Projekt Raneke – Europas medeltidsvapen

Svenska heraldiska föreningen har fått det heraldiska ansvaret för Jan Ranekes efterlämnade arv. det handlar om hans väldiga arbete med europeiska medeltidsvapen men också om hans arbete med privat modern heraldik i form av exlibris och nya släktvapen.
Arbetsgruppen Projekt Raneke digitaliserar och sammanställer detta arbete.


Projekt Raneke, arbetsgrupp

Redaktörn

Henric Åsklund
henric@heraldik.se

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen. Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Efter att ha säkerställt bevarandet av det så kallade ”Arkivbestånd C” gör vi nu alla de 8762 korten i denna del av samlingen tillgängliga på vår webbplats.

In the 1950–70s the heraldic artist and scholar Jan Raneke catalogued and systemised more than ten thousand medieval coats of arms. The arms were documented in index cards with hand painted shields and several text fields.