Medaljörer 2023

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2022 års förtjänstmedaljer till Nils Drejholt för hans teoretiska arbete och till Thomas Falk för hans konstnärliga insatser.

 

61. Nils Drejholt

Har bland annat skrivit om tornerspel i Norden under medeltiden och satt upp ett flertal utställningar på Livrustkammaren dör heraldik varit en viktig del.

Motivering

Överlämnad vid stämman i Göteborg 2023.

 


62. Thomas Falk

Heraldisk konstnär för såväl privatpersoner som ett flertal ordenssällskap. Har även varit aktiv i styrelsen för Svenska heraldiska föreningenoch Sju härolder.

Motivering

Överlämnad vid stämman i Göteborg 2023.