Arkiv

Svenska Heraldiska Föreningen ser gärna att heraldiker deponerar sina heraldiska arkiv i SHF:s samlingar i Göteborg. Genom att skapa en stor sammanhållen samling underlättar vi för kommande generationer att studera den praktiska heraldiken på ett vetenskapligt sätt.

Vill du donera ditt arkiv till föreningen? Kontakta då någon av oss i styrelsen.

Ansvarig: Jesper Wasling

Samling SHF

Ägare är Svenska Heraldiska Föreningen. Samlingen finns deponerad på Föreningsarkivet, Göteborgs stadsarkiv. Några uppgifter är ”hemliga”. Det betyder att du som vill se dem måste ha styrelsens godkännande.

Arkivet innehåller:

 • Protokoll
 • Arbetsmaterial
 • Korrespondens rörande föreningens skötsel
 • Korrespondens med utomstående
 • Vapenbilden
 • Diverse
 • Smått och gott
 • Övrigt

Samling Per Andersson

Ägare är Svenska Heraldiska Föreningen. Samlingen finns deponerad på Föreningsarkivet, Göteborgs stadsarkiv.

Samlingen innehåller:

 • Per Anderssons arbetsmaterial för boken om svenska kommunvapen

Samling Rydholm

Ägare är Svenska Heraldiska Föreningen. Samlingen finns deponerad på Föreningsarkivet, Göteborgs stadsarkiv.

Samlingen innehåller:

 • Carl-Axel Rydholms korrespondens
 • Carl-Axel Rydholms vapenkompositioner
 • Övrigt

Samling Lindhe

Ägare är Svenska Heraldiska Föreningen. Samlingen finns deponerad på Föreningsarkivet, Göteborgs stadsarkiv.

Samlingen innehåller:

 • Originalteckningar för frimurarorden
 • Råmanus för Heraldica varia och Heraldica hodierna
 • Övrigt

Samling von Warnstedt

Ägare är Svenska Heraldiska Föreningen. Samlingen är under gallring och kommer att deponeras på Föreningsarkivet, Göteborgs stadsarkiv. Under gallringen har småskrifter och annan litteratur överförts till Svenska Heraldiska Föreningens bibliotek.

Samlingen innehåller:

 • Christopher von Warnstedts manus, publicerade såväl som opublicerade (1 pärm)
 • Christopher von Warnstedts heraldiska korrespondens (4 pärmar)
 • Christopher von Warnstedts arbete med Johanneriterorden
 • Övrigt material