Call-for-papers – Sigill i Norden

En konferens på temat Sigill i Norden – Forskning om och kring sigill kommer att hållas i Stockholm 2020.

Norden spreds bruket av sigill med en kristen och kontinental skriftkultur. Sigillen är manifesta uttryck för legitimitet, makt och identitet och utgör med sin kombination av ting, text, bild och praktik en unik utgångspunkt för att studera samhället ur en rad olika perspektiv. Den kommande konferensen syftar till att samla forskare med bakgrund i olika discipliner runt temat sigill.

Konferensen kommer att äga rum på Riksarkivet i Stockholm och är planerad till 3–4 december 2020. Vänligen skicka intresseanmälan om att hålla föredrag (gärna med en preliminär titel) till mattias.karlsson@kulturen.com. Sista anmälningsdag: 2 december 2019. Föredragen hålls på skandinaviska eller engelska. Ambitionen är att nå en utomnordisk publik genom publicering av konferensvolymen på engelska.

Konferensen genomförs i samarbete mellan flera institutioner: Kulturen i Lund, Riksarkivet i Stockholm, Stockholms universitet och Statens Historiska Museum i Stockholm.

Läs mer här.

Du gillar kanske också...