Recension: Riksarkivets beståndsöversikt, del 6

Magnus Bäckmark recenserar ”Riksarkivets beståndsöversikt, del 6”, om statens heraldiska verksamhet.

 

Forskarens hjälpreda

I nyutkomna del 6 (2003) av Riksarkivets beståndsöversikt (ISBN 91-88366-06-5) ägnas det andra av fem kapitel Statens heraldiska verksamhet. Heraldik förekommer även i vissa av de övriga behandlade avdelningarna, t.ex. Kart- och ritningssamlingen samt Föremålssamlingen (bl.a. en samling av sigillstampar). Uppslagsordet ”vapen, heraldiska” i registret ger en god överblick på vad som finns (nio hänvisningar utöver ovannämnda kapitel).

Merparten av det heraldiska materialet finns naturligtvis i de arkivsamlingar som redogörs för under rubriken Statens heraldiska verksamhet. Eftersom sammanställningen är en god vägledning för forskare och allmänt intresserade i heraldiska ämnen återges här detta kapitel (s. 47-53) i sin helhet.

Forskning på Riksarkivet i Stockholm är öppen för alla. Material beställs genom att man skriver en beställningsblankett som man lämnar till personalen i forskarexpeditionen. De hjälper en med beställningen om det är något som är krångligt. För att ta ett konkret exempel: Vill man undersöka bakgrundsmaterialet – underlag, förslag, korrespondens – som föregick fastställandet av Sundbyberg stads vapen 1927, så beställer man lämpligen ”Riksheraldikerämbetet, serie E, In- och utgående handlingar, 1926-27”. Då får man upp den eller de arkivkartonger som täcker tidsperioden. Materialet brukar komma upp efter ca 10-20 minuter. Efter litet bläddrande får man förhoppningsvis tag i ärendet i fråga. Alternativt kan man söka efter ett viss ärende i diarierna genom att först beställa upp dessa (serie C). Med det årtal och diarienummer man då får fram kan man med större precision finna vad man söker.

Lycka till med forskningen!

 

Av Magnus Bäckmark