Moskva, storfursten av, vapen 3:8 
De Moucheron, vapen 17:186 
Mountbatten, Louis (1900–1979), Earl av Burma, serafimervapen 27:338 
Munin, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Munk, adliga ätten, vapen på dopfat i Laholms kyrka 15:147 
Munkedal, kommun, vapen 27:332 
Munthe, släkten 9:62 
Mühleman, Louis (död 1988), ordförande i Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft 26:316 
myntning, utveckling/bestämmelser 15:152 
Mysing, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Måns, se Magnus 
Mässvik, gårdsexlibris 1:6 
mödernevapen, exempel på upptagande av 14:139 
Möller, Pontus, riddarhusgenealog 4:13 
Mönsterås kommun, vapen 13:122, 27:332f 
Mörbylånga kommun, vapen 13:123, 27:332 
Mörck, Martin, gravör 23:267 
Mörlunda landskommun, vapen 13:122 
Mörner, NN, gift med NN Duvall, porslin med alliansvapen 8:50

N

Nacka, kommun, vapen 27:332 
Nagako (född 1903), kejsarinna av Japan 26:316 
namnlagen 1982 12:103, 16:168 
namnschiffer, kung Carl XVI Gustafs, på femkronorsmynt 14:136 
namnschiffer, kung Carl XVI Gustafs och drottning Silvias, på minnestallrik 1979 14:138 
Namur i nuvarande södra Belgien 9:61 
Natt och Dag, adliga ätten 27:333 
Neb, Claus (känd 1479–91, var död 1493), väpnare i Søllerup på Själland, vapen 17:177 
Neb, Jasper (känd 1488), frälseman, vapen 17:177 
Neb, Offe Ingvarsøn (känd 1407–1433), väpnare i Søllerup på Själland, vapen 17:177 
Neb, Peder (känd 1433–1461, var död 1465), väpnare i Søllerup på Själland, vapen 17:177 
Nedre Norrlands militärområdesstab, vapen 14:138 
Nettelhorst, Gerlof (död 1643), ”ländsman”, överstelöjtnant och storgodsägare i Skåne, vapen på dopfat 15:147 
Neubecker, Ottfried (1908–1992), Dr phil, tysk heraldiker, vexillolog, författare, grundare av föreningen Der Wappen-Herold, utsedd till hedersledamot i SHF 1977 3:7, 4:2, 4:8, 4:10 
Nevéus, Clara, fil dr, statsheraldiker 15:142, 24:285 
Nicolaus, se vid Nils 
Nicolsen, James Brindley (död 1945), Flight Lieutenant 15:155 
Nilsilä, finsk kommun, vapen 5:15 
Nickel, H, tysk artikelförfattare om heraldik (1959) 4:9 
Nils, Niels, Nicolaus 
Nicolaus Halvardi, kyrkoherde i Flistad 1601–1615, vapensigill 14:129 
Nicolaus Johannis, kanik i Linköping, sigill 1377 25:301 
Nils Knutsson, frälseman i Småland (1425) 26:318 
Niels Lauritszøn (känd 1517–1522, var död 1530), kannstöpare i Malmö, bomärkesvapen 17:178 
Nils Olofsson, danskt riksråd och marsk på 1310-talet, vapen 17:183 
Nils (Niclis) Ormarsson (död senast 1425), frälseman i Småland 26:318 
Niels Vognsen, stormansson från Jylland, vapen (1203) 26:320 
Nilsson, Tore, riksdagsman 16:167, 18:198f 
Nisser, Per-Erik, riksdagsman med motion om kunglig titulatur 1978/79 7:41 
Njurunda sn i Medelpad, sockensigill och bomärken inom 22:251 
Nockert, Margareta, textilkännare 25:295ff 
Nordenskiöld, friherrliga ätten, vapen 4:15 
Nordenvall, Per 27:338 
Nordisk Flaggtidskrift 6:26 
Nordisk Flagselskab 6:26 
Nordstjärneorden 10:75 
Norge, riksvapen 9:61 
Norrbotten, om landskapsindelningen och avsaknad av vapen 3:3; 16:158, 18:196 
Norrbottens arméflygbataljon, vapen 10:84 
Norrköping, torpedbåt, vapen 23:268 
Norrtälje, torpedbåt, vapen 23:269 
Norsjö kommun, vapen 3:10 
Novgorod, fursten av, vapen 3:8 
von Numers, Gustaf (1912–1978), finsk heraldisk konstnär, Heraldiska Sällskapets i Finland grundare och förste ordförande 5:13, 6:20f, 8:57 
von Numers, Gustaf (1912–1978), dennes medalj för framstående gärning på det heraldiska området 17:188 
Nybro, kommun, vapen 13:123 
Nyhamns AB, timmermärke 22:253 
Nyland i Finland, landskapsvapen 23:272 
Nynäshamn, torpedbåt, vapen 23:269 
Näf, Peter, lagman i Västergötland, sigill 1253 7:35f 
Nässjö kommun, vapen 11:94

