#3 Inledning til heraldiken

Omslag till Inledning til heraldiken (ja, det stavades så på 1700-talet)

 

Carl Ugglas bok ”Inledning til heraldiken” samt ”Afhandling om wapnens indelning och deras mångfaldighetfrån” 1746 och 1760  i faksimilutgåva med kommentarer av Jens Christian Berlin.

Utkom: 2011
ISBN: 978-91-975742-2-7
Författare: Carl Uggla
Redaktör: Jens Christian Berlin
Grafisk form: Jens Christian Berlin

Köp boken här (specialpris för medlemmar)