Vår historia och vårt vapen

Foto från 10/9 1976. Denna dag bildades SHf. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk kassör, Ebbe R:son Mark ordförande, Carl-Axel Rydholm sekreterare och Carl-Axel Flach. Vid bilden står det: Vid ett möte Göteborg var jag med och bildade SVENSKA HERADISKA FÖRENINGEN

Foto från den 10 september. Denna dag bildades Svenska Heraldiska Föreningen. Från vänster till höger. Ingvar Torefalk (kassör), Ebbe R:son Mark (ordförande), Carl-Axel Rydholm (sekreterare) och Carl-Axel Flach.

Svenska Heraldiska Föreningen bildades den 10 september 1976 av fyra män. Idag har föreningen över 600 medlemmar.

1976 bildades Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) genom en utbrytning ut Västra Sveriges Heraldiska Sällskap (VSHS). Orsaken var att delar av VSHS ville bestå som en lokalavdelning till det nordiska Heraldiska Sällskapet medan andra ville bli en riksomfattande svensk heraldisk förening.

2016 – vårt 40-årsjubileum – var året då vi för första gången klev över 500 medlemmar och vi fortsätter att växa. 2018 nådde vi 616 medlemmar om familjemedlemmarna räknas in, vilket vi gör.