O

oidentifierade vapen 1:4 
Ointroducerad Adels Kalender 7:37f 
Oijens, Ingvar 2:1 
Olaus Olai, kyrkoherde i Ljustorp, bomärkessköld i sigill 1590 22:252 
Olbers, Elisabet, Hedåker (1739) 6:30 
Oldenburg, tyskt grevskap, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Olsson, Arvid (1886–1978), bokillustratör, affischkonstnär, formgivare av Sparbankseken 4:13 
Olsson, Jan-Eric, bibliotekarie 3:9 
ordenshärold, Kungl Maj:ts Ordens (Serafimerordens) 2:9 
Ordenskalendern 2:9 
ordensväsende 11:92 
Ordo Ss. Salvatoris S. Brigittae, se Birgittinorden 
Orm, Orme, Ormar, mansnamnet 26:317 
Ormarus, klosterbroder i Sorø i Danmark (1275) 26:317 
Ormar Svarte, ”omfarninges man” i Vedbo härad i Dalsland (1378) 26:318 
Ormer, landbo i Österslöv i Skåne (1491) 26:319 
Ormer, lågfrälseman i Amundtorp, Hästveda sn, Skåne (1509) 26:319 
Ormer Skredder (Skräddare) i Bosarp, Skåne (1569/80) 26:319 
Ormer i Hammarlunda i likanämnda sn, Skåne (1569/80) 26:319 
Ormar, bonde i ”Wrankunne” i Skatelövs sn, Småland (känd 1557–59) 26:318 
Orme(r) Eysteinsson, norsk drots (1300-talets första hälft) 26:318 
Orm Gyridason, frälseman i Hajom, sigill (1313) 26:317f 
Ormar Håkansson (”Hakunsun”) på Selaön, vapensigill (1306) 26:318 
Ormar Herlugssön (känd 1407–29), väpnare på Bornholm, vapensigill (1429) 26:318 
Ormer Johanssön, skräddare i Helsingborg (1629) 26:319 
Ormar Toresson, frälseman på Holme i Bohuslän (känd 1405–25) 26:318 
Ormer Trölssön i Amundtorp, Hästveda sn, Skåne, bomärke (1677) 26:321 
Ormar Agesson, medlem av Skarhultsgillet (1488) 26:318 
Ors(s)ich von Slavetich, greve 15:156 
ortnamnsmärken 19:219 
Orusts kommun, vapen 15:144 
Oscar II, kung av Sverige 1872–1907 19:214 
Oskarshamn, kommun, vapen 13:122 
von Otter, friherrliga ätten, medlemmar av fört namn och vapen Gyllensvaan p g a fideikommissbestämmelse 15:150 
Ovesholm, gods i Skåne 1:5 
Oxenstierna af Eka och Lindö, Gabriel Bengtsson (1586–1656), friherre (sedermera greve), vapen på oblatask 1637 23:261 och 263f 
Oxenstierna af Eka och Lindö,Sigrid (1590–1644), friherrinna 24:279 
Oxenstierna af Korsholm och Wasa, vapen, på Dahlbergs kopparstick av Lindholmens slott 5:9 
Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Bengt Gabrielsson (1623–1702), greve, kanslipresident, hans sigillstamp 5:8f

P

Pajala, kommun, vapen 27:332 
Papegoja, adliga ätten, släktförhållanden, vapnets släktskap med adliga ätten Lilliehööks 19:207f 
Papegoja, Berent (1649–1700), hauptman på Läckö slott, huvudbaner 19:205ff 
papperstillverkarnas vapen 3:9 
Kungl Patriotiska Sällskapet, vapen 8:55 
patrullbåtars vapen 8:53 
Paul I, tsar av Ryssland 1796–1801 3:7 
Peder se vid Per nedan 
Penselius, släkten 26:314 
Pensenius, släkten 26:314 
Per, Peter, Peder 
Peter, abbot i Alvastra, sigill 1367 25:300 
Peter Herlugssön i Falsterbo (1382) 26:318 
Peter Niclessun, skånsk frälseman (1321), vapen 26:320 
Peder Nielssön i Amundtorp, Hästveda sn, Skåne, bomärke (1677) 26:321 
Peter Oleffsøn ”Motæsmith”(?) (känd 1341–1383), myntpräglare i Lund, bomärke 17:178 
Per Ormerssön (känd fr 1558, var död 1570) i Bubbarp, Farstorps sn, Skåne 26:319 
Per Persøn, lågfrälseman i Hästveda i likanämnda sn, Skåne (1509) 26:319 
Peder Thorstensen (död ca 1175) till Pedersborg 26:320 
Peder Vognsen, biskop i Århus 1191–1204 26:320 
Perseus, torpedbåt, vapen 23:268 
Peter, se vid Per ovan. 
Petersson, Stig-Åke, artikelförfattare om heraldik i Kalmar län (1977) 4:12 
PGI, se General Information Programme 
Philip, se Filip 
Pipping, Knut, professor, ordförande för organisationskommittén för den 16:e internationella heraldikkongressen i Helsingfors 1984 17:188 
Pirinen, Kauko, professor, ordförande i finska Statens heraldiska kommission, ordförande vid 16:e internationella kongressen i Helsingfors 1984, kyrkohistoriker, heraldiker 5:13, 8:57, 16:172 
Pistolekors, adliga ätten 13:120 
Piteå, torpedbåt, vapen 23:268 
Plantagenet, Geoffroy, se Geoffroy 
Plejad, torpedbåt, vapen 23:268 
Polaris, torpedbåt, vapen 23:268 
Polen, heraldik i 3:13ff, 6:18, 9:68f 
Pollux, torpedbåt, vapen 23:268 
porslin, vapen-, Göteborgs Historiska Museums samling av 8:49 
Portugal, heraldik i 6:18, 9:68 
Portugisiska Sankt Jakobs av Svärdets orden 19:209 
Portugisiska Sankt Jakobs av Svärdets orden, dess riddarkedja 24:292 
Posse, NN, gift med NN Cedercreutz, porslin med alliansvapen 8:50 
Posten (tidigare Postverket), emblem 18:200f 
postgram, vapen på 7:45 
Povel, se vid Påvel 
Prange, Knud 18:203 
Priklonsky, bojarätten, vapen 3:6 
prinslig krona, svensk (1888) 4:7 
Programme on Man and the Bisophere (MAB), emblem (1972) 26:324 
Prostejov, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
provinser, heraldiska, dvs olika bildtraditionsområden i olika delar av Europa 6:17ff 
Pskov, fursten av, vapen 3:8 
Puke, Johan (1751–1816), greve, generalmajor, KSO 10:75 
Påhlsson, Leif 10:75 
Påvel (Poffuil) Guldsmid (känd 1594–1613), borgare i Vä, bomärkesvapen 17:178 
pär, rangtecken för 9:66 
pärmexlibris (superexlibris) 12:106

