Magnus Bäckmark

Riddarhusgenealog och heraldisk konstnär som driver Gröna stubben (enskild firma, etablerad 1998). Gör efterforskningsuppdrag rörande heraldik och till en stor del även vanliga släktutredningar.

Redaktör och huvudförfattare till mastodontverket Riddarhusets vapensköldar (2020)
Författare och illustratör till ”Heraldiken i Sverige” tillsammans med Jesper Wasling.
Författare och illustratör till ”Kyrkans märken” tillsammans med Marcus Karlsson.

Priser

TAR AV TIDSSKÄL INTE EMOT NYA UPPDRAG UNDER VÅRTERMINEN 2021

(dessa är från 2010 – uppdatering kommer)

 • Sigillavritning: 800 kr.
 • Enklare vapenteckningar (svartvit sköldteckning till exempelvis visitkort, exlibris eller gravyrförlaga till sigillring): från 800 kr och uppåt.
 • Exlibris: från 1500 kr.
 • Färgteckning av befintligt vapen: 4600 kr.
 • Komponering av ett nytt vapen inkl färgmålning (gouache) med dokumentering: 7900 kr (släktvapen), mer för företag och organisationer.
  Några förslag ges i början av processen  varefter uppdragsgivaren styr kompositionen i önskad riktning.
 • Konstnärlig framställning av släktträd (med eller utan vapendekor), färgmålning (gouache): från 5000 kr och uppåt.

För dessa arbeten tillkommer ingen moms eftersom konstnärligt arbete är momsbefriat.

 • Släktutredningsomgång om 4 timmar: 1800 kr + moms = 2250 kr.
  En sådan brukar ge tre-fyra A4-sidor text med källhänvisningar, omfattande ett par generationer.
  En släktlinje brukar kunna följas ned till 1700-talets första hälft på två eller tre utredningsomgångar. Uppdragsgivaren beställer en omgång i taget. Betalning sker efter erhållen rapport. Utöver att följa en släktlinje bakåt kan en persons samtliga anor eller samtliga medlemmar av en given släkt utredas. Tidsrabatt ges vid sådana mer omfattande projekt, vilka kan sammanställas i en släktbok e.dyl., men betalning sker även i sådana fall stegvis.Specialiteten är att först utföra en släktutredning, vars resultat får ligga till grund för bilduppslagen till ett nytt vapen (eller i vissa fall leder till att ett befintligt men bortglömt släktvapen påträffas)

Kontakt

Svinningevägen 38,
184 44 Åkersberga
Mobiltelefon:  0739 – 25 94 66
E-post: magnus@heraldik.se
Hemsida: Ingen i dagsläget

Uppdrag

 • Riddarhusgenealog
 • Svenska Heraldiska Föreningen
  Styrelseledamot 2001 – 2014
  Redaktör för Vapenbilden 2000 – 2012
 • Heraldiska Samfundet
  Styrelseledamot 200x-
  Sekreterare 2008-
 • Svenska Exlibrisföreningen
  Styrelseledamot 1999-
  Sekreterare 2008-
 • Svenska Släktkalendern
  Redaktör 2000-

 

Svenska Heraldiska Föreningen

Svenska Heraldiska Föreningen
Gerlam

Gerlam

 

 

Hamilton och Stuart

Hamilton och Stuart

Wasling-Mutka

Wasling-Mutka