Medaljörer 2012

33. Cecilia Candréus

Motivering
För hennes insatser inom (heraldisk) textilhistorik i allmänhet och forskningen om begravningsfanor i synnerhet. Med oförskräckt detaljskärpa och sociopsykologisk skarpsyn är Cecilia den första som disputerat inom ämnet textilvetenskap. Ingående och djuplodat går hon igenom stort som smått. Broderiteknik och material varvas med upphandlingsförfaranden, ceremonier och sociala frågeställningar där bland annat kyrkan står i centrum som arena för denna företeelse.

Överlämnad vid stämman i Lund 2012


34. Vladimir A. Sagerlund

Motivering
För hans vittomfattande produktion i allmänhetens tjänst. Med självsäker bredd av naturalistisk framställning och heraldisk tydlighet förenad med en modernt driven stil. Han har en djärv nyskapande blick in i framtiden i synnerhet i form av hans senaste produktion vapenteckningar som gjorts med stöd av den nya digitala tekniken.

Överlämnad vid stämman i Lund 2012