Q

Qug, se Kog

R

Ragunda, kommun, vapen 4:16 
Rahn, Roland, författare 15:153 
Raneke, Jan, fil dr, heraldisk konstnär 4:3, 7:38, 9:72, 12:112, 24:278, 25:304 
rangkronor, i Sverige 4:7, 4:14 
Rasmus Ludvigsson, genealog 16:163 
Rasmusson, N L, förste arkivarie, suppleant i Heraldiska nämnden 16:167 
von Rechteren-Limpurg, tysk grevlig ätt, vapen 4:17 
registrering av vapen, frågan om 7:44 
Regulus, torpedbåt, vapen 23:269 
Reisjärvi, kommunvapen 5:15 
renässanstil i vapen 7:36 
Riber-Ulv, se Ulf 
Richard, se Rikard 
Richthofen, släktvapen, felaktighet i teckning av 4:17 
Rigel, torpedbåt, vapen 23:269 
Rikard I (1137–1199), kung av England, vapen 15:143, 18:191 
Riksarkivet, se statsheraldikern 
Riksarkivets heraldiska sektion 13:114, 15:142 
Riksarkivets medeltidssektion 15:142 
riksdagsrevisorerna, vapen (skämt) 23:274f 
riksheraldikerämbetet 16:163ff, 23:274 
Riksmarskalkämbetets placeringslista 2:9 
riksvapen, Sveriges, se Sveriges lilla resp stora riksvapen 
Riperda, Occa Johanna (1619–1686), friherrinna 12:107 
Robert I, greve av Flandern, förfalskat vapen 15:144 
Robert II, greve av Flandern 15:144 
Robertson of Struan, klanhövding för klanen Donnachaidh, vapen 4:4 
Robertson, sir William Robert, fältmarskalk, vapen 4:4 
Robertson-Pearce, Anthony, vapen 4:4 
Robertson, Jakob (James) (1566–1651), svensk kunglig livläkare 4:4 
Robertsson, adliga ätten, riddarhussköld 4:4 
Robertzonius, se Robertson, Jakob 
rokokostil i vapen 7:36 
romansk stil i vapen 7:35 
Ronneby, kommun, vapen 27:332 
Roof af Hjälmsäter, Anna (död 1702/04) 19:208 
Roosval, Albert, redaktör (1913) 8:49 
Rosenquist af Åkershult, adliga ätten, medlemmar fört namn och vapen Gyllensvaan p g a fidekommissbestämmelse 15:150 
Rosensparre, frälsesläkt på Skarhult (1400-talet) 26:318 
Rosladin, adlig ätt, vapen 3:8 
Rostock, Ole 18:203, 19:210 
Roubetz, adliga ätten, vapen 3:6 
Round, J Horace, dr, brittisk genealog (1907) 26:314 
Ruadh of Straloch, släktvapen 4:4 
Rubzoff, adlig ätt, vapen 3:8 
Rumänien, heraldik i 3:17f, 9:72 
Rundström, Rolf, Eksjö 15:156 
Runeborg, Celina, komponerare av Nässjö kommunvapen 11:94 
Rur, Bengt, sekreterare i Svenska Exlibrisföreningen 19:216 
Rutensköld, NN, gift med NN Rutensparre, porslin med alliansvapen 8:50 
Rydholm, Carl-Axel (1921–1999), redaktör, en av SHF:s stiftare och dess vice ordförande från 1982, redaktör för Vapenbilden 1976–90, vapenkomponerare 2:1, 8:56 
Ryssland, heraldik i 3:4ff, 3:15f, 9:69ff 
Ryssland, ett lejon av guld i rött fält använt av flera av de äldsta ryska furstarna 3:8

