2015 års medaljörer

Svenska Heraldiska Föreningens styrelse har beslutat bevilja 2015 års förtjänstmedaljer till Thorleif Aiff och Tom S. Vadholm.

Styrelsen har velat uppmärksamma en mästare i träbildhuggeri och en av Norges främsta föreningsaktiva heraldiker.

 

Thorleif Aiff
Motivering: För sitt handgripliga arbete med att överföra och tolka heraldikens teoretiska sfär. Med hundratalet heraldiska träskärningar är denne mästare i träbildhuggeri unik i Sverige. Han har förmågan att förstå och uppskatta ett vapen och låter sig inte begränsas av de restriktioner för framställan som finns utan förmår finna kärnan i uppdraget. Att lägga till denna ytterligare dimension är det inte vem som helst som kan. Thorleif Aiff är inte vem som helst – han är den nyfikne mästaren som ödmjukt närmar sig ämnet och förvandlar det till något handfast och vackert.

Thorleif Aiff föddes 1954 i Kanada och kom som barn till Sverige via Österrike. Thorleif utbildade sig 1975-79 till möbelsnickare vid Stenebyskolan i Dalsland. När han erövrat sitt Gesällbrev jobbade han i egen snickarverkstad, först i Sverige och under senare hälften av 80-talet i Kanada. Läsåret 1989-90 gick han en utbildning i träbildhuggeri i Tibro. Efter ytterligare en tid i Kanada fick han 1992 en deltidsanställning som lärare på träbildhuggaravdelningen vid Hantverkscentrum i Tibro, som han kombinerade med sin egen verksamhet. Sedan 2012 jobbar han heltid i sin verkstad T.A. Träskärningar. Thorleif erhöll hösten 2014 Mästarvärdighet i träbildhuggeri, vilket han för närvarande är ensam om i Sverige att inneha. Thorleif Aiff har kommit att specialisera sig på arbeten med heraldisk anknytning, vilka utgör drygt hälften av hans uppdrag. Han har utfört runt 100 heraldiska vapen i stora och små format åt privatpersoner, företag, kyrkor, militära förband, etcetera. Han har bland annat utfört rekonstruktioner av några vapensköldar åt Brännkyrka och Morlanda kyrkor, för att ersätta de som stulits. Han har även gjort gjutförlagor för gjutningar i både brons och järn. Som ett led i sin marknadsföring är Thorleif en flitig utställare på olika medeltidsmarknader, där hans marknadstält alltid är rikt dekorerat med heraldiska alster.

Tom S. Vadholm
Motivering: För sina insatser som föreningsaktiv i Norge och Norden. Som både engagerad medlem och framförallt som ordförande i Norsk Heraldisk Forening har han varit drivande. I Societas Heraldica Scandinavica har han lyft föreningens blick och arbetat för ett förstärkt internordiskt samarbete. Både hemmavid och på internationella kongresser har han dessutom varit en flitig föredragshållare. Som en del av det kitt som håller ihop de nordiska föreningarna är han betydelsefull. På samma sätt som en människa inte är en ö är det gränsöverskridande samarbetet oerhört viktigt. Så viktigt att det bör premieras med medalj.

Tom Sverre Vadholm föddes i Oslo 1937. Han gick befälsskolan vid artilleriet 1957 och blev sedermera löjtnant i reserven i 1975. Tom tog Jur. Cand.-examen vid Universitetet i Oslo 1963 och blev advokat 1966. Han har sedan jobbat som organisationsjurist, med arbetsrätt, petroleumrätt och föreningsrätt som specialområden. Som pensionär har han varit ställföreträdande domare i norska Arbetsdomstolen. Tom har även varit politiskt aktiv och suttit 12 år i Ullern stadsdelsfullmäktige, en av Oslos 15 stadsdelar, för Høyre. Han var tidigt engagerad i scoutrörelsen på både distrikts- och förbundsnivå och var vice scoutchef i Norsk Speidergutt-Forbund 1976-1978. Tom har också varit aktiv i norska kyrkan under många år, bland annat som ordförande i det lokala kyrkorådet. Tom har jobbat mycket med lokalhistoria, både som aktiv i lokalhistoriska föreningar och som flitig författare till mer än 100 artiklar i ämnet. Som heraldiker har Tom Vadholm varit en aktiv medlem i både Societas Heraldica Scandinavica (SHS) och Norsk Heraldisk Forening (NHF) från dessas instiftande 1959 respektive 1969. I NHF har han suttit i styrelsen i drygt 30 år, sedan 1984, som vice ordförande 1992 till 2003 och ordförande sedan dess. På nordisk nivå har Tom varit mycket aktiv i frågan om SHS framtida organisation och i diskussionerna i de sedan 2005 regelbundna mötena mellan de nordiska heraldiska föreningarna. Han är styrelseledamot i SHS sedan 2009 och blev invald som associerad medlem av L’Académie Internationale d’Héraldique 2013. Tom var med och organiserade både den tredje nordiska heraldikkonferensen 2005 och den 31:a internationella kongressen för genealogi och heraldik 2014, båda i Oslo. Han är en flitig föredragshållare, både i Norge och internationellt och har skrivit ett antal artiklar i heraldiska ämnen.

Av Henric Åsklund

Längre version för heraldik.se

(Kortad version även i Vapenbilden 101:2015)

Du gillar kanske också...