Sockenheraldiska institutet och kyrkogruppen

Gör vapen till de svenska socknarnas företrädare och personer/organisationer verksamma inom kyrkan. Vi hjälper med allt från komposition till registrering.

2016 slogs Sockenheraldiska institutet och arbetsgruppen för kyrkoheraldik ihop till en grupp men med två underavdelningar.

Huvudansvarig

Kyrkogruppen

Sockenheraldiska

Verksamhet

Idag riskerar de svenska socknarna att förvandlas till historia. Att sockenbegreppet håller på att frätas sönder är ingen nyhet eftersom de svenska socknarna saknar en formell funktion i samhället. Därför finns det en risk att socknarna inom en inte allt för lång framtid bara är ett vagt begrepp som endast hör historien till. Det vore synd.
Vi har startat ett stort projekt som går ut på att förse Sveriges alla socknar med heraldiska vapen. Detta för att stärka socknarnas identitet och på det sättet stärka deras chanser till överlevnad.

Så här jobbar vi

Ett heraldiskt vapen måste följa vissa regler för att vara korrekt. Ett vapen måste också vara unikt, i och med att det utgör en identitet för dess ägare. Det gör att man måste ha vissa grundkunskaper innan man komponerar ett nytt vapen. Det finns många sätt att komma fram till hur ett vapen ska se ut. Man kan utgå från huvudnäringar, historiska händelser, ortnamnet eller det som finns inom området.

Min socken vill också ha ett vapen

Vad gör man om ens socken vill ha ett vapen, men inte finns med i planeringen? Naturligtvis vill vi hjälpa till med just ditt sockenvapen. Och du kan hjälpa till också!