S

Sacerdoteanu, Aurelian, rumänsk forskare i heraldik och sigillografi (1940- till 60-talet) 3:17 
Sahlgren, Niclas 10:75 
Sala, kommun, vapen 27:332 
Salamanderorden 2:5 
Salmonson, Carl A, kapten, ordförande i Svenska Exlibrisföreningen 19:216 
Salonen, Erkki, pol dr, professor, Esbo, antaget släktvapen 10:81 
Sack, Carl Philip, friherre, överstelöjtnant (1700-talets början) 12:108 
Sack, Johan Gabriel, friherre, kansliråd (1700-talet) 12:108 
Sandberg, Åke, civilingenjör, Stockholm 20:222 
Sandklef, Albert, museichef, Varberg 24:286, 25:295ff 
Sankt Jakobs av Svärdets orden, Portugisiska 19:209, 24:292 
S:t Michels stift i Finland, vapen 23:274 
Sass, Margareta 6:30 
Satakunta i Finland, landskapsvapen 5:14 
Savolax i Finland, landskapsvapen 23:273 
saxarnas vita häst, uthuggen i kritklippor i England 5:19 
von Schantz, Carl Ludvig (1681–1734), assessor i antikvitetsarkivet 16:164 
von Schantz, Philip, professor, konstnär, ledamot av Heraldiska nämnden 24:292 
von Scharenberg, Bernhard, lantråd i Baltikum (1600-talets början) 11:88 
Scheffer, Gunnar, stadsheraldiker 7:43, 8:59 
von Scheiding, Magdalena (död före 1694), vapen på rånjärn 18:194 
Schleswig, tidigare danskt hertigdöme, nu i Tyskland, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Schlyter, Hans, stadsarkitekt, Sundsvall, heraldiker 10:84, 18:202 
Schneeweiss, släkt, Kärnten, sköld 20:233 
Schnegg der Milldorff, släkt, Bayern, sköld 20:233 
Schnehen, friherrlig ätt, Hannover, Preussen och Österrike, sköld 20:233 
Schneid, släkt, Nordlingen, Bayern, sköld 20:233 
Schneid de Treuenfeld, ridderlig ätt, Österrike, sköld 20:233 
Schneidau von Ober und Unter Malsee, släkt, Tyskland, sköld 20:233 
Schneidemesser de Koblinski, släkt, Preussen, sköld 20:233 
Schneider, 4 olika släkter, Basel, sköldar 20:233 
Schneider, släkt, Bern, sköld 20:233 
Schneider, Elsass, sköld 20:233 
Schneider, Franken, sköld 20:233 
Schneider, Rapperswil, Schweiz, sköld 20:233 
Schneider, Sachsen, sköld 20:233 
Schneider, Tyskland, sköld 20:233 
Schneider d’Arno, friherrlig ätt, Österrike, sköld 20:233 
Schneider de Thillenburg, släkt, Böhmen, sköld 20:233 
Schneidern, Hans Georg (1657–1702), kaptenlöjtnant, vapen 20:234 
Schröderheim, NN, gift med Stapelmohr, NN, porslin med alliansvapen 8:50 
Schweiz, landskapsvapen på frimärken 7:42 
Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft 26:316 
von Schwerin, Catharina (1619–55), hennes vapen i alliansvapen 1644 12:107 
von Schwerin, Rutger (1600-talets början) 12:107 
Schönberg, Anders (1737–1811), riksheraldiker 16:164 
sedelutgivning, utveckling/bestämmelser 15:152 
Sellberg-Welamson, Greta 19:216f 
Senegal, nationsflagga 15:154 
Serafimerorden, se Kungl Maj:ts Orden 
von Seth, NN, gift med NN Cock, porslin med alliansvapen 8:50 
Sibylla, prinsessa av Sverige 21:248 
Sidsel, se vid Cecilia 
Sigfrid, dekan i Uppsala, sigill 1351 25:300 
sigill, försvarsmaktens bestämmelser om 11:97 
sigillsamlande, intresse för att bilda en organisation för 5:6 
Sigismund (1566–1632), kung av Sverige 19:214 
Silberarm, adlig ätt i Estland och Livland 15:150 
[Silfverschiöld], friherrliga ätten, vapnet i gårdsexlibris för Koberg 1:6 
Silfversparre, Per (1613–1671), major, vapen på rånjärn 18:193 
Silfverswärd, adliga ätten, vapen 15:150 
silver (tinkturen), om återgivandet av 5:15f 
Silvia, drottning av Sverige, vapen fastställt 1977 3:10 
Silvia, kritik av hennes vapen 5:10ff, 14:131f, 21:239 
Simon Gudmundi (död 1491), domprost i Linköping 24:287 
Simon, H, fransk vapenboksförfattare (1812) 3:8 
Sinclair, grevliga ätten, vapen 4:15 
Sirius, torpedbåt, vapen 23:269 
Sissel(a), se Sidsel 
Skandinavisk Vapenrulla 25:304 
Skara stad (kommun), vapen 24:277 och 283ff 
Skara stift, vapenutveckling 19:217 
Skaraborgs läns landsting, logotyp 2:4 
Skjalm Hvide, se Hvideätten 
Skjalm Vognsen, biskop i Århus 1191–1204, vapen 26:320 
Skottland, heraldik i 6:18, 7:47f, 9:64ff 
Skåne, landskapsvapen 4:16 
Skåne, landskapsflagga 24:291 
Sköld, Sven, heraldisk konstnär 7:38, 15:144, 20:222, 25:294 
sköldknektsvapnet 15:149f 
Skönviks AB, timmermärke 22:253 
Slagelse, dansk stad, vapen 7:42 
Slesvig, danskt hertigdöme, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
släktgrensmarkering, se kadensmarkering 
släktgrensmärken, se kadenstecken 
släktnamnsskydd/-reglering, om behovet av 2:2f, 12:103ff 
Smolensk, fursten av, vapen 3:8 
Småland, landskapsvapen, utveckling av 10:78 
Småland, heraldik i 4:12 
Snapphanen, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
von Sneidern, adliga ätten, genealogi och vapen 20:231ff 
Societas Heraldica Scandinavica, vapen 4:13 
Societas Heraldica Scandinavica, jubileum 1984 19:210 
Sollefteå, kommun, vapen 27:332f 
zu Solms-Hohensolms-Lich, Carl I (1725–1803), furste 10:76 
Somalia, nationsflagga 15:154 
Sommerlath, släkten, se Silvia, drottning av Sverige 
von Sommerlatte, preussiska adliga ätten 5:10ff 
Soop (Soper), bohuslänsk ätt, vapen (1300-talet) 26:318 
Soop (Soper), Björn, vapen (belagt 1368–90) 26:318 
Sotenäs härad, sigill 24:290 
Sotenäs kommun, vapen 21:239f, 22:255 
Spanien, flagga, spanska kommunistpartiets erkännande av 1977 3:9 
Spanien, heraldik i 6:18, 9:68 
Sparbanken, dess emblem, den s k Sparbankseken 4:13 
Sparre, NN, gift med NN Soop, porslin med alliansvapen 8:50 
Sparre, Erik, greve, fältmarskalk (1700-talets början) 12:108 
Sparre, Magdalena (1600-talet), huvudbaner(?) 17:174f 
von Spee, tysk grevlig ätt, vapen 4:17 
Spejaren, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Spens, svensk grevlig ätt av skotskt ursprung (Spens av Wormistone), vapenutveckling 26:312ff 
Spens,Erik, greve, häradshövding, ordförande i Svenska Exlibrisföreningen 19:216 
Spens,James (1550-talet [ej 1571]–1632), skotsk baron (av Wormistone) och riddare, naturaliserad svensk friherre, general, vapen på bössa 26:309 och 311ff 
