lejon_2_HfN

Ett djur kan avbildas i många olika poser: sittande, springande, stående eller hoppande.
Här några av de vanligaste tillsammans med färgväxlingarna i en sköld med två
tinkturer. Lejonet längst ner till höger är tillbakaseende. Teckning: Magnus Bäckmark