Recension: Två heraldiska hemsidor

Regionala vapenrullor fyndgruvor på nätet

En recension av två spännande hemsidor av Fredrik Höglund och Erik Koukso.*

Internet har gjort det möjligt att publicera sådant material som tidigare inte bar sig ekonomiskt. Allt fler heraldiker börjar nu utnyttja det. De senaste i raden av ambitiösa svenska heraldiksajter är Wermlandsheraldik och Genealogi och heraldik i Tornedalen och Lappland.

Vapen i Värmland

Fredrik Höglund har med en enkel och tydlig layout skapat en vapenbok över kommunala vapen i Värmland.

Varje kommun finns representerad med bild och kort text om kommunvapnets historia. Här finns alla dagens kommunvapen samt de äldre vapen som fallit ur offentligt bruk i och med kommunsammanslagningarna på 1900-talet. Dessutom finns en historisk tillbakablick på landskapet Värmlands vapen från 1560 fram till idag.

Ambitionen med sajten är förstås att presentera alla värmländska vapen, men det är inte allt. På sikt ska Wermlandsheraldik skriva mer om förhållandet mellan ett vapen och dess bärare. Vi kan därför förvänta oss mer kulturhistoria på sajten och jag tror att den här sidan kommer att bli en föregångare för andra heraldiska sajter som vill presentera vapenregister i bild och text.

Ska något anmärkas är det att bilderna är hämtade från skilda håll och att de därför inte håller samma kvalitet överallt. Men å andra sidan är det inte frågan om en konstnärs, utan flera konstnärers verk.

Värre är det att före detta landskommuner och municipalsamhällen står sida vid sida med dagens kommuner. Det gör att det läsaren inte får en snabb överblick över de vapen som är i bruk idag. Den enda hjälpen man har är kartan som visar kommunindelningen i länet.

Nordligt fokus

Erik Kuoksu tar upp både genealogi och heraldik på sin sajt Genealogi och heraldik i Torne-dalen och Lappland, som helt är tillägnad Torne-dalen, Norrbotten, Lappland och Väster-botten. Släkttabellerna lämnar jag här åt sidan, men heraldiken är desto mer intressant.

Som heraldisk konstnär sedan mitten av 1990-talet har Erik Kuoksu skapat en handfull nya släktvapen. Han har dessutom funnit flera äldre vapen i arkiv och nyritat dem. Dessa ligger nu uppe på hans hemsida.

Tyvärr är de två vapensidorna för Norrbotten och Lappland samt Västerbotten lite ostrukturerade, så det är svårt att få en snabb överblick. Flera vapen som tidigare endast har varit kända genom sigillavtryck har givits förslagsvisa färgläggningar, med anmärkning om att tinkturerna är rekonstruktioner. Lämpligheten i det kan diskuteras, å andra sidan når vapnen nu en större publik och det överväger.

Kontroversiella hjälmar

Vapnen för de släkter som kan sägas vara birkarlssläkter har tecknats med öppen hjälm. Denna grupp hade speciella privilegier fram till 1554, men begreppet birkarl nämns inte i officiella dokument efter 1617. Det finns inget stöd i svensk tradition för att heraldiskt likställa birkarlssläkter med adel.

Vapenregistret tar vidare upp alla de vapenförande släkter som idag bor i området, eller tidigare har gjort så. Det fungerar här eftersom det är ett litet antal vapen-förande släkter, men inget som rekommenderas för storstäderna.

Helhetsintrycket är att det är en sida som är väl värd att besöka, inte minst för att se Erik Kuoksus bilder eller beställa vapenteckning av honom.

Jesper Wasling

Ur Vapenbilden 52:2001

* Båda hemsidorna har ny adress:

Wemlandsheraldik

Erik Kuoksu

Webbredakörens anmärkning 2015