Redaktionens historia

Vår förening är tidningen Vapenbilden och tidningen Vapenbilden är dess redaktion. Här har det i särklass största arbetet lagts sedan grundandet 1976. Slå samman ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter och de lägger ändå inte ner den tid som redaktören gör.  Tur då att redaktören inte är ensam utan har en liten med viktig redaktion till sin hjälp.

Redaktörer sedan 1976

Carl-Axel Rydholm
Nr. 1-29
1976 – 1988

Tor Flensmarck
Nr. 29-47
1991 – 2000

Jesper Wasling
Nr. 48-50
2000 – 2001

Magnus Bäckmark
Nr 51-96
2001 – 2014

Jesper Wasling
Nr 96-117
2014-2018

Pontus Rosenqvist
Nr 117-
2018-

 

 

Övriga medlemmar i redaktionen

Christopher von Warnstedt
Nr 6–12
1979 – 1982

Ebbe R:son Mark
Nr 6-22
1979 – 1987

Tor Flensmarck
Nr. 26-28
1989 – 1990

Carl-Axel Rydholm
Nr. 29
1990

Magnus Bäckmark
Nr. 46
1999

Jesper Wasling
Nr. 46–47
Nr 52-53
Nr. 88–96
1999,  2003, 2011 – 2013

Martin Sunnqvist
Nr 53-73
2003-2010

Marcus Karlsson
Nr 55-124
2003 – 2020

Stephen Coombs
Nr 64-70
2005 – 2009

Jonas Arnell
Nr 74-94
2003 – 2010

Stefan Bede
Nr 96-
2014 –

Pontus Rosenqvist
Nr 98-11x
2014 -2018

Elias Sonnek
Nr 11x-
2018-