Medaljörer 2017

Triss i boråsare

2017 års medaljörer är Stefan Bede, Jesper Wasling och Henric Åsklund.

Det är en trojka som är välkänd för alla oss medlemmar. Två av dem går nästa år in på sina 25:e år i föreningens styrelse och den tredje påbörjar sitt 20:e. Det placerar dem i topp fem genom föreningens historia (Apelstig leder med 27 år och Rydholm satt i 23 år).

Med dessa år bakom sig har de såklart satt rejäla avtryck i föreningens historia, men också i svensk heraldik som helhet. Därför är det med stolthet som Svenska Heraldiska Föreningen 2017 premierar tre boråsare.

Medaljen utdelas vid stämman i Göteborg i mars 2017.

 

Bede

45. Stefan Bede

Motivering
Han har under snart 25 år i styrelsen – som vice ordförande, webbredaktör och kommunikationsansvarig – varit en pålitlig kommunikatör av svensk heraldik. Som heraldiker har han genom radio, tv och press nått ut till allmänheten med det heraldiska budskapet, och kan på ett påläst, men ändå lättsamt och pedagogiskt sätt förklara de svårare passagerna i heraldiken och närbesläktade ämnen, och göra det på ett inbjudande sätt som inte distanserar publiken.

Stefan Bede (f. 1968) är kommunikationsstrateg med erfarenhet från säljsektorn, boende i Göteborg, men bördig från Borås. År 1990 tog han initiativet till Borås Heraldiska Förening. 1992 medverkade han som assistent vid den internationella genealogisk och heraldiska kongressen i Uppsala och 1993 valdes han in i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. Här har han sedan haft uppdrag som vice ordförande, härold, kommunikationsansvarig och webbredaktör. Förutom en rad artiklar i Vapenbilden har han medverkat i ”Heraldik för nybörjare” och stod för den grafiska formgivningen av ”Medeltidens härold”. Han har skapat en mängd vapen åt både föreningar och privatpersoner, och satt upp föreningens webbshop, samt stått bakom det nya utseendet av föreningens nya grafiska profil och de viktigaste kanalerna för SHF:s kommunikation: webbplatsen och Vapenbilden, den senare tillsammans med Pontus Rosenqvist.

Vidare har han påbörjat förnyelsen av Svenska Vapenkollegiets webbplats Svenskt Vapenregister. Han är även ledamot i och medgrundare av Göteborgs Heraldiska Sällskap. Stefans specialitet är att sprida heraldikens glädje: att förklara när, var, hur och varför man använder sig av heraldiken.

Utöver heraldiken så står den japanska kampkonsten aikido, där han är instruktör, för en stor del av fritiden. När han inte bygger cyklar, arrangerar ikebana, målar figurer eller spelar rollspel.

 Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.

Wasling_2_Jesper

46. Jesper Wasling

Motivering
Han har under snart 25 år i styrelsen sökt nya sätt att utveckla det heraldiska arbetet sedan han 1997 skapade föreningens första webbsidor. Han har som heraldiker och historiker forskat kring allt från heraldikens idéhistoria till häroldernas ursprung. Hans produktiva penna har berikat vår läsekrets med många texter.

För Jesper (f. 1967) började allt 1985 med rollspel – och en bok i föräldrarnas bokhylla, Ranekes Svenska medeltidsvapen. År 1987 togs första kontakten med den smått legendariske Carl-Axel Rydholm i Svenska Heraldiska Föreningen. Den kontakten kom några år senare att leda till att han, liksom Stefan Bede, valdes in i styrelsen. Då hade han redan, tillsammans med Stefan och några andra studenter, varit assistent vid den internationella kongressen i Uppsala 1992.

Han hade också kommit en god bit i studierna vid Göteborgs universitet, som ledde till fil. mag. i historia och journalistexamen. Dessutom hade han, åter tillsammans med Stefan Bede, grundat Borås Heraldiska Förening.

Inom vår förening har Jesper varit sekreterare 1995–2000 och 2002–2015. Han ingick i webbgruppen fram till 2012 och åter från 2016. I flera perioder har han också varit redaktör för Vapenbilden och skriftserien, och är den som bidragit med flest artiklar och manus till såväl tidning som böcker och webbsidor.

Dessutom var Jesper pådrivande initiativtagare till det som 2006 blev Svenskt Vapenregister, och är sedan 2008 ledamot av Svenska Vapenkollegiet samt redaktör för SVK-boken #1.

Vid sidan om föreningsarbetet har forskningen legat honom varmt om hjärtat. Hans forskning om härolder är banbrytande, och han har även arbetat med heraldikens idéhistoria från medeltid fram till nutid, inte sällan genom att ha kontroversiella utgångspunkter.

 Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.

 

Åsklund_1

47. Henric Åsklund

Motivering
Han har under snart 20 år i styrelsen, och nära 15 år som ordförande, förnyat Svenska Heraldiska Föreningen, och bidragit till att stärka föreningens roll i dialogen med det officiella Heraldiksverige. Han har gjort den sant rikstäckande, och den främsta samtalspartnern utanför den officiella sfären, även i Heraldiknorden. Dessutom har han drivit projektet ”Ranekes medeltidsvapen”, och bidragit till att göra dem tillgängliga för allmänheten.

År 1998 valdes Henric (f. 1970) in i SHF:s styrelse och blev föreningens första härold 2001, samt lade grunden för föreningsvapenrullan. 2003 tog han över ordförandeklubban efter Ingemar Apelstig. Sedan dess är han den drivande kraften i SHF och hans insatser för att sammanföra heraldikintresserade i Sverige och Norden, och få dem att arbeta mot ett gemensamt mål har varit av största betydelse för heraldiken. Han är kanske också den som på senare år mest verkat för att föra ut den svenska heraldiken till en internationell publik. Som sammankallande i valberedningen för Societas Heraldica Scandinavica sedan 2007 bidrar Henric också till att förena Heraldiknorden.

Henric arbetade 2004–2006 tillsammans med Martin Sunnqvist mycket intensivt för att skapa Svenskt Vapenregister. De senaste åren har Henric ansvarat för Ranekeprojektet och i den rollen lyckats att både sammanställa materialet, digitalisera och tillgängliggöra stora delar och få fondmedel för att framtidssäkra arbetet. Tillsammans med Källan är detta projekt föreningens största enskilda arbete och visar hur ett stort engagemang kan ge avtryck både nationellt och internationellt.

Tekn. dr Henric Åsklund är bördig från Borås, men bor sedan tiotalet år i Lund. Där var han en av grundarna till Societas Heraldica Lundensis 2007 och har verkat i dess styrelse sedan dess.

Vid sidan av SHF är Henric även aktiv i Västgöta Gille i Malmö och Sällskapet Heimdall även det i Malmö

Han beviljades 2016 Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Betydande gärning av 1:a storleken, för sina ideella insatser för heraldiken.

 Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.