Spens av Bodham, skotsk ätt, vapen 26:313 
Spens av Craigsanquhar, brittisk ärftlig baronätt från 1954, vapen 26:314 
Spens av Lathallan, skotsk feodal baronätt, vapen 26:312 
Spens av Stonelaw, skotsk ätt, vapen 26:312 
de Spens, fransk baronätt, vapen 26:313f 
de Spens, Michel, fransk baron, släktforskare 26:315 
Spenser, släkten 26:314 
Speransov, N N, rysk vapenboksförfattare (1974) 3:8 
Spica, torpedbåt, vapen 23:269 
Spruth, H, tysk bomärkesforskare (1959) 4:9 
S:t, se vid Sankt 
Stake, två oidentifierade huvudbaner i Hönsäters kyrka 17:173ff 
Stake, Harald (1598–1677), general, huvudbaner med 16 anvapen 15:145, 17:174f 
Stake, Johan (död 1710), friherre, löjtnant, huvudbaner 17:175 
Starkodder, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Statens heraldiska nämnd 15:142 
statsheraldiker (och statens heraldiska verksamhet) 13:114, 15:142, 16:167, 18:198f, 25:303f, 27:340 
stavning av släktnamn 6:27 
Sten Sture den yngres stormynt från 1512 3:9 
Stenbock, Erik (1612–59), friherre (sedermera greve), hans vapen i alliansvapen i superexlibris 1644 12:106f 
Stenbock, Gustav, friherre (1600-talets början) 12:106 
Stenbock, Gustav (1644–), friherre 12:108 
Stenbock, Katarina, drottning av Sverige 13:116 
Stenemark, kyrkoherde i Fägre 24:279 
Stenfelt, Göran 23:267 
Stenhammar, Jon Andersson (ca 1636–1706), stenhuggare, Västerplana, bomärke 17:185 
Stenhammar, Per Jonsson (1664–1756), stenhuggare, Västerplana, bomärke 17:185 
von Steuben, tysk adlig ätt, felaktighet i vapenteckning 4:18 
Stiernklou-Lillienberg, namn och vapen 15:150 
Stiernstedt, August Vilhelm (1812–1880), friherre, riksheraldiker 16:164 
Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla 25:304 
stilarter, heraldiska 7:35 
Stockholm, stad, vapen 21:239, 22:256, 22:258f 
Stockholmskämtteckningar av vapnet 12:111 
Stockholmsmässan, emblem 21:239, 22:256 
Stolpe, Harald, domprost i Linköping, sigill 1330 25:299 
Stolt, Lars C 19:216f 
Stolt, Lars C, vapen 5:6, 19:216f 
Stora riksvapnet, svenska, se Sveriges stora riksvapen 
Storbritannien, se England 
storfurstlig krona, svensk (1580–1810) 4:7, 8:51 
Stormarn, landskap i Schleswig-Holstein, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Storuman, kommun, vapen 27:332f 
Strange Jenssön (Jordbergaätten), myntmästare i Lund (1329) 26:318 
Strokirk, Evert, arkitekt och samlare av vapenporslin (1913) 8:49f 
Strumpebandsorden, historia och svenska kungars erhållande av den 19:214 
Strumpebandsorden, Gustav II Adolfs erhållande 1627 26:311 
Stråle, Erik, hövitsman i Dalarna (1553), bomärkesvapen i sigill 7:33 
Stråle af Sjöared, dess genealogi 14:140 
Sträng, Arne, länsbibliotekarie 24:278 
Ströhl, H G, tysk heraldisk konstnär, 1800-talets slut 3:6 
Strömbäck, släkten, vapen 7:39 
Strömfelt, adliga ätten 14:127f 
Strömstad, torpedbåt, vapen 23:269 
Strömsunds kommun, vapen 14:133 
Sturdza-Saucesti, Marcel, rumänsk prins och heraldikboksförfattare (1974) 3:18 
Styrbjörn, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Stålsjö, Dag 25:294 
Stångenäs härad, vapen 21:239, 22:255, 24:290 
Sundsvall, kommun, emblem 27:326 
Suomen heraldinen seura 8:57 
superexlibris, se pärmexlibris 
Suveräna Malteserorden 24:292 
Svahn, Waldemar, publicist och personhistoriker (1913) 8:49 
Svarta Örnordens kedja, fel i teckning av 4:17 
Svartlösa härad, vapen 21:239f 
Svartviks AB, timmermärke 22:253 
Svea (Moder Svea) med lilla riksvapnet, på sedlar 1890 15:152, 16:162 
”Svea rikes vapen” 10:78 
Swedenborg, adliga ätten, vapen 4:15 
Sven, Svend 
Sven Oleffsön, frälseman i Åhus och Lund-Malmö (omkr 1330–40), vapensigill 26:319f 
Sven Ormerssöns avkomlingar i Bylycke, Elestorp, Ormastorp i Frosta härad i Skåne, 1600- och 1700-talen, tre bomärken 26:321 
Svend Persøn, lågfrälseman i Hästveda i likanämnda sn i Skåne (1509) 26:319 
Svend Persøn, bonde och kyrkvärd i Kvittinge i Gryt sn i Skåne (1509) 26:319 
Svenska Exlibrisföreningen 19:216 
svenska flaggan, se Sveriges flagga 
Svenska Heraldiska Föreningen, bildande 1976 1:1 
Svenska Kommunalheraldiska Institutet 22:258 
Svenska kyrkan, vapen (och flagga) 12:112 
Svenska Ostindiska Kompaniets flagga 1:3 
Svenssons, Gust., accidenstryckeri i Grästorp (Vapenbildens tryckeri) 5:4 
Svenungsson, Henrik, biskop av Stockholms stift, vapen (1988) 26:322f 
Sveriges flagga, utveckling av 1:3, 3:12, 25:308 
Sveriges flagga, på postogram 9:72, 17:188 
Sveriges flagga, på FN-frimärke 15:154 
Sveriges lilla riksvapen (Tre kronor), målning av, 1330-tal, i Avignon 14:131 
Sveriges lilla riksvapen, på Sten Sture den yngres stormynt från 1512 3:9 
Sveriges lilla riksvapen, på sedlar, med Moder Svea 1890 15:152 
Sveriges lilla riksvapen, på förstadagsstämpel 1983 14:137 
Sveriges lilla riksvapen, på ishockeylandslagets tröjor 1984 17:186 
Sveriges lilla riksvapen, på förstadagsstämpel 1985 18:203 
Sveriges lilla riksvapen, teorier om dess utveckling 4:11, 14:131 
Sveriges lilla riksvapen, Jan-Eric Olssons uppsats om 3:9 
Sveriges ridderskap och adels kalender 1977, motion om rangkronor i vapenteckningarna i 2:6 
Sveriges Släkthistoriska och Heraldiska Samfund 4:11 
Sveriges stora riksvapen, bakgrund och utveckling 7:40, 8:59 
Sveriges stora riksvapen, (med vildmän) i 1526 års utgåva av Nya Testamentet 19:211 
Sveriges stora riksvapen, på regalskeppet Wasa (på frimärke) 5:6 
Sveriges stora riksvapen, på postogram 7:45 
Sveriges stora riksvapen, i felaktigt utförande i UD:s ambassads- och konsulatsskyltar 20:236, 22:260 
Sveriges stora riksvapen, i riksdagens plenisal 1988 25:303 
Svärd, adliga ätten, vapen 15:150 
Svärdsorden 10:75ff 
Säflund, Tommy, grafisk formgivare 18:200 
Sävsjö kommun, vapen 11:94 
Söderköping, kommun, vapen 27:332 
Södermanlands landskapsvapen på samlartallrik 1966 19:213 
Södra militärområdesstaben, vapen 14:138 
Södra Möre härad, sigill 13:121, 13:123 
Sölfverarm, adliga ätten, vapen 15:150

