Läs Vapenbilden

Vapenbilden är Sveriges, ja hela Nordens bästa populärheraldiska tidning. Och vi gör den helt ideellt. Läs äldre nummer här. För att få de nya måste du vara medlem.

Tidningen Vapenbilden har kommit ut sedan 1976. Först som stencil, sedan som två-färgar version i G5-format med två nummer per år. Från 1988 som tvåfärgad version i A4 och i färg sedan år 2000.

Numera är det en vacker 4-färgstidning som kommer ut med fyra nummer per år.