Medaljörer 2018

Lennart Wasling

Lennart Wasling

Vi hyllar det ideella arbetet (och kunnandet)

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2018 års förtjänstmedaljer till Per Grönlund, Knut Holmgren och Lennart Wasling. Styrelsen har velat uppmärksamma tre föreningseldsjälar, där Helsingauburgs Långbågegillesbröderna dessutom är både heraldiska konstnärer och hantverkare och goda heraldiska föredömen för alla medeltidsåterskapare.

Medaljen utdelas vid stämman i Lund i mars 2018.

48. Per Grönlund

Motivering: För att i över 20 år i både modern och historisk form visat heraldikens mångfacetterade möjligheter, allt från motivlack i airbrush till keramikornamentik och praktiskt användbara och historiskt korrekta riddarsköldar. Per har också starkt bidragit till Helsingauburgs Långbågegilles föredömligt goda heraldiska exempel i olika medeltidsuppvisningar och utställningar.

Per Grönlund är född 1951 i Landskrona och har bott i Veinge utanför Laholm sedan 1978. Han har varit polis hela sitt yrkesliv men alltid med något kulturellt projekt på fritiden. Han var körledare för Poliskören i Halmstad på 70-talet och spelade i ett countryband på 80-talet.

Per har sedan 70-talet gjort motivlackeringar med airbrush på motorcyklar, bilar och lastbilar och även jobbat med keramik där han gjort försök att gjuta riddare och väggreliefer med heraldiska motiv.

Intresset för medeltiden och heraldiken började växa fram under mitten på 90-talet i kontakt med bland annat Jan Raneke som gav vägledning när Per ritade vapen Grönlund (SVR 534/1997). Per ritade sedan själv vapen på beställning och har genom åren komponerat och ritat ungefär 35 vapen varav 16 är registrerade.

Helsingauburgs Långbågegille bildades 2003 med Knut Holmgren som ordförande och Per gick med redan från starten. Han influerade gillet att jobba aktivt med heraldiska utsmyckningar och de flesta medlemmarna har antagit egna vapen.

Per och Knut har samarbetat med heraldik, ritat vapen till kunder och gjort riktiga sköldar i olika utförande, till exempel med läderreliefer. De har haft årliga utställningar på Glimmingehus, Kärnan i Helsingborg och Tomarps Kungsgård.

49. Knut Holmgren

Motivering: För sitt starka och avgörande engagemang i Helsingauburgs Långbågegille som under hans ledning utvecklats till ett föredöme i heraldiskt korrekt medeltidsåterskapande. Knuts bygge av sköldar med heraldiska motiv, både till dekoration och i handgripligt användbart utförande, värmer också varje hjärta som brinner för heraldikens historiska ursprung!

Knut Holmgren är född 1952 i Stockholm, har bott i Sigtunatrakten och är bosatt i Skåne sedan 20 år tillbaka, idag i Jonstorp i Kullabygden. Han har jobbat som inredare, dekoratör och formgivare på bland annat Åhléns, Indiska, Interflora, danska AM System Silkeborg och även drivit egen firma. Intresset för historia fanns tidigt och i början av 1990-talet var han projektanställd vid Riksantikvarieämbetets fornvårdsenhet. Knut tränade under många år Shorin-Ryu karate och drev två egna klubbar i Stockholmstrakten. I Japan imponerades han av den stilrena japanska motsvarigheten till heraldik: kamon.

Bågskytte är ett stort intresse och Knut var under ett antal år ordförande för Helsingborgs Bågskytteklubb.

Han tröttnade till slut på det moderna skyttet och startade Helsingauburgs Långbågegille år 2003 tillsammans med bland andra Per Grönlund. Knut är alltsedan starten gillets ordförande. Som klubbmärke användes efter samråd med Jan Raneke först Luggude häradsvapen och när gillet antog ett eget vapen blev det med influenser av häradsvapnet (SV-209/2013).

Knuts intresse för heraldik växte och 2005 hjälpte Per Grönlund till att skapa Vapen Holmgren (Vapenbilden 63:2005). Med bågskyttegillet har Knut och Per med flera medlemmar i snart 15 år deltagit i olika evenemang och vid sina läger dekorerat med vapensköldar och visat olika exempel på praktiskt vapenförande (se till exempel Vapenbilden 91:2012). Knut har på beställning ritat ett 15-tal vapen och byggt mer än 30 sköldar, både till dekoration och för praktisk användning i riddarsällskap.

De senaste fem åren har Knut och Per rest runt i tidsenliga kläder och rustning och haft ett antal utställningar av sköldar och heraldiska bilder. På Tomarps Kungsgård i Kvidinge finns en permanent utställning som visar några av de riddare som levt och verkat på gården och där finns en del av Knuts sköldar att beskåda.

50. Lennart Wasling

Motivering: För sitt ovärderliga engagemang i Svenska Heraldiska Föreningen där han både skrivit de stadgar som föreningens arbete vilar på och i kraft av sin gedigna erfarenhet av ideellt föreningsarbete gett avgörande vägledning för styrelsens yngre förmågor. Dessutom en osviklig klippa både som kassör och som ansvarig för medlemsutskick och försäljning.

Lennart Wasling är född 1942 i Borås, har bott och verkat i Sundsvall i 15 år och är sedan 1985 åter bosatt i Borås. Han är utbildad ingenjör och civilekonom, och har arbetat inom it-sektorn sedan tidigt sextiotal – han började med ”2:a generationens datamaskiner” och slutade som lärare på Högskolan i Borås.

Lennart har otaliga föreningsengagemang på meritlistan. Det började på allvar när han på 70-talet blev ordförande i samfällighetsföreningen i villaområdet där familjen flyttat in. Engagemanget i skolans föräldraförening och traktens hembygdsförening följde tätt därpå. I många av föreningarna har han haft styrelseposter. Påfallande många har kulturhistorisk anknytning, som till exempel det litterära Wilhelm von Braun-sällskapet och De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. En del har även stort inslag av handgripligt arbete i form av restaurering av kulturbyggnader i en stor bygdegårdsförening och renovering av världens äldsta bil av det franska märket Mathis i Föreningen Änglagårdsbilen.

Åt skrivande och redaktörskap har Lennart också ägnat en hel del tid. Det har blivit åtskilliga artiklar i exempelvis årsböcker, och många av dem har han också själv ansvarat för. Ett par egna böcker är också utgivna: ett socialreportage ”Jag heter Kurre, inget annat: ett porträtt av Kurt Nykvist från Kölingared” (2009) och om en skald ”Wilhelm von Braun: Den där som damerna aldrig läst” (2013).

I Svenska Heraldiska Föreningen blev Lennart medlem 1994, samma år som sonen Jesper blev föreningens sekreterare. Snart blev det uppdrag i valberedningen och som revisor, och han är sedan 2009 kassör. SHF:s stadgar genomgick 2003 en grundlig förnyelse och modernisering och Lennart var drivande i detta arbete. Hans långa och gedigna erfarenhet av ideellt styrelsearbete bidrog starkt till den professionalisering av föreningen som ägde rum under 2000-talet. Han har under många år även skött medlemsregistret, utskick av tidskrift och försäljning per post.

Läs mer om Lennart Waslings projekt på www.culturum.se