T

T 101 (osv), torpedbåt, se det efter nummerbeteckningen följande namnet 
Tammerfors stift i Finland, vapen 23:273 
Tanum, kommun, vapen 27:332 
Der Tappert, tysk tidskrift 4:12 
Taube, jfr Due 
von Taube, Catharina (1500-talets andra hälft) 11:88 
von Taube, M, baron, rysk civilminister, forskare i heraldik och författare (1872) 3:7f 
von Taube, Robert, kammarjunkare (1608) 11:88 
Tavastland i Finland, landskapsvapen 5:15 
Teet, Eric (1646–1693), häradshövding över Medelpad, huvudbaner 22:249 
Tengén, se Tenkanen 
Tenkanen-Tengén, släktföreningen, antaget släktvapen 10:81 
Tennberg, Bo, häradshövding 5:13 
Tham, Didrik Georg (1733–) 6:30 
Tham, Johan (1703–1735), häradshövding 6:30 
Tham, Sigrid (1733–) 6:30 
Tham, Sven Sebastian (1703–) 6:30 
Theodor Salvator, ärkehertig av Österrike 19:214 
Theutenberg, Bo Johnson, ambassadör, ledamot av Heraldiska nämnden 24:292 
Thorvaldsen, skulptören till den berömda Kristusstatyn 24:279 
Tierps härad, vapen 21:239, 22:255 
Tierps kommun, vapen 21:239, 22:255 
Tilas, Daniel (1712–1772), friherre, riksheraldiker 16:164 
timmermärken 22:253 
Tirfing, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
titulatur, kunglig, motion om 1978/79 7:41 
titulärhertigdömen i Sverige 5:16 
Tjeckoslovakien, heraldik i 3:18 
Tjörn, kommunvapen 3:10 
Tolstoy, grevliga ätten, vapen 3:6 
Tordön, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Torefalk, Ingvar, major, samlare av ordnar och medaljer 2:1, 7:40 
Torgil Knutsson (död 1306), marsk, vapensigill 5:5, 10:78 
torpedbåtar, vapen 23:268f 
Torsby kommun, vapen 25:306 
Torsås kommun, vapen 13:123 
Transchiöld, Conrad Ludwig (1696–1766), riksheraldiker 16:164 
Tranås kommun, vapen 11:95 
Trapp, Oscar, konsul, initiativtagare till reviderad flaggfärgsättning 3:12 
Trebic, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Tre kronor, se Sveriges lilla riksvapen 
Treenigheten, attribuerad sköld 21:245 
Trekorsätten, Johannis Ericsson, vapensigill 1334 21:246 
Trekorsätten, Peter Eriksson, vapensigill 1347 21:246 
Tretjakov, I, utgivare av rysk bok med adelsvapen 1946 3:7 
Trojnickij, S N, utgivare av ryska månadstidskriften Gerboved (’Heraldik’) 1913–14 3:7 
Trolle-Bonde, namn och vapen 15:150 
Trolle-Löwen, namn och vaepn 15:150 
Trolle-Wachtmeister, namn och vapen 15:150 
tronföljdsfrågor: om att en konungaätt bör vara knuten till en agnatisk ätt 3:2, 14:136 
Trollhättan, kommun, vapen 24:291 
Trulla, Toke, se Hvideätten 
Trögd, härad, vapen 21:239f 
tschakå 9:69 
Tungel (adlad Tungelfelt), Nils (död 1721), vapenmålare vid Kungl kansliet 16:161 
Tuve, Tue 
Tuve (”Tuæ”) Ormarsson, medlem av Skarhultsgillet (1488) 26:318 
Tyskland, heraldik i 6:18, 9:62f 
Tysklands flagga 4:14 
tysk-nordisk heraldik, karaktäristika för 6:18, 9:62f 
Täby kommun, vapen 27:332 
Täby kommun, kors på runsten som gett upphov till kommunvapnet 21:245 
Töreboda, kommun, vapen 27:332

U

Udsen-slægten 26:320 
Uggla, Carl 10:76 
Uggla, Erik T:son, kammarherre, Kungl Majt:s Ordens härold 2:9, 7:43 
Uh-Hradište, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Uleåborgs stift i Finland, vapen 23:271, 23:273 
Ulf (”Riber-Ulv”) (död 1157), storman 26:320 
Ulf Ingerdsen, storman i Danmark (omkr 1200), vapen 26:320 
Ulfwengren, Ragnar 4:6 
Umeå, torpedbåt, vapen 23:268 
Undenius, Jonas Haquini, kyrkoherde i Bellefors 1646–1673 24:279 
UndS, se Arméns underrättelseskola 
UNESCO, emblem (1947) 26:324 
Ungern, heraldik i 9:70f 
unionsflaggan, svensk-norska 1:3 
UNISIST, se General Information Programme (PGI) 
Uppland, landskapsvapen 4:5, 19:212 
Upplands-Bro, kommun, vapen 27:332 
Uppsala domkapitel, sigill 21:244 
Uppsala kommun, vapen 4:5f, 4:16 
Uppvidinge, kommun, vapen 27:332 
Ustjugov, N, rysk forskare i heraldik och sfragistik (1963) 3:7 
van Uther, Johan Baptista, porträttmålare, Stockholm (1583) 11:88

