Statuter för medaljen

Stadfästa vid Svenska Heraldiska Föreningens styrelsemöte i Göteborg den 10 juni 2002.

§ 1  Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj instiftades den 10 juni 2002.
På medaljens framsida avbildas Svenska Heraldiska Föreningens vapen omgivet av en lagerkrans.
Baksidan har texten: ”För förtjänstfulla insatser”.
Medaljen i guld är avsedd att bäras i ett 35 mm brett blått band belagt med tre gula ränder.

§ 2  Medaljen kan utdelas till person eller organisation, som gjort stora insatser för heraldiken i Sverige.
Mottagaren kan vara någon föreningsaktiv, en heraldisk konstnär eller en person som spritt sitt kunnande om den teoretiska heraldiken.

§ 3  Medaljen bärs som ett hederstecken på samma sätt som andra utmärkelser. Tillsammans med andra hederstecken bärs medaljen i den ordning valör och/eller instiftningsåret anger.

§ 4  Envar, inom eller utom Svenska Heraldiska Föreningen, äger rätt att föreslå mottagare, svensk eller utländsk.
Medaljansökningarna behandlas av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse som också beviljar medaljen.

§ 5  Ett diplom beviljas tillsammans med medaljen.

§ 6  Förslagsgivare skall framställa de förtjänster som anses berättiga medaljen.

§7  Medaljen skall också utdelas till den som av föreningen kallats till hedersmedlem.

Medaljen skapades 2002 av Fredrik Falkenback på uppdrag av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. Medaljerna är inte numrerade.

Bra att veta om våra rutiner

Varje höst fattar styrelsen beslut om vem eller vilka som nästkommande år ska få förtjänstmedaljen. Styrelsens beslut presenteras under normala omständigheter i Vapenbildens december-nummer.

Varje medlem, alla förtjänstmedaljörer och alla andra som är intresserade av heraldik får lämna in förslag på lämpliga mottagare. Det finns inget slutdatum och en nominering som inkommit ett år, men som inte blev hörsammat då, finns ändå kvar som ett förslag till kommande år. Du kan alltså lämna in din nominering när som helst och du behöver varken dra tillbaka den eller göra en ny nominering inför kommande år med samma namn.

Medaljen överlämnas vid föreningens årsmöte i mars månad följande år. Om medaljören då inte kan närvara överlämnas den vid första bästa offentliga tillfälle samma år. Går inte det överlämnas den personligen av representanter för styrelsen så snart det är möjligt.

Skicka din nominering till styrelsen@heraldik.se