Vapenrätt

Lagar och sedvänja styr heraldiken.

I Sverige finns det ingen lag som skyddar ett privat heraldiskt vapen såvida det inte registrerats som varumärke av Patent- och registreringsverket (www.prv.se). Därför måste en heraldiker arbeta ödmjukt gentemot äldre tiders heraldik eftersom syftet inte är att få rätt utan att göra rätt.

Offentliga vapen, för stat, kommun och myndigheter, åtnjuter däremot ett visst skydd.