V-W

Wadensjö, Bengt, biskop av Karlstads stift, vapen 23:270 
de Wærn, Bror Jacques, heraldisk konstnär 7:38, 10:74 
Vaggeryds kommun, vapen 11:95, 27:332 
Vagn, Vogn 
Vogn, storman på Jylland (1100-talet) 26:320 
zu Waldburg, tysk furstlig ätt, vapen 4:17 
Valdemar Magnusson (ca 1280–1318), hertig av Finland 5:13 
Waldemarsson, Torsten, konstnär, vapenkomponerare, Kalmar 26:323 
Vale, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
von Wallenstein, Albrecht, vapen 8:60 
Vallioja, Tapio, finsk heraldisk konstnär 5:13, 23:272 
vapen, definition av 14:133, 27:328 
vapen, kategorier av 14:133 
vapen, normer kring komposition av 14:132ff, 27:327ff 
vapen, normer kring succession av 14:135 
vapen, normer kring avbildning av 27:330 
vapenförläning, äldsta kända 1420 i Sverige 15:148 
vapenporslin, Göteborgs Historiska Museums samling av 8:49 
vapenrätt 14:135, 21:239f 
Wappenfibel, Handbuch der Heraldik, kritik av 7:35 
Der Wappen-Herold, tysk heraldisk förening 4:8 
Vara kommun, vapen på vägskylt 19:220 
Varberg, torpedbåt, vapen 23:269 
varghuvuden, skotska vapen med 4:4 
von Warnstedt, adliga ätten, vapen 7:37f, 12:102 
von Warnstedt, Christopher (1918–1998), gymnasieadjunkt, vice ordförande i SHF, heraldisk skriftställare 4:11f, 5:7, 7:40, 7:43, 12:102 
Varpaisjärvi, kommunvapen 4:18 
Vasa, ätten, vapnets utveckling och teorier kring dess innebörd 27:335f 
Vasa, vapen på regalskeppets Wasa, på frimärke 5:6 
Vasa, Erik Karlsson (död 1491) 13:115 
Vasa, Kettil Karlsson (1433–1465), biskop av Linköpings stift 27:335 
Vasa, Nils Kettilsson (känd 1355–1378) 27:335 
Vasa, Nils Kristiernsson (1400-talets början), riddare och riksråd 27:335 
vase, Orvar Broolings teori om att det ursprungligen var ett armborst 19:210f 
Washington, George, USA:s president, vapen 7:39 
Der Wappen-Herold, föreningen 4:8 
Vedums socken 1:2 
Vega, torpedbåt, vapen 23:268 
Welser, nürnbergsk patriciersläkt, vapen 5:12 
Weman, Gunnar, biskop av Luleå stift 23:270f 
Vendels härad, vapen 21:239, 22:255 
Venden, landet för folkslaget vender (som av tradition ingått i den danska konungatiteln), vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Wennerholm, Owe 22:260, 24:286 
Verein Zum Kleeblatt 4:9f 
Werkström, Bertil, ärkebiskop, vapen 18:202, 27:339 
Verwohlt, Ernst 19:210 
Wikfors, Bruno, landstingsdirektör, vapen antaget av 4:3 
vikingatida stil i tidiga vapen 7:35 
Vikström, John, ärkebiskop av Åbo stift 23:271 
von Wildenbruch, Ernst, tysk diktare, hans vapen felaktigt tecknat 4:18 
vildmän, de i danska riksvapnet, anledning till benämningen Willmansriksdaler 16:159 
vildmän, Johan Ödmans teori (1746) om dessa i danska riksvapnet 16:159 
Wildte, Fridolf 24:290 
Vilhelm Erövraren (William I) (1027–1087), kung av England, fantasivapen 18:190 
William I, kung av England, se Vilhelm Erövraren 
William (1136–1164), greve av Poitou, vapen 15:143 
William Fitz Empress, se William, greve av Poitou 
Willmansriksdaler, uppkallade efter vildmännen i danska riksvapnet 16:159 
Willmanstrand i Finland, stad, vapen 5:14 
Vimmerby, kommun, vapen 13:124, 14:133 
Wingenflycht, Elisabeth, gift 1720 6:30 
Wingenflycht, Paul, kamrerare (1600-talets slut) 6:30 
(Vinstorpaätten), Anna Karlsdotter (död 1552), mässhake med hennes och hennes 2:e makes sköldar 13:113ff 
(Vinstorpaätten), Karl Bengtsson (1400-talet) 13:115 
Virgo, torpedbåt, vapen 23:268 
Virserum, köping, vapen 13:122 
Virtosu, Emil, rumänsk forskare i heraldik och sigillografi (1930- till 60-talet) 3:17 
Visby stad, vapen 25:306 
Wiskans AB, timmermärke 22:253 
Vita Örns Orden 2:5 
Vladimir (Galizien), storfursten av, vapen 3:8 
Vogn, se Vagn 
Vognsen af Hørbylund, vapen (1421) 26:320 
Vognsen af Stenumgård, vapen (1535) 26:320 
von Volborth, Carl-Alexander, belgisk heraldisk konstnär och heraldikboksförfattare verksam sedan 1960-talet 3:6, 17:188, 18:195 
Wolfert, A F, tysk rektor, heraldisk skriftställare (1960-talet) 4:12 
Wrangel von Brehmer, namn och vapen 15:150 
Vuorela, Toivo, finsk heraldisk konstnär 5:13 
Vyškov, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
”Vångasläkten” 14:127ff 
Vår Frälsares Orden, se Birgittinorden 
Väktaren, marinens patrullbåt, vapen 8:53 
Väne härad, vapen 16:169f 
Värmland, landskapsvapen 4:16 
Värmland, i äldre färgvariant på Värmlands ishockeypojklags tröjor 2:9, 4:16 
Värmlands läns landsting, logotyp 2:4 
Värnamo kommun, vapen 11:96, 27:332 
Väst-Berlin 18:195 
Västergötland, landskapsvapen 10:78 
Västergötland, lejonet ur vapnet tecknat ifört träningsoverall 13:118 
Västergötlands lagmanslängd 1:2 
Västervik, torpedbåt, vapen 23:268 
Västerviks kommun, vapen 13:124 
Västerås, torpedbåt, vapen 23:269 
Västerås konvent, sigill 1440 25:302 
Västkustens militärkommando, vapen 13:118 
Västmanlands läns landsting, vapenlogotyp 2:4 
Västra militärområdesstaben, vapen 14:138 
Växjö domkapitel, sigill 21:243 
Yrjö-Koskinen, finska friherrliga ätten 13:120 
yrkesvapen, papperstillverkarnas 3:9 
Ystad, torpedbåt, vapen 23:269 
Ytterberg, Claes-Bertil, biskop i Västerås stift, vapen (1988) 26:322f 
Ytterlännäs kyrka, portklapp 11:85

X

 

Y

 

Z

Zappe, Alfred, tysk arkitekt och heraldikhandboksförfattare (1968) 4:10 
Ždár, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
von Zeppelin, grevliga ätten, vapen, felaktighet i teckning av 4:17 
Znojmo, i dåvarande Tjeckoslovakien, vapen 3:18 
Zum Kleeblatt, tysk heraldisk förening 4:9f

Å

Åbo stift i Finland, vapen 23:271f 
Åke, Aage 
Age (”Agæ”) Ormarsson, medlem av Skarhultsgillet (1488) 26:318 
Aage Orme(r)ssön, bonde i Råröd, Skåne (1584) 26:319 
Åland, flagga 17:182 
Åland, vapen 17:180f 
Åse och Viste hembygdsförening 1:4

Ä

Älvsborgs kustartilleriregemente, vapen 6:24f 
Älvsborgs landsting, logotyp 2:4 
Älvsborgs län, vapen, undermåligt återgivet 6:21 
Älvsborgs län, flagga 25:293f 
Älvsbyn, kommun, vapen 27:333 
Ängel, frälseätt 7:35

Ö

Ödman, Johan (1740-talet) 16:159ff 
Örkelljunga, kommun, vapen 27:332 
örlogsflagga, svensk 1:3 
örn, i svensk heraldik 5:4f, 10:86 
(Örnfot), Jakob Ulvsson (ca 1430–1521), ärkebiskop, målat vapenexlibris 24:291 
Ösel, vapen, del i danska riksvapnet 16:161 
Östanstång, vapen 10:78 
Österbotten i Finland, landskapsvapen 23:273 
östeuropeisk heraldik, karaktäristika för 6:18, 9:68ff 
Östgöta arméflygbataljon (AF 2), vapen 21:248 
Östra militärområdesstaben, vapen 14:138 
Överums kommun, vapen 22:255ff 
Övre Norrlands militärområdesstab, vapen 14:138

 

RECENSIONER i Vapenbilden nr 1–8

Recensenten anges inom parentes efter boktiteln.

Achen, S T: Symboler omkring oss, 1978 (C von Warnstedt) 7:46 
Boalt, G, Eriksson, R, Glück, H, och Lantz, H: The European Orders of Chivalry (C von Warnstedt) 2:10 
Carter, T, och Long, W H: War Medals of the British Army 1650–1891 (C von Warnstedt) 2:11 
Castrén, K: Les Ordres Nationaux de la Finlande (C von Warnstedt) 2:10 
Der Herold, band 4–6, årg. 1959–68 (C von Warnstedt) 4:8f 
Der Tappert, årg. 1–8 (C von Warnstedt) 4:11f 
Dogaru, Maria: Sigiliile Marturii ale Trecutului Istoric [’Sigillen. Vittnesbörd ur ett historiskt förflutet’] (C von Warnstedt) 3:17 
Finlands kommunvapen (C von Warnstedt) 5:13 
Friberg, C R A: Det gamla Göteborg (E R:son Mark) 3:11 
Friedel, A: Deutsche Staatssymbole (C von Warnstedt) 2:12 
Gumowski, Marian: Handbuch der polnischen Heraldik (C von Warnstedt) 3:14f 
Gumowski, Marian: Handbuch der polnischen Siegelkunde (C von Warnstedt) 3:13 
Heraldica Fennica, 1978 (C von Warnstedt) 8:57ff 
Heraldry or War. Medals, Badges and Uniforms (C von Warnstedt) 2:11 
Innes of Learney, Th: Scots Heraldry (reviderad av Innges of Edingigt, M R), 1978 (C von Warnstedt) 7:47 
Innes-Smith, R: An Outline of Heraldry, 1977 (C von Warnstedt) 7:47 
Joslin, E C: British Awards and Medals (C von Warnstedt) 2:11 
Jäntti, L, och Karnila, C: Kunniamerkki-Aapinen [’Utmärkelsetecknens ABC’] (C von Warnstedt) 2:10 
Kerrigan, E E: American War Medals and Decorations (C von Warnstedt) 2:11 
Marks, R, och Payne, Ann: British Heraldry from its Origins to c. 1800 (C von Warnstedt) 6:22f 
Mericka, V: Orders and Decorations (C von Warnstedt) 2:10 
Milton, R: Heralds and History, 1978 (C von Warnstedt) 7:48 
Neue Heraldische Mitteilungen, Jahrbücher 1963–71, årg. 1–9 (C von Warnstedt) 4:9ff 
von Procházka, Roman: Österreichisches Ordenshandbuch (C von Warnstedt) 2:5 
Segerstråle, Nils: Hamiltonska slott och gårdar i Sverige (E R:son Mark) 1:5 
Speransov, N N: Zemelnye gerby Rossii XII–XIX [’Ryska lands- och stadsvapen från 11:te till 19:de århundradet’] (C von Warnstedt) 3:15f 
Sturdza-Saucesti, Marcel: Heraldica (C von Warnstedt) 3:18 
Sveriges Ridderskaps och Adels kalender 1978 (C-A Rydholm) 4:13 
von Volborth, C Alexander: Alverdens heraldik i farver, dansk övers. av S T Aachen (C von Warnstedt) 4:15ff 
Wagner, Anthony: Heralds and Ancestors (C von Warnstedt) 6:23 
Zenger, Zdenek, M: Ceska Heraldika, 1978 (C von Warnstedt) 8:60