Ranekes Europas medeltidsvapen/Medieval Coats of Arms

 

På 1950-70-talet katalogiserade och systematiserade den heraldiske konstnären och akademikern Jan Ranke mer än tio tusen medeltida heraldiska vapen. Vapnen dokumenterades i indexkort med handritade sköldar och flera textfält. Svenska Heraldiska Föreningen driver ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra detta unika material. Efter att ha säkerställt bevarandet av det så kallade ”Arkivbestånd C” gör vi nu alla de 8762 korten i denna del av samlingen tillgängliga på vår webbplats.

Här hittar du Projekt Raneke.

In the 1950–70s the heraldic artist and scholar Jan Raneke catalogued and systemised more than ten thousand medieval coats of arms. The arms were documented in index cards with hand painted shields and several text fields.

Click here to go directly to the Project Raneke Medieval Coats of Arms website.