Heraldik för nybörjare

Detta är innehållet i häftet Heraldik för nybörjare, som kom 2005 och i (marginellt) uppdaterad version 2012. Texten här är identisk med häftet och därför står det hänvisningar till sidor eller motsvarande. De bilder som syns här är också de som är med i häftet, även om inte alla illustrationer ur häftet har tagits med.  

 

Här kan du köpa häftet Heraldik för nybörjare
https://shop.heraldik.se/produkt/heraldik-for-nyborjare/

 

Förord

Heraldikens nytta lärer ingen draga i tvivelsmål, som uti dess nöjen någon tid sig förlustat.

Så formulerade sig den unge Carl Uggla när han 1746 gav ut den första svenska handboken i heraldik. Ugglas påstående är giltigt än idag och det är i samma anda som Svenska Heraldiska Föreningen nu ger ut Heraldik för nybörjare.

Medan 1700-talets heraldiska handbok riktade sig till unga adelsmän, har 2000-talets efterföljare en betydligt bredare målgrupp. Föreliggande skrift är en liten hjälpreda för alla som är nyfikna på vad heraldik är och kanske själva vill anta ett vapen.

Heraldiken som ett sät att i bild uttrycka identitet är ett kulturarv med rötter i medeltiden. Som ett levande exempel på detta för flera av våra kommuner idag vapen som har sitt ursprung i stadens sigill från 1200- eller 1300-talen.

I Sverige vårdas detta kulturarv genom statsheraldikern vid Riksarkivet, men endast vad gäller det officiella Sverige, det vill säga vapen för stat, myndigheter och kommuner. Riddarhuset har hand om de gamla adelsvapnen, men all övrig heraldik – företagens, föreningarnas eller de enskildas – saknar institutionell hemvist.

Något officiellt register och myndighetsansvar för dessa vapen finns inte. Det är mot denna bakgrund som Heraldik för nybörjare har sin uppgift: att med samma entusiasm som en gång Carl Uggla förmedla heraldikens glädje och möjligheter.

Henrik Klackenberg
Statsheraldiker
Stockholm 2005

 

Medverkande och medhjälpare (2005 och 2012)

Stefan Bede
Styrelseledamot i Svenska heraldiska föreningen.

Magnus Bäckmark
Heraldisk konstnär. Författare till flera heraldiska verk. Styrelseledamot i Svenska heraldiska föreningen och HS.

Ronny Andersen
Heraldisk konstnär. Styrelseledamot i SHS, red för Skandinavisk vapenrulla och adjungerad i Svenska vapenkollegiet.

Thomas Falk
Heraldisk konstnär, verksam som vapenmålare inom Par Bricole. Fd styrelseledamot i Svenska heraldiska föreningen.

Henric Åsklund
Ordförande i Svenska heraldiska föreningen.

Jesper Wasling
Författare till flera heraldiska verk. Ledamot av Svenska vapenkollegiet och sekreterare i Svenska heraldiska föreningen.

Jan Raneke
Heraldisk konstnär och fil dr i heraldik. Författare till flera heraldiska verk. Ledamot av Skandinavisk vapenrulla.

Martin Sunnqvist
Författare till Släktvapenrätt.  Ledamot av Skandinavisk vapenrullas redaktion och Svenska heraldiska föreningens styrelse samt ordförande i Svenska vapenkollegiet.

Davor Zovko
Heraldisk konstnär och författare till flera heraldiska verk. Ledamot av Skandinavisk vapenrulla.

Marcus Karlsson
Författare till Kyrkans märken. Styrelseledamot i Svenska heraldiska föreningen.

Tack också till alla er som hjälpt till:
Bengt Olof, Michaela, Lennart, Elin, Alexander, Stephen, Johanna, Mia, Per, Thorleif, Fredrik, Pontus, Vladimir, Jonas, Sven, Anders, Martin och Henrik.

Till minne av Cary (Carl-Axel Rydholm).

 

Svenska Heraldiska Föreningen
www.heraldik.se
Skriftserie nr 1
2:a reviderade upplagan
© Författarna
Grafisk form: Jesper Wasling
Redaktion: Stefan Bede, Martin Sunnqvist,
Jesper Wasling och Henric Åsklund
ISSN 1653-1132 ISBN 91-975743-0-9
Tryckt 2012 hos Affärstryckeriet i